Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Gazy spalinowe

Niebezpieczeństwo

Gazy spalinowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożenie dla życia.

Jeśli spaliny przedostaną się do wnętrza samochodu, należy opuścić szyby w drzwiach.

Przyczynę usterki należy usunąć w serwisie.

Unikać jazdy z otwartą klapą tylną, gdyż grozi to dostaniem się spalin do wnętrza samochodu.

Filtr cząstek stałych przy silniku wysokoprężnym

Proces automatycznego czyszczenia

Filtr ten usuwa szkodliwe cząstki stałe ze spalin.

Jeśli filtr cząstek stałych zaczyna się zapychać, na krótko zapala się lampka
lub , a na
wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat.

Gdy tylko warunki na drodze na to pozwolą, wykonać regenerację filtra przez prowadzenie pojazdu z prędkością co najmniej 60 km/h, aż lampka kontrolna zgaśnie.

Uwaga Przy pierwszych operacjach regeneracji filtra cząstek stałych w nowym pojeździe może pojawić się zapach spalenizny, co jest zjawiskiem normalnym. Po dłuższej jeździe z bardzo małą prędkością lub podczas pracy silnika na wolnych obrotach można - w wyjątkowych okolicznościach - zauważyć wydobywanie się pary wodnej z układu wydechowego podczas przyspieszania. Nie ma to żadnego wpływu na zachowanie samochodu ani na środowisko naturalne.

Przeprowadzenie czyszczenia nie jest możliwe

Jeśli lampka
lub pozostaje
zapalona i pojawia się sygnał dźwiękowy wraz z komunikatem, oznacza to, że poziom dodatku do filtra cząstek stałych jest zbyt niski.

Należy niezwłocznie uzupełnić poziom dodatku w zbiorniku. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Katalizator

Katalizator usuwa ze spalin pewną ilość substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Przestroga

Paliwa niespełniające norm opisanych na stronach, mogą doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub podzespołów elektronicznych.

Niewypalone w pełni paliwo przegrzeje i uszkodzi katalizator. Z tego względu należy unikać nadmiernego użycia rozrusznika, jazdy do kompletnego opróżnienia zbiornika paliwa oraz uruchamiania silnika poprzez pchanie lub holowanie.

W przypadku problemów z zapłonem, nierównomiernej pracy silnika, spadku mocy silnika lub innych nietypowych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z warsztatem. W razie potrzeby można kontynuować jazdę, ale jedynie przez krótki czas i pod warunkiem utrzymywania niskiej prędkości obrotowej silnika.

AdBlue

Informacje ogólne

Selektywna redukcja katalityczna (BlueInjection) to technologia umożliwiająca znaczne zmniejszenie zawartości tlenków azotu w spalinach. Efekt ten jest osiągany poprzez wtryskiwanie wodnego roztworu mocznika do układu wydechowego. Amoniak wydzielający się z roztworu reaguje ze znajdującymi się w spalinach gazowymi tlenkami azotu (NOx), przetwarzając je na azot i wodę.

Ten płyn jest oznakowany jako AdBlue. Jest to nietoksyczna, niepalna, bezbarwna i bezwonna ciecz składająca się w 32% z mocznika i w 68% z wody.

Ostrzeżenie

Chronić oczy i skórę przed kontaktem z AdBlue.

W przypadku przedostania się do oczu lub na skórę spłukać wodą.

Przestroga

Unikać kontaktu AdBlue z powierzchniami lakierowanymi.

W przypadku kontaktu spłukać wodą.

AdBlue zamarza w temperaturze około -11 ºC. Dzięki wyposażeniu pojazdu w podgrzewacz AdBlue redukcja szkodliwych składników spalin jest możliwa również w niskich temperaturach. Podgrzewacz AdBlue działa automatycznie.

Ostrzeżenia o niskim poziomie

Zużycie AdBlue wynosi około 0,7 litra na 1000 km. Zużycie może być większe w zależności od stylu jazdy (np. duże obciążenie lub holowanie).

W zależności od obliczonej odległości możliwej do przejechania przy wykorzystaniu pozostałego w zbiorniku roztworu AdBlue (obliczonego zasięgu na roztworze AdBlue) na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pokazują się różne komunikaty. Komunikaty i ograniczenia są wymagane przez obowiązujące przepisy.

Pierwszy możliwy komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany, gdy zasięg na AdBlue wynosi mniej niż 2400 km - pojawia się on przy każdym rozruchu oraz przy spadku zasięgu o każde kolejne 300 km:

Uzupełnij AdBlue: Za 2400 km nie będzie można uruchomić silnika

Dodatkowo lampka kontrolna
świeci światłem ciągłym, a przy każdym wyświetleniu komunikatu rozlega się ostrzeżenie akustyczne.

Przy zasięgu na AdBlue wynoszącym poniżej 600 km wyświetlany jest poniższy komunikat ostrzegawczy - pojawia się on przy każdym rozruchu oraz przy spadku zasięgu o każde kolejne 20 km:

Uzupełnij AdBlue: Za 600 km nie będzie można uruchomić silnika

Dodatkowo lampka kontrolna stale
miga, a przy każdym wyświetleniu komunikatu rozlega się ostrzeżenie akustyczne.

Uwaga W przypadku dużego zużycia AdBlue na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy ostrzeżenie to może wyświetlić się bez uprzednich etapów ostrzegawczych.

System przechodzi na ostatni poziom ostrzeżenia, gdy zbiornik AdBlue jest pusty. Ponowne uruchomienie silnika jest niemożliwe. Wyświetla się poniższy komunikat ostrzegawczy i nie można go wyłączyć:

Uzupełnij AdBlue: Nie można uruchomić silnika

Dodatkowo lampka kontrolna stale
miga i silnika nie można uruchomić do czasu wlania do zbiornika co najmniej 5 litrów AdBlue.

Ostrzeżenia dotyczące wysokiego poziomu emisji spalin

Jeśli ilość emitowanych spalin wzrośnie powyżej określonej wartości, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawią się ostrzeżenia podobne do ostrzeżeń dotyczących zasięgu.

Zostaną wyświetlone monity o skontrolowanie układu wydechowego, a po nich pojawi się informacja o aktywacji blokady ponownego rozruchu silnika.

Ograniczenia te wynikają z obowiązujących wymogów prawnych.

Skontaktować się ze stacją obsługi w celu uzyskania pomocy.

Napełnianie zbiornika AdBlue

Przestroga

Należy stosować wyłącznie AdBlue zgodny z europejskimi normami DIN 70 070 i ISO 22241-1.

Nie używać dodatków.

Nie rozcieńczać AdBlue.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia układu selektywnej redukcji katalitycznej.

Uwaga W przypadku gdy na stacji paliwowej nie jest dostępny dystrybutor z dyszą dla samochodów osobowych, do uzupełniania roztworu należy używać wyłącznie butelek lub kanistrów z AdBlue z uszczelnionym adapterem, aby zapobiec rozlaniu lub przelaniu roztworu oraz wydobywaniu się oparów ze zbiornika. AdBlue w butelkach lub kanistrach jest dostępny w wielu stacjach paliwowych i można go kupić np. u dealerów Opel i w innych punktach sprzedaży detalicznej.

Ponieważ AdBlue ma ograniczoną trwałość, przed uzupełnieniem należy sprawdzić datę ważności produktu.

Uwaga Gdy zbiornik AdBlue jest pusty, wlać co najmniej pięć litrów, aby upewnić się, że wykrywany jest nowy poziom roztworu AdBlue.

Jeśli tankowanie AdBlue nie zostanie wykryte:

1. Poprowadzić pojazd przez dziesięć minut bez przerwy, utrzymując przez cały czas prędkość powyżej 20 km/h.

2. Jeśli tankowanie AdBlue zostanie wykryte, ostrzeżenia lub ograniczenia dotyczące zasilania AdBlue znikną.

Jeśli tankowanie AdBlue nadal nie zostanie wykryte, należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Jeśli poziom AdBlue musi zostać uzupełniony w temperaturze poniżej -11 ºC, układ może nie wykryć wlania AdBlue. W takiej sytuacji należy zaparkować pojazd w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest wyższa, i odczekać, aż AdBlue przejdzie w stan ciekły.

Uwaga Podczas odkręcania korka zabezpieczającego z wlewu może dojść do uwolnienia oparów amoniaku. Nie wdychać oparów ze względu na ostry zapach. Opary nie działają szkodliwie przez drogi oddechowe.

Zaleca się całkowite napełnienie zbiornika AdBlue.

Pojazd musi być zaparkowany na równej nawierzchni.

Króciec wlewu roztworu AdBlue znajduje się pod klapką wlewu paliwa, z tyłu pojazdu, po lewej stronie.

Klapkę wlewu paliwa można otworzyć tylko, gdy odblokowane zostały zamki samochodu.

1. Wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.

2. Zamknąć wszystkie drzwi, aby zapobiec przedostaniu się oparów amoniaku do wnętrza pojazdu.

3. Otworzyć klapkę wlewu paliwa przez naciśnięcie

Napełnianie zbiornika AdBlue


4. Odkręcić nasadkę zabezpieczającą z króćca wlewowego.

5. Otworzyć kanister AdBlue.

6. Zamocować jeden koniec węża na kanistrze, a drugi wkręcić w otwór wlewowy.

7. Podnieść kanister i przytrzymać aż do opróżnienia lub aż przestanie wypływać z niego roztwór. Może to potrwać do pięciu minut.

8. Postawić kanister na ziemi, aby opróżnić wąż; poczekać 15 sekund.

9. Odkręcić i zdjąć wąż z otworu wlewowego.

10. Założyć korek zabezpieczający i obrócić go w prawo do momentu zablokowania.

Uwaga Kanister do uzupełniania AdBlue należy wyrzucać zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Węża można użyć ponownie po przepłukaniu, zanim wyschnie roztwór AdBlue.

Parkowanie

Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodowa ...

Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów umożliwia automatyczną zmianę biegów (tryb automatyczny) lub manualną zmianę biegów (tryb manualny). ...

Zobacz tez:

Warunki, w których nie działa system wspomagania parkowania
System może nie działać prawidłowo, jeśli: 1. Czujniki pokryte są lodem lub szronem (Będzie działał normalnie, gdy lód się stopi.) 2. Czujnik zasłonięty jest obcym ciałem, ...

Boczne poduszki powietrzne
Boczne poduszki powietrzne są montowane w oparciu każdego z foteli przednich. Miejsca, w których je zamontowano, są oznaczone napisem AIRBAG. Poduszki boczne są uaktywniane w przypadku odpowiednio silnego uderzen ...

Wybór trybu jazdy
Wybór trybu jazdy jest to funkcja, która pozwala na przełączanie trybu jazdy samochodu. W przypadku wybrania trybu Sport reakcja samochodu na sterowanie pedałem przyspieszenia jest wzmocniona. To zapewnia dodatkowe ...

Instrukcje obslugi: