Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Usługa telematyczna

OnStar

OnStar jest osobistym asystentem łączności i usług wyposażonym w zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis OnStar jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Uwaga System OnStar nie jest dostępny na wszystkich rynkach. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktować się z warsztatem.

Uwaga Do prawidłowego działania systemu OnStar wymagany jest ważny abonament OnStar, sprawna instalacja elektryczna pojazdu, włączony zapłon, połączenie z siecią komórkową oraz połączenie GPS.

Aby aktywować usługi OnStar i skonfigurować konto, nacisnąć w
celu połączenia się z doradcą.

W zależności od wyposażenia pojazdu dostępne są następujące usługi:

Uwaga Moduł OnStar pojazdu wyłącza się po dziesięciu dniach od ostatniego cyklu zapłonowego. Funkcje wymagające transmisji danych będą dostępne po włączeniu zapłonu.

Przyciski OnStar

Przyciski OnStar


Przycisk ukrycia lokalizacji

Nacisnąć i przytrzymać , aż
rozlegnie się komunikat z poleceniem włączenia lub wyłączenia przesyłania informacji o położeniu pojazdu.

Nacisnąć , aby odebrać połączenie
lub zakończyć połączenie z doradcą.

Nacisnąć , aby uzyskać dostęp do
ustawień Wi-Fi.

Przycisk usług

Nacisnąć , aby nawiązać
połączenie z doradcą.

Przycisk SOS

Nacisnąć , aby nawiązać
priorytetowe połączenie alarmowe ze specjalnie przeszkolonym doradcą ds. nagłych wypadków.

Dioda sygnalizująca stan autoalarmu

Świeci na zielono: System jest gotowy i włączone jest przesyłanie lokalizacji pojazdu.

Miga na zielono: Trwa połączenie.

Świeci na czerwono: Wystąpił problem.

Nie świeci: System jest gotowy i wyłączone jest przesyłanie lokalizacji pojazdu lub system jest w trybie gotowości.

Miga na czerwono/zielono przez krótki czas: Wyłączono przesyłanie lokalizacji pojazdu.

Usługi OnStar

Usługi ogólne

Jeśli potrzebne są jakiekolwiek informacje dotyczące np. godzin otwarcia, interesujących miejsc i celów podróży lub jakiekolwiek wsparcie np. w razie awarii pojazdu, przebicia opony lub wyczerpania się paliwa w zbiorniku, nacisnąć , aby
nawiązać połączenie z doradcą.

Usługi pomocy w nagłych wypadkach

W przypadku sytuacji awaryjnej, nacisnąć i porozmawiać z doradcą.


Następnie doradca skontaktuje się ze służbami ratunkowymi lub służbami pomocy drogowej i wyśle je w miejsce, gdzie aktualnie znajduje się samochód.

W razie wypadku skutkującego uruchomieniem poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa połączenie alarmowe zostanie nawiązane automatycznie. Doradca zostanie natychmiast połączony bezpośrednio z pojazdem w celu ustalenia, czy potrzebna jest pomoc.

Uwaga Nawiązanie połączenia alarmowego może być niewykonalne na obszarach bez wystarczającego dostępu do sieci lub z powodu uszkodzenia sprzętu podczas wypadku.

Hotspot Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi pojazdu zapewnia połączenie z Internetem z maksymalną szybkością 4G/LTE.

Uwaga Hotspot Wi-Fi nie jest dostępny na wszystkich rynkach.

Umożliwia podłączenie do siedmiu urządzeń jednocześnie.

Aby podłączyć urządzenie mobilne do hotspota Wi-Fi:

1. Nacisnąć , a następnie wybrać
ustawienia Wi-Fi na wyświetlaczu informacyjnym. Wyświetlane ustawienia obejmują nazwę hotspota Wi-Fi (identyfikator SSID), hasło i rodzaj połączenia.

2. Uruchomić wyszukiwanie sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym.

3. Wybrać hotspot pojazdu (identyfikator SSID), gdy pojawi się na liście.

4. Po wyświetleniu monitu wprowadzić hasło w urządzeniu mobilnym.

Uwaga W celu zmiany identyfikatora SSID lub hasła nacisnąć , aby połączyć
się z doradcą lub zalogować się do swojego konta.

Aby wyłączyć hotspot Wi-Fi, nacisnąć , aby połączyć się z doradcą.


Aplikacja na smartfona

Dzięki aplikacji na smartfona myOpel pewne funkcje pojazdu można obsługiwać zdalnie.

Dostępne są następujące funkcje:

Aby obsługiwać te funkcje, należy pobrać aplikację ze sklepu App Store lub Google Play Store.

Nadajnik zdalnego sterowania W razie potrzeby można użyć dowolnego telefonu do połączenia się z doradcą, który może zdalnie uruchomić określone funkcje pojazdu. Odpowiedni numer telefonu OnStar można znaleźć na naszej witrynie krajowej.

Dostępne są następujące funkcje:

Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu

W razie kradzieży pojazdu należy zgłosić ją policji i skontaktować się z serwisem OnStar pomocy w przypadku kradzieży pojazdu. Użyć dowolnego telefonu w celu połączenia się z doradcą.

Odpowiedni numer telefonu OnStar można znaleźć na naszej witrynie krajowej.

OnStar może pomóc w zlokalizowaniu i odzyskaniu pojazdu.

Powiadomienie o kradzieży

Gdy uruchomi się autoalarm, zostanie wysłane powiadomienie do OnStar. Kierowca zostanie poinformowany o tym zdarzeniu przez wiadomość tekstową lub email.

Uniemożliwienie ponownego unieruchomienia

Poprzez zdalne wysłanie sygnałów OnStar może uniemożliwić ponowne uruchomienie silnika samochodu po jego wyłączeniu.

Diagnostyka na żądanie

W dowolnym momencie, np. gdy na ekranie pojazdu zostanie wyświetlony komunikat pojazdu, nacisnąć , aby skontaktować się z
doradcą i poprosić go o wykonanie kontroli diagnostycznej w czasie rzeczywistym w celu bezpośredniego ustalenia przyczyny problemu. W zależności od wyników kontroli doradca może udzielić dalszej pomocy.

Raport diagnostyczny

Pojazd automatycznie przesyła dane diagnostyczne do centrum obsługi OnStar, które co miesiąc wysyła wiadomość e-mail z raportem do kierowcy i jego preferowanego warsztatu.

Uwaga Funkcję powiadamiania warsztatu można wyłączyć na swoim koncie.

Raport zawiera opis stanu najważniejszych podzespołów pojazdu, takich jak silnik, skrzynia biegów, poduszki powietrzne, układ ABS, a także innych ważnych układów. Zawiera on również informacje na temat potencjalnych elementów wymagających konserwacji oraz ciśnienia w oponach (tylko w pojazdach z układem monitorowania ciśnienia w oponach).

Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje, należy wybrać łącze w wiadomości e-mail i zalogować się do swojego konta.

Ustawienia OnStar

Kod PIN OnStar

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich serwisów OnStar wymagany jest czterocyfrowy kod PIN. Kod PIN należy zmienić podczas pierwszej rozmowy z doradcą.

Aby zmienić kod PIN, nacisnąć w
celu połączenia się z doradcą.

Dane konta

Abonent OnStar ma konto na którym przechowywane są wszystkie dane.

W celu zmiany danych konta nacisnąć,
aby połączyć się z doradcą lub zalogować się do swojego konta.

Jeśli OnStar jest używany w innym pojeździe, nacisnąć i poprosić o
przeniesienie konta do nowego pojazdu.

Uwaga Niemniej jednak w przypadku złomowania, sprzedaży lub przekazania pojazdu w inny sposób należy niezwłocznie powiadomić OnStar o zmianach i zrezygnować z usługi OnStar w tym pojeździe.

Lokalizacja pojazdu

Informacja o położeniu pojazdu jest przesyłana do OnStar w przypadku zgłoszenia żądania usługi lub jej uruchomienia. Przesyłanie tej informacji jest sygnalizowane przez komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.

Aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie informacji o położeniu pojazdu, nacisnąć i przytrzymać , aż
rozlegnie się komunikat głosowy.

Wyłączenie jest sygnalizowane przez lampkę stanu, która miga na czerwono i zielono przez krótki czas oraz przy każdym uruchomieniu pojazdu.

Uwaga Jeśli przesyłanie informacji o położeniu pojazdu zostanie wyłączone, niektóre usługi przestaną być dostępne.

Uwaga Informacja o położeniu pojazdu jest zawsze dostępna dla OnStar na wypadek nagłego zdarzenia.

Polityka prywatności jest dostępna na koncie użytkownika.

Aktualizacje oprogramowania

OnStar może zdalnie przeprowadzać aktualizacje oprogramowania bez uprzedzania i uzyskiwania zgody użytkownika. Zadaniem tych aktualizacji jest zwiększenie lub utrzymanie poziomu bezpieczeństwa bądź też usprawnienie obsługi pojazdu.

Aktualizacje mogą dotyczyć kwestii związanych z prywatnością. Polityka prywatności jest dostępna na koncie użytkownika.

Personalizacja ustawień

Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym. W zależności od wersji wyp ...

Oświetlenie

...

Zobacz tez:

Manualna skrzynia biegów
W celu wybrania biegu wstecznego w 5-stopniowej skrzyni biegów wcisnąć pedał sprzęgła i przesunąć dźwignię zmiany biegów w prawo i do tyłu. W celu wybrania biegu wstecznego w ...

Schowki
Tych schowków można używać do przechowywania niewielkich przedmiotów. OSTROŻNIE Aby uniknąć kradzieży, nie wolno zostawiać wartościowych przedmiotów w bagażni ...

Wymiana bezpieczników w przedziale silnika
1. Wyłączyć pojazd. 2. Wyłączyć wszystkie przełączniki. 3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę ...

Instrukcje obslugi: