Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Zagłówki

Położenie

Ostrzeżenie

Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki.

Zagłówki


Górna krawędź zagłówka powinna znajdować się na wysokości górnej części głowy. Jeśli takie ustawienie nie jest możliwe, np. z powodu dużego wzrostu osoby, zagłówek należy ustawić w najwyższym położeniu. Osoby niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji.

Zagłówki przednich foteli

Regulacja wysokości

Zagłówki


Nacisnąć przycisk zwalniający, ustawić wysokość zagłówka i zablokować.

Zagłówki tylnych foteli

Regulacja wysokości

Zagłówki


Pociągnąć zagłówek w górę lub wcisnąć zaczep w celu zwolnienia blokady i popchnąć zagłówek w dół.

Fotele, elementy bezpieczeństwa

...

Fotele przednie

Pozycja fotela Ostrzeżenie Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować fotele.Niebezpieczeństwo Aby możliwe było bezpieczn ...

Zobacz tez:

Komunikat ostrzegawczy i system sterowania AEB
System AEB wyświetla komunikaty ostrzegawcze i emituje ostrzeżenia dźwiękowe zależnie od poziomu ryzyka zderzenia z poprzedzającym pojazdem w przypadku nagłego hamowania, zbyt małej odległości od ...

Funkcje układu oświetlenia
Oświetlenie konsoli środkowej Po wyłączeniu reflektorów zapala się zintegrowane z konsolą sufitową światło punktowe, które oświetla konsolę środkową. Oświetlen ...

Manualna 6-biegowa skrzynia biegów
Włączanie wstecznego biegu Podnieść kołnierz pod gałką i przestawić dźwignię zmiany biegów w lewo i do przodu. Bieg wsteczny należy włączać po zatrzymaniu pojazdu i na biegu jałowym. Ze względów bezpieczeństwa i dla u ...

Instrukcje obslugi: