Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Personalizacja ustawień

Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym.

W zależności od wersji wyposażenia i lokalnych przepisów niektóre z poniżej opisanych funkcji mogą być niedostępne.

Niektóre funkcje są wyświetlane lub aktywne wyłącznie podczas pracy silnika.

Graficzny wyświetlacz informacyjny

Personalizacja ustawień


Nacisnąć MENU, aby otworzyć stronę menu.

Użyć przełącznika czterokierunkowego do obsługi wyświetlacza: Wybrać Personalizacjakonfiguracja,
OK.


Ustawienia jednostek

Wybrać Konfiguracja wyświetlacza, OK.


Wybrać Wybór jednostek, OK.


Wybrać żądane ustawienia, OK.


Ustawienia języka

Wybrać Konfiguracja wyświetlacza, OK.


Wybrać Wybór języka, OK.


Wybrać żądany język, OK.


Ustawienia samochodu

Wybrać Zdefiniuj parametry pojazdu, OK.


W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

7" Kolorowy wyświetlacz informacyjny

Personalizacja ustawień


Nacisnąć , aby otworzyć stronę
główną.

Użyć przycisków dotykowych do obsługi wyświetlacza: Wybrać pozycję Ustawienia.

Ustawienia jednostek

Wybrać opcję Jednostki Zmienić jednostki dla opcji Zużycie paliwa i odległość i Temperatura.

Kilka razy dotknąć , aby powrócić
do strony głównej.

Ustawienia języka

Wybrać pozycję Język(Language).

Zmienić język, dotykając odpowiedniej pozycji.

Kilka razy dotknąć , aby powrócić
do strony głównej.

Ustawienia samochodu

Wybrać pozycję Samochód.

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Kilka razy dotknąć , aby powrócić
do strony głównej.

8" Kolorowy wyświetlacz informacyjny

Personalizacja ustawień


Nacisnąć SET w celu otwarcia menu ustawień.

Użyć przycisków dotykowych do obsługi wyświetlacza.

Ustawienia jednostek

Wybrać Ustawienia systemu.

Zmienić jednostki dla opcji Zużycie paliwa i odległość oraz Temperatura.

Potwierdzić za pomocą
Kilka razy dotknąć , aby wyjść z
menu.

Ustawienia języka

Wybrać pozycję Języki.

Zmienić język, dotykając odpowiedniej pozycji.

Potwierdzić za pomocą
Kilka razy dotknąć , aby wyjść z
menu.

Ustawienia samochodu

Personalizacja ustawień


Nacisnąć przycisk .


Wybrać Ustawienia pojazdu.

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Funkcje wspomagania jazdy

Personalizacja ustawień


Nacisnąć przycisk .


Wybrać Funkcje wspomagania jazdy.

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Komunikaty są wyświetlane poprzez wyświetlacz informacyjny kierowcy, niekiedy wraz z ostrzeżeniem i sygnałem dźwiękowym. Nacisną ...

Usługa telematyczna

OnStar OnStar jest osobistym asystentem łączności i usług wyposażonym w zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis OnStar jest dostępny 24 godziny na dob ...

Zobacz tez:

Monitor zużycia paliwa
W przypadku samochodów z systemem audio typu B takie opcje, jak status kontrolny, zużycie paliwa i skuteczność*1 włącza się i wyświetla poprzez wybór odpowiedniej ikony na wyświetlaczu. D ...

Automatyczne blokowanie zamków
Automatyczne blokowanie zamków po rozpoczęciu jazdy Funkcja ta automatycznie blokuje drzwi po przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 km/h. Jeśli otwarte są drzwi lub klapa bagażnika, zamki nie są au ...

Zabezpieczenie fotelika dziecięcego za pomocą biodrowo-ramieniowego pasa bezpieczeństwa
Jeśli fotelik nie jest przystosowany do systemu ISOFIX, to trzeba go zabezpieczyć używając pasa bezpieczeństwa. Montaż bezpiecznego fotelika dziecięcego za pomocą biodrowo-ramieniowego pasa bezpiecze ...

Instrukcje obslugi: