Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Wymiana bezpiecznika

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Wymiana bezpiecznika

Dostęp do narzędzi

Szczypce są przymocowane za pokrywą skrzynki bezpieczników.

Dostęp do narzędzi


Dostęp do narzędzi


Wymiana bezpiecznika

Przed wymianą bezpiecznika:

Wymieniając bezpiecznik, należy:

Jeżeli awaria wystąpi krótko po wymianie bezpiecznika, zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej przez ASO sieci PEUGEOT lub przez warsztat specjalistyczny.

Tabele przyporządkowania bezpieczników oraz odpowiednie schematy są dostępne w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztatem specjalistycznym. Wymiana bezpiecznika nieuwzględnionego w tabelach przyporządkowania mogłaby spowodować poważne uszkodzenia w samochodzie. Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Wymiana bezpiecznika


Instalacja osprzętu elektrycznego Układ elektryczny w pojeździe został zaprojektowany do działania z wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym. Przed instalacją innego wyposażenia lub osprzętu elektrycznego w pojeździe należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

PEUGEOT nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z naprawą pojazdu lub usterkę spowodowaną instalacją osprzętu spoza oferty PEUGEOT i zainstalowanego niezgodnie z zaleceniami. W szczególności dotyczy to urządzeń, których łączny pobór prądu przekracza 10 miliamperów.

Bezpieczniki w desce rozdzielczej

Skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie).

Aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników, należy wykonać tę samą procedurę, co opisana dla zestawu narzędzi.

Więcej informacji na temat dostępu do narzędzi pokładowych znajduje się w odpowiednim rozdziale.

Wersja 1 (Full)

Skrzynka 1

Wersja 1


Skrzynka 2

Wersja 1


Wersja 2 (Eco)

Wersja 2


Bezpieczniki w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika, w pobliżu akumulatora.

Dostęp do bezpieczników

Dostęp do bezpieczników


Wersja 1 (Full)

Skrzynka 1

Wersja 1


Skrzynka 2

Wersja 1


Wersja 2 (Eco)

Wersja 2


Wymiana pióra wycieraczki szyby

Przed demontażem pióra wycieraczki przedniej szyby W ciągu minuty po wyłączeniu zapłonu przestawić przełącznik wycieraczek w taki sposób, aby ustawić ich pióra n ...

Akumulator 12 V

Informacje ogólne Kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów. Należy je utylizować zgodnie z obowi ...

Zobacz tez:

Płyn spryskiwaczy szyb i reflektorów
Sprawdzenie poziomu płynu spryskiwaczy OSTRZEŻENIE Napełniaj zbiornik tylko płynem do spryskiwaczy szyb lub czystą wodą: Użycie płynu chłodzącego jako płynu do spryskiwaczy szyb zagraż ...

Ekran monochromatyczny C
Wyświetlanie W zależności od kontekstu wyświetlane są następujące wskazania: godzina, data, temperatura zewnętrzna (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi), pomoc graficzna przy parkowaniu, bieżące źródło ...

System immobilizera
Samochód Kia może być wyposażony w elektroniczny system immobilizera silnika, którego zadaniem jest zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego używania pojazdu. System immobilizera samochodu Kia składa się ...

Instrukcje obslugi: