Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Przycisk zasilania

Przycisk zasilania


Kluczyk elektroniczny musi znajdować się wewnątrz samochodu.

Uruchomienie silnika

Wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów) i nacisnąć Start/Stop. Zwolnić przycisk po rozpoczęciu procedury rozruchu.

Silnik wysokoprężny uruchamia się po zakończeniu podgrzewania wstępnego.

Tryb włączonego zapłonu bez uruchamiania silnika

Nacisnąć Start/Stop bez wciskania pedału sprzęgła i hamulca. Lampki kontrolne świecą i większość funkcji elektrycznych działa.

Silnik i zapłon wyłączone

Krótko nacisnąć Start/Stop w każdym trybie lub przy pracującym silniku i zatrzymanym pojeździe. Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektóre funkcje będą aktywne, dopóki nie zostaną otwarte drzwi kierowcy.

Awaryjne wyłączenie podczas jazdy

Nacisnąć Start/Stop i przytrzymać przez pięć sekund. Gdy pojazd się zatrzyma, włączy się blokada kierownicy.

Blokada kierownicy

Blokada kierownicy uaktywnia się automatycznie, gdy:

Aby zwolnić blokadę kierownicy, otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy oraz włączyć tryb zasilania akcesoriów lub bezpośrednio uruchomić silnik.

Ostrzeżenie

W przypadku rozładowania akumulatora nie można zwolnić blokady kolumny kierownicy, w związku z czym zabronione jest holowanie samochodu, a także uruchamianie go przez holowanie lub za pomocą przewodów rozruchowych.

Obsługa pojazdów z układem elektronicznego kluczyka w razie awarii

W przypadku usterki kluczyka elektronicznego lub rozładowania baterii kluczyka elektronicznego, przy próbie uruchomienia silnika na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy może pojawić się Nie wykryto pilota (kluczyka) lub Wymień baterię w pilocie (kluczyku).

Przycisk zasilania


Przyłożyć kluczyk elektroniczny do kolumny kierowniczej w oznaczonym miejscu przyciskami skierowanymi do zewnątrz, tak jak pokazano na ilustracji.

Wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów lub manualno-automatyczna skrzynia biegów) i nacisnąć przycisk Start/Stop w celu uruchomienia silnika.

Takie rozwiązanie należy stosować tylko w nagłych wypadkach. Jak najszybciej wymienić baterię kluczyka elektronicznego.

W celu odblokowania lub zablokowania zamków drzwi zapoznać się z opisem usterek nadajnika zdalnego sterowania lub kluczyka elektronicznego.

Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

Obrócić kluczyk: 0 : zapłon wyłączony: Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektóre funkcje będą ...

Tryb oszczędzania energii

Tryb ten steruje czasem włączenia niektórych systemów w celu uniknięcia rozładowania akumulatora pojazdu. Po wyłączeniu silnika przez ...

Zobacz tez:

Elektryczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz
Zdalnie sterowany układ uniemożliwiający otwarcie tylnych drzwi za pomocą wewnętrznych klamek. Przycisk znajduje się na desce rozdzielczej po stronie kierowcy. Włączanie Nacisnąć ten przycisk. Włącza się czerwona kontrolka w pr ...

Ustawienia zabezpieczeń
Jeśli zostało ustawione hasło, zestawu nie można uruchomić bez wprowadzenia hasła. UWAGA Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazd ...

Żarówki
Większość żarówek pojazdu powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. W wielu przypadkach wymiana żarówki jest utrudniona, ponieważ by uzyskać do niej swobodny dostę ...

Instrukcje obslugi: