Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Przycisk zasilania

Przycisk zasilania


Kluczyk elektroniczny musi znajdować się wewnątrz samochodu.

Uruchomienie silnika

Wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów) i nacisnąć Start/Stop. Zwolnić przycisk po rozpoczęciu procedury rozruchu.

Silnik wysokoprężny uruchamia się po zakończeniu podgrzewania wstępnego.

Tryb włączonego zapłonu bez uruchamiania silnika

Nacisnąć Start/Stop bez wciskania pedału sprzęgła i hamulca. Lampki kontrolne świecą i większość funkcji elektrycznych działa.

Silnik i zapłon wyłączone

Krótko nacisnąć Start/Stop w każdym trybie lub przy pracującym silniku i zatrzymanym pojeździe. Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektóre funkcje będą aktywne, dopóki nie zostaną otwarte drzwi kierowcy.

Awaryjne wyłączenie podczas jazdy

Nacisnąć Start/Stop i przytrzymać przez pięć sekund. Gdy pojazd się zatrzyma, włączy się blokada kierownicy.

Blokada kierownicy

Blokada kierownicy uaktywnia się automatycznie, gdy:

Aby zwolnić blokadę kierownicy, otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy oraz włączyć tryb zasilania akcesoriów lub bezpośrednio uruchomić silnik.

Ostrzeżenie

W przypadku rozładowania akumulatora nie można zwolnić blokady kolumny kierownicy, w związku z czym zabronione jest holowanie samochodu, a także uruchamianie go przez holowanie lub za pomocą przewodów rozruchowych.

Obsługa pojazdów z układem elektronicznego kluczyka w razie awarii

W przypadku usterki kluczyka elektronicznego lub rozładowania baterii kluczyka elektronicznego, przy próbie uruchomienia silnika na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy może pojawić się Nie wykryto pilota (kluczyka) lub Wymień baterię w pilocie (kluczyku).

Przycisk zasilania


Przyłożyć kluczyk elektroniczny do kolumny kierowniczej w oznaczonym miejscu przyciskami skierowanymi do zewnątrz, tak jak pokazano na ilustracji.

Wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów lub manualno-automatyczna skrzynia biegów) i nacisnąć przycisk Start/Stop w celu uruchomienia silnika.

Takie rozwiązanie należy stosować tylko w nagłych wypadkach. Jak najszybciej wymienić baterię kluczyka elektronicznego.

W celu odblokowania lub zablokowania zamków drzwi zapoznać się z opisem usterek nadajnika zdalnego sterowania lub kluczyka elektronicznego.

Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

Obrócić kluczyk: 0 : zapłon wyłączony: Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektóre funkcje będą ...

Tryb oszczędzania energii

Tryb ten steruje czasem włączenia niektórych systemów w celu uniknięcia rozładowania akumulatora pojazdu. Po wyłączeniu silnika przez ...

Zobacz tez:

Tempomat
Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h. OSTRZEŻENIE Nie używaj tempomatu w następujących warunkach: Uż ...

Automatyczna skrzynia biegów
Sterowanie automatyczną skrzynią biegów UWAGA Automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-Drive posiada opcję, w którą nie są wyposażone tradycyjne automatyczne skrzynie biegów i któ ...

Kamera cofania
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Kamera cofania włącza się, jeśli zapalone jest światło cofania, włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, a dźwignia selektora w poło ...

Instrukcje obslugi: