Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Zagłówki

Położenie

Ostrzeżenie

Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki.

Zagłówki


Górna krawędź zagłówka powinna znajdować się na wysokości górnej części głowy. Jeśli takie ustawienie nie jest możliwe, np. z powodu dużego wzrostu osoby, zagłówek należy ustawić w najwyższym położeniu. Osoby niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji.

Zagłówki przednich foteli

Regulacja wysokości

Zagłówki


Nacisnąć przycisk zwalniający, ustawić wysokość zagłówka i zablokować.

Zagłówki tylnych foteli

Regulacja wysokości

Zagłówki


Pociągnąć zagłówek w górę lub wcisnąć zaczep w celu zwolnienia blokady i popchnąć zagłówek w dół.

Fotele, elementy bezpieczeństwa

...

Fotele przednie

Pozycja fotela Ostrzeżenie Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować fotele.Niebezpieczeństwo Aby możliwe było bezpieczn ...

Zobacz tez:

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R)
System SCBS R to system, który zaprojektowano, aby poprzez sterowanie hamulcami (hamulce SCBS) ograniczyć uszkodzenia w razie kolizji, jeśli czujniki ultradźwiękowe tego systemu wykryją przeszkodę z tył ...

Uruchamianie silnika
OSTRZEŻENIE Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Niewłaściwe obuwie, takie jak buty na wysokich obcasach, buty narciarskie, sandały, klapki itp., może ...

Tryb oszczędzania energii
Tryb ten steruje czasem włączenia niektórych systemów w celu uniknięcia rozładowania akumulatora pojazdu. Po wyłączeniu silnika przez maksymalnie około czterdzieści minut można korzysta& ...

Instrukcje obslugi: