Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Zagłówki

Położenie

Ostrzeżenie

Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki.

Zagłówki


Górna krawędź zagłówka powinna znajdować się na wysokości górnej części głowy. Jeśli takie ustawienie nie jest możliwe, np. z powodu dużego wzrostu osoby, zagłówek należy ustawić w najwyższym położeniu. Osoby niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji.

Zagłówki przednich foteli

Regulacja wysokości

Zagłówki


Nacisnąć przycisk zwalniający, ustawić wysokość zagłówka i zablokować.

Zagłówki tylnych foteli

Regulacja wysokości

Zagłówki


Pociągnąć zagłówek w górę lub wcisnąć zaczep w celu zwolnienia blokady i popchnąć zagłówek w dół.

Fotele, elementy bezpieczeństwa

...

Fotele przednie

Pozycja fotela Ostrzeżenie Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować fotele.Niebezpieczeństwo Aby możliwe było bezpieczn ...

Zobacz tez:

Lampki sufitowe
Przednia lampka sufitowa Przednie lampki oświetlenia punktowego Tylna lampka sufitowa Tylne lampki oświetlenia punktowego Lampki sufitowe przednia i tylna W tym położeniu lampka sufitowa zapala się stopniowo: po odryg ...

System wykrywający znużenie kierowcy (DAA)
System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Attention Alert, w skrócie DAA), to system, który rozpoznaje zmęczenie i zmniejszoną czujność kierowcy oraz zachęca go do zrobienia sobie przerwy w po ...

Działanie układu
Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Nacisnąć przycisk "świeże powietrze" układu regulacji poboru powietrza. 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w żądane poło& ...

Instrukcje obslugi: