Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Wymiana bezpiecznika

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Wymiana bezpiecznika

Dostęp do narzędzi

Szczypce są przymocowane za pokrywą skrzynki bezpieczników.

Dostęp do narzędzi


Dostęp do narzędzi


Wymiana bezpiecznika

Przed wymianą bezpiecznika:

Wymieniając bezpiecznik, należy:

Jeżeli awaria wystąpi krótko po wymianie bezpiecznika, zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej przez ASO sieci PEUGEOT lub przez warsztat specjalistyczny.

Tabele przyporządkowania bezpieczników oraz odpowiednie schematy są dostępne w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztatem specjalistycznym. Wymiana bezpiecznika nieuwzględnionego w tabelach przyporządkowania mogłaby spowodować poważne uszkodzenia w samochodzie. Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Wymiana bezpiecznika


Instalacja osprzętu elektrycznego Układ elektryczny w pojeździe został zaprojektowany do działania z wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym. Przed instalacją innego wyposażenia lub osprzętu elektrycznego w pojeździe należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

PEUGEOT nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z naprawą pojazdu lub usterkę spowodowaną instalacją osprzętu spoza oferty PEUGEOT i zainstalowanego niezgodnie z zaleceniami. W szczególności dotyczy to urządzeń, których łączny pobór prądu przekracza 10 miliamperów.

Bezpieczniki w desce rozdzielczej

Skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie).

Aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników, należy wykonać tę samą procedurę, co opisana dla zestawu narzędzi.

Więcej informacji na temat dostępu do narzędzi pokładowych znajduje się w odpowiednim rozdziale.

Wersja 1 (Full)

Skrzynka 1

Wersja 1


Skrzynka 2

Wersja 1


Wersja 2 (Eco)

Wersja 2


Bezpieczniki w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika, w pobliżu akumulatora.

Dostęp do bezpieczników

Dostęp do bezpieczników


Wersja 1 (Full)

Skrzynka 1

Wersja 1


Skrzynka 2

Wersja 1


Wersja 2 (Eco)

Wersja 2


Wymiana pióra wycieraczki szyby

Przed demontażem pióra wycieraczki przedniej szyby W ciągu minuty po wyłączeniu zapłonu przestawić przełącznik wycieraczek w taki sposób, aby ustawić ich pióra n ...

Akumulator 12 V

Informacje ogólne Kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów. Należy je utylizować zgodnie z obowi ...

Zobacz tez:

Paliwo
Pojemność zbiornika: ok. 53 l. Poziom rezerwy: 6 l. Minimalny poziom paliwa Gdy poziom paliwa w zbiorniku paliwa będzie niski, włącza się ta kontrolka w zestawie wskaźników i towarzyszy jej komunikat na wyświetlaczu oraz sygnał dźw ...

Nieprawidłowe działanie układu
Check Forward Collision Avoidance Assist system (sprawdzić układ FCA) Jeżeli układ FCA nie działa prawidłowo, świeci się lampka ostrzegawcza układu ( ) i na kilka sekund pojawia się ko ...

Kasowanie pamięci położenia okna dachowego
Zresetować okno dachowe w następujących sytuacjach: Akumulator pojazdu uległ wyładowaniu lub wymieniono akumulator czy też bezpiecznik. Okno dachowe nie działa normalnie. Panel szklany otwiera się ...

Instrukcje obslugi: