Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Akumulator 12 V

Informacje ogólne

Kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe

Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów. Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w żadnym wypadku nie wolno ich wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do specjalnego punktu odbioru takich odpadów.

Przed przystąpieniem do pracy przy akumulatorze zabezpieczyć oczy i twarz. Wszelkie prace przy akumulatorze należy wykonywać w miejscu z dobrą wentylacją i z dala od otwartego ognia lub źródeł iskier, aby uniknąć ryzyka wybuchu i pożaru. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce.

Dostęp do akumulatora

Akumulator znajduje się pod pokrywą komory silnika.

Aby uzyskać dostęp do zacisku (+):

Dostęp do akumulatora


(+) Zacisk dodatni.

Ma on klemę szybkiego zdejmowania.

(-) Zacisk ujemny.

Ponieważ zacisk ujemny akumulatora nie jest dostępny, w pobliżu akumulatora znajduje się przeniesiony punkt masowy.

Uruchamianie za pomocą innego akumulatora

W przypadku rozładowania akumulatora można uruchomić silnik za pomocą akumulatora pomocniczego (zewnętrznego lub z innego samochodu) przy wykorzystaniu przewodów rozruchowych lub urządzenia rozruchowe

Nigdy nie uruchamiać silnika poprzez podłączanie prostownika. Nie używać urządzenia rozruchowego o napięciu 24 V lub wyższym. Przed podłączeniem akumulatora pomocniczego sprawdzić, czy jego napięcie znamionowe wynosi 12 V, a pojemność znamionowa odpowiada pojemności rozładowanego akumulatora. Obydwa samochody nie mogą się stykać. Wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (system audio, wycieraczki, światła itd.). Zadbać o to, aby przewody rozruchowe nie przebiegały w pobliżu ruchomych części silnika (wentylator, paski itd.). Nie odłączać zacisku (+) podczas pracy silnika.


Jeżeli silnik nie uruchomi się od razu, wyłączyć zapłon i poczekać chwilę przed ponowną próbą.

Nigdy nie pchać samochodu, aby go uruchomić, gdy jest on wyposażony w automatyczną skrzynię biegów.

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

Aby zapewnić optymalną trwałość akumulatora, należy utrzymywać jego stan naładowania na dostatecznym poziomie.

W niektórych przypadkach może się okazać konieczne naładowanie akumulatora:

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Ładując akumulator we własnym zakresie, korzystać wyłącznie z prostownika do akumulatorów ołowiowych o napięciu znamionowym 12 V. Przestrzegać instrukcji podanych przez producenta prostownika. Nigdy nie zamieniać biegunów. Nie trzeba odłączać akumulatora.

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika


Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika


Obecność tej etykiety wskazuje, że należy koniecznie używać wyłącznie prostownika 12 V. Użycie innego urządzenia grozi nieodwracalnym uszkodzeniem osprzętu elektrycznego związanego z funkcją Stop&Start.

Nigdy nie próbować ładować zamarzniętego akumulatora – ryzyko wybuchu! Jeżeli akumulator zamarzł, należy go sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym, gdzie mechanik sprawdzi, czy wewnętrzne elementy nie są uszkodzone i czy obudowa nie jest pęknięta, co mogłoby spowodować ryzyko wycieku toksycznego i korozyjnego kwasu.

Pewne funkcje, w tym Stop&Start, pozostają niedostępne, dopóki akumulator nie osiągnie wystarczającego poziomu naładowania.

Odłączanie akumulatora

Aby zachować poziom naładowania akumulatora wystarczający do rozruchu silnika, zaleca się odłączenie akumulatora w przypadku bardzo długiego postoju.

Przed odłączeniem akumulatora:

Po uzyskaniu dostępu do akumulatora wystarczy odłączyć przewód od zacisku (+).

Klema szybkiego zdejmowania

Odłączenie zacisku (+)

Klema szybkiego zdejmowania


Podłączenie zacisku (+)

Klema szybkiego zdejmowania


Nie naciskać dźwigni na siłę, ponieważ zablokowanie jest niemożliwe, jeżeli klema jest nieprawidłowa ustawiona. Powtórzyć procedurę.

Po podłączeniu akumulatora

Po podłączeniu akumulatora należy włączyć zapłon i odczekać 1 minutę przed uruchomieniem silnika, aby umożliwić inicjalizację układów elektronicznych.

Jeśli w pojazdach z kierownicą z prawej strony licznik całkowitego przebiegu osiągnie wartość 100 km, przed uruchomieniem silnika należy odczekać ok. 15 min.

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Na podstawie informacji znajdujących się w odpowiednich rozdziałach należy samodzielnie przeprowadzić ponowną inicjalizację niektórych układów, jak np.:

Podczas jazdy po pierwszym rozruchu silnika funkcja Stop&Start może nie działać. W tym przypadku funkcja będzie dostępna dopiero po nieprzerwanym postoju, którego czas trwania zależy od temperatury otoczenia i stanu naładowania akumulatora (do około 8 godzin).

Wymiana bezpiecznika

Dostęp do narzędziSzczypce są przymocowane za pokrywą skrzynki bezpieczników. Odpiąć pokrywę, pociągając lewą górną część, a potem prawą. Całkowicie odł ...

Holowanie samochodu

Sposób postępowania w przypadku holowania własnego samochodu lub holowania innego pojazdu z użyciem przykręcanego pierścienia. Dostęp do narzędzi Zaczep holowniczy zn ...

Zobacz tez:

Rozruch/wyłączanie silnika przy użyciu kluczyka
Stacyjka Ma 3 położenia: położenie 1 (stop): wkładanie i wyjmowanie kluczyka, kolumna kierownicy zablokowana; położenie 2 (zapłon): kolumna kierownicy odblokowana, włączenie zapłonu i świec żarowych silnika Diesla, silnik ...

Przyciski regulacji dźwięku w kierownicy
(jeśli znajduje się na wyposażeniu) W kierownicy mogą się znajdować przyciski regulacji dźwięku. OSTROŻNIENie należy obsługiwać równocześnie wszystkich element&oac ...

Układ widoku panoramicznego
Ten układ umożliwia pokazywanie na wyświetlaczu informacyjnym widoku otoczenia pojazdu w postaci obrazu o zakresie bliskim 180º, podobnego do widoku z lotu ptaka. Układ wykorzystuje: kamerę tylną zamontowan&# ...

Instrukcje obslugi: