Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: System stop-start

System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub stanie w miejscu, np.

na światłach ulicznych lub w korku.

Włączanie

System stop-start jest dostępny po uruchomieniu silnika, ruszeniu z miejsca i spełnieniu warunków wymienionych w dalszej części tego rozdziału.

Wyłączanie

System stop-start


System stop-start można wyłączyć ręcznie, naciskając . Wyłączenie
jest sygnalizowane zapaleniem się diody kontrolnej w przycisku.

Autostop

Pojazdy z manualną skrzynią biegów Funkcję Autostop można aktywować po zatrzymaniu pojazdu lub przy niskiej prędkości, do 14 km/h.

Aktywować funkcję Autostop w następujący sposób:

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

Wersje z automatyczną skrzynią biegów

Jeśli pojazd stoi w miejscu z wciśniętym pedałem hamulca, funkcja Autostop zostaje włączona automatycznie.

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

System stop-start zostaje wyłączony, jeśli nachylenie terenu wynosi 15% lub więcej.

Ostrzeganie o przeszkodach


Włączenie funkcji Autostop jest sygnalizowane przez lampkę kontrolną .


Włączenie funkcji Autostop nie powoduje obniżenia skuteczności hamowania ani wydajności ogrzewania.

Warunki włączenia funkcji Autostop

System stop-start sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki.

Jeżeli nie, włączenie funkcji Autostop będzie niemożliwe.

Niektóre ustawienia układu klimatyzacji mogą uniemożliwić włączenie funkcji Autostop. Więcej szczegółów podano w rozdziale dotyczącym ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Jeśli tryb Autostop jest tymczasowo niedostępny, lampka miga na
zielono.

Zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem

Aby zagwarantować niezawodne ponowne uruchamianie silnika, system stop-start jest wyposażony w kilka funkcji zabezpieczających akumulator pojazdu przed rozładowaniem.

Funkcje oszczędzania energii

Gdy włączona jest funkcja Autostop, pewne funkcje elektryczne, takie jak dodatkowe ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie tylnej szyby, zostają wyłączone lub przełączone w tryb oszczędzania energii. Prędkość dmuchawy układu klimatyzacji jest zmniejszana w celu oszczędzania energii.

Ponowne uruchomienie silnika przez kierowcę

Pojazdy z manualną skrzynią biegów Konwencjonalny ponowny rozruch

Wszystkie silniki są wyposażone w konwencjonalną funkcję ponownego rozruchu.

Wcisnąć pedał sprzęgła bez wciskania pedału hamulca w celu ponownego uruchomienia silnika.

W pojazdach z silnikiem z opóźnionym ponownym rozruchem konwencjonalny ponowny rozruch jest możliwy wyłącznie bez wciskania pedału hamulca.

Opóźniony ponowny rozruch

Oprócz konwencjonalnej funkcji ponownego rozruchu wszystkie silniki są wyposażone w funkcję opóźnionego ponownego rozruchu.

Opóźniony ponowny rozruch jest aktywny tylko na nachyleniach nieprzekraczających 5%.

Wersje z automatyczną skrzynią biegów

Zwolnić pedał hamulca lub przestawić dźwignię zmiany biegów z położenia D w położenie N lub P, aby ponownie uruchomić silnik.

Ponowne uruchomienie silnika przez system stop-start

Aby mogło nastąpić automatyczne ponowne uruchomienie silnika, dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu neutralnym.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych stanów, gdy włączona jest funkcja Autostop, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny przez system stopstart:

Jeżeli pokrywa silnika nie będzie całkowicie zamknięta, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Jeżeli do gniazdka zasilania podłączone jest jakieś urządzenie elektryczne, np. przenośny odtwarzacz CD, podczas ponownego uruchomienia silnika może dać się zauważyć krótkotrwały spadek napięcia.

Uruchamianie silnika

Pojazdy ze stacyjką zapłonu Obrócić kluczyk w położenie 1, aby zwolnić blokadę kierownicy. Manualna skrzynia biegów: wcisn ...

Parkowanie

Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodowa ...

Zobacz tez:

Filtr powietrza układu klimatyzacji
Sprawdzanie filtra Jeżeli pojazd jest użytkowany w bardzo zanieczyszczonych miastach lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i - w razie potrzeby - wymieniać częściej. Wymianę filtra powietrza ...

Zasady bezpiecznego użycia zestawu naprawczego do opon
Aby bezpiecznie użyć zestawu naprawczego, należy zatrzymać samochód na poboczu. Aby samochód nie poruszył się, zawsze należy włączać hamulec postojowy - nawet na płaski ...

Ładowanie akumulatora
Pojazd ma bezobsługowy akumulator na bazie wapnia. Jeśli akumulator wyładuje się w krótkim czasie (na przykład z powodu pozostawienia włączonych reflektorów lub oświetlenia po opuszczen ...

Instrukcje obslugi: