Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów umożliwia automatyczną zmianę biegów (tryb automatyczny) lub manualną zmianę biegów (tryb manualny).

W trybie manualnym można ręcznie przełączać biegi przez krótkie naciśnięcie dźwigni zmiany biegów w kierunku + lub -.

Wyświetlacz skrzyni biegów

Wyświetlacz skrzyni biegów


Aktualny tryb pracy lub bieg sygnalizowany jest na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

W trybie pracy automatycznej program jazdy jest wskazywany przez D.

W trybie manualnym pokazywany jest symbol M i numer wybranego biegu.

Symbol R oznacza bieg wsteczny.

Symbol N oznacza położenie neutralne.

Symbol P oznacza położenie parkowania.

Dźwignia zmiany biegów

Dźwignia zmiany biegów


Dźwignię zmiany biegów należy przesuwać w prowadnicy w sposób pokazany na ilustracji.

P : położenie postojowe, koła są zablokowane, wybierać wyłącznie po zatrzymaniu samochodu i włączeniu hamulca postojowego
R : bieg wsteczny, wybierać tylko po zatrzymaniu samochodu
N : położenie neutralne D : tryb pracy automatycznej M : tryb manualny
: włączenie wyższego biegu w
trybie manualnym
: włączenie niższego biegu w
trybie manualnym

Dźwignię można przestawić z położenia P tylko przy włączonym zapłonie i wciśniętym pedale hamulca.

Silnik można uruchomić tylko po ustawieniu dźwigni w położenie P lub N. Gdy wybrane jest położenie N, przed uruchomieniem silnika należy wcisnąć pedał hamulca lub włączyć hamulec postojowy.

Przy wybieraniu biegu nie należy wciskać pedału przyspieszenia.

Zabronione jest jednoczesne wciskanie pedału przyspieszenia i hamulca.

Po wybraniu biegu i zwolnieniu pedału hamulca samochód powoli ruszy.

Hamowanie silnikiem

Aby w pełni wykorzystać efekt hamowania silnikiem przy zjeżdżaniu ze wzniesienia, należy w odpowiednim momencie zredukować bieg (patrz tryb manualny).

Uwalnianie ugrzęźniętego pojazdu

Procedurę tę należy stosować wyłącznie w przypadku, gdy samochód ugrzęźnie w piasku, błocie lub śniegu. Polega ona na przestawianiu dźwigni zmiany biegów na przemian w położenia D i R.

Utrzymywać możliwie niskie obroty silnika w celu uniknięcia gwałtownego przyspieszenia samochodu po odzyskaniu normalnej przyczepności.

Parkowanie

Zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.

Tryb manualny

Tryb manualny


Przesunąć dźwignię zmiany biegów z pozycji D w lewo w położenie M.

Nacisnąć dźwignię zmiany biegów w górę w kierunku +, aby zmienić bieg na wyższy.

Nacisnąć dźwignię zmiany biegów w dół w kierunku -, aby zmienić bieg na niższy.

W przypadku wybrania wyższego biegu przy zbyt niskiej prędkości lub niższego biegu przy zbyt wysokiej prędkości zmiana biegu nie nastąpi.

Może to spowodować pojawienie się komunikatu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

W trybie manualnym nie następuje automatyczna zmiana biegu na wyższy wraz ze wzrostem obrotów silnika.

Sygnalizacja zmiany biegu

Gdy ze względu na oszczędność paliwa zalecane jest włączenie wyższego biegu, wyświetlany jest symbol wraz z numerem wyższego
biegu.

Sygnalizacja zmiany biegu pojawia się tylko w trybie manualnym.

Elektroniczne programy jazdy

Wymuszona redukcja biegu

Wciśnięcie pedału przyspieszenia poniżej zapadki wymuszonej redukcji biegu powoduje maksymalne przyspieszenie, niezależnie od wybranego trybu jazdy. Skrzynia biegów przełączy się na niższy bieg w zależności od prędkości obrotowej silnika.

Usterka

W przypadku wystąpienia usterki na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) pojawia się komunikat. Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Układ elektronicznego sterowania skrzynią biegów pozwala tylko na wybranie trzeciego biegu. Funkcja automatycznej zmiany biegów przestanie wówczas działać.

Nie przekraczać prędkości 100 km/h.

Przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie.

Przerwa w dopływie prądu

W przypadku braku zasilania (wystąpienia przerwy w dopływie prądu) dźwignia zmiany biegów zostaje zablokowana w położeniu P.

Kluczyka zapłonu nie można wyjąć z wyłącznika zapłonu.

Jeśli dojdzie do rozładowania akumulatora pojazdu, silnik można będzie uruchomić, wykorzystując przewody rozruchowe.

Jeśli przyczyną usterki nie jest rozładowanie akumulatora pojazdu, należy odblokować dźwignię zmiany biegów. W tym celu:

1. Włączyć hamulec postojowy.

2. Odłączyć ramkę dźwigni zmiany biegów od konsoli środkowej.

Wcisnąć palec do wykończonego skórą gniazda za dźwignią zmiany biegów i popchnąć ramkę w górę.

Przerwa w dopływie prądu


3. Nacisnąć przycisk w dół i przesunąć dźwignię zmiany biegów z położenia P. Przyczynę przerwy w dopływie prądu należy usunąć w warsztacie.

4. Zamocować element wykończeniowy dźwigni zmiany biegów do konsoli środkowej.

Gazy spalinowe

NiebezpieczeństwoGazy spalinowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożenie dla & ...

Manualna skrzynia biegów

W celu wybrania biegu wstecznego w 5-stopniowej skrzyni biegów wcisnąć pedał sprzęgła i przesunąć dźwignię zmiany bieg&oa ...

Zobacz tez:

Zasady obsługi odtwarzacza CD
Zjawisko kondensacji Natychmiast po włączeniu ogrzewania, gdy temperatura wewnątrz samochodu jest niska, płyta CD lub elementy optyczne odtwarzacza CD mogą ulec zaparowaniu. W takim przypadku płyta CD zostanie wy ...

Przycisk systemu zapamiętywania pozycji kierowcy (regulacja elektryczna)
(jeśli jest w wyposażeniu) System zapamiętywania pozycji kierowcy służy do zapisywania i przywracania zapisanych ustawień fotela kierowcy i zewnętrznych lusterek wstecznych za pomocą jednego przycisk ...

Dmuchawa
Na rysunku przedstawiono funkcje, które mogą być niedostępne dla danego pojazdu. Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury rozdział powietrza prędkość dmuchawy usuwanie zapa ...

Instrukcje obslugi: