Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi –> Wskaźniki i przyrządy –> Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Komunikaty są wyświetlane poprzez wyświetlacz informacyjny kierowcy, niekiedy wraz z ostrzeżeniem i sygnałem dźwiękowym.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu


Nacisnąć SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów, aby potwierdzić komunikat.

Komunikaty pojazdu i komunikaty serwisowe

Komunikaty są wyświetlane w postaci tekstu. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Komunikaty na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Niektóre ważne komunikaty mogą pojawiać się dodatkowo na wyświetlaczu informacyjnym.

Niektóre komunikaty są wyświetlane tylko przez kilka sekund.

Ostrzeżenia akustyczne

Rozlegają się podczas uruchamiania silnika lub w trakcie jazdy w następujących sytuacjach

W tym samym czasie włączone może być tylko jedno ostrzeżenie akustyczne.

Ostrzeżenie akustyczne dotyczące niezapięcia pasów bezpieczeństwa ma pierwszeństwo w stosunku do wszystkich innych ostrzeżeń.

Po zaparkowaniu samochodu lub otwarciu drzwi kierowcy sygnalizują następujące sytuacje

Gdy silnik został wyłączony przez funkcję Autostop

Komunikat dotyczący napięcia baterii

W przypadku zbyt niskiego napięcia akumulatora pojazdu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Podczas jazdy funkcja ograniczania obciążenia akumulatora wyłącza na pewien czas niektóre układy, takie jak klimatyzacja, ogrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie koła kierownicy itp.

Układy te są włączane ponownie, gdy tylko pozwalają na to warunki.

Wyświetlacze informacyjne

Wyświetlacz informacyjny kierowcyWyświetlacz informacyjny kierowcy znajduje się w zestawie wskaźników. W zależności od wersji pojazdu i z ...

Personalizacja ustawień

Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym. W zależności od wersji wyp ...

Zobacz tez:

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie
Przegląd układu Pokrętło regulacji temperatury po stronie kierowcy Przycisk AUTO (automatyczna regulacja) Przycisk odszraniania przedniej szyby Przycisk odszraniania tylnej szyby Przycisk układu klimatyzacji ...

Uruchamianie i prowadzenie
Docieranie nowego samochodu Podczas kilku pierwszych podróży nie hamować gwałtownie, o ile nie jest to konieczne. W czasie pierwszej jazdy odparowują olej i wosk pokrywające elementy układu wydechowego. ...

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja
Sterowanie automatyczną klimatyzacją polega wyłącznie na ustawieniu wymaganej temperatury. 1. Nacisnąć przycisk [AUTO] (3). Sterowanie trybami nawiewu, biegiem dmuchawy, dopływem powietrza/obiegiem wewn ...

Instrukcje obslugi: