Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Elektryczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Elektryczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz

Zdalnie sterowany układ uniemożliwiający otwarcie tylnych drzwi za pomocą wewnętrznych klamek.

Przycisk znajduje się na desce rozdzielczej po stronie kierowcy.

Włączanie

Włączanie


Nacisnąć ten przycisk.

Włącza się czerwona kontrolka w przycisku, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu o włączeniu.

Czerwona kontrolka świeci przez cały czas, gdy zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz jest włączone.

Wyłączanie

 Ponownie nacisnąć ten przycisk.

Kontrolka przycisku gaśnie i wyświetla się komunikat.

Kontrolka nie świeci, gdy zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz jest wyłączone.

Układ jest niezależny i w żadnym wypadku nie zastępuje przycisku centralnego zamka. Przy każdym włączeniu zapłonu należy sprawdzić stan zabezpieczenia przed otwarciem drzwi od wewnątrz. Opuszczając samochód nawet na chwilę, należy wyjąć kluczyk ze stacyjki. W razie silnego zderzenia zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz wyłącza się automatycznie w celu umożliwienia wydostania się pasażerów jadących z tyłu.

Ręczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz

Blokada ręczna uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Czerwony przełącznik umieszczony jest z boku każdych drzwi tylnych. Jest on ozna ...

Jazda

...

Zobacz tez:

Ograniczenia układu
Układ FCA wykrywa i monitoruje pojazdy poprzedzające oraz wykrywa pieszych na drodze przed pojazdem. Wykorzystuje on w tym celu czujniki radarowe i kamerę z systemem rozpoznawania obrazu. W przypadku wykrycia ryzyka kolizji/potr&# ...

Lampki kontrolne
Nie wszystkie z opisanych w dalszej części tego rozdziału lampek kontrolnych występują w zakupionym samochodzie. Opis dotyczy wszystkich wersji deski rozdzielczej. Kontrolki mogą być różne w zale ...

Jazda samochodem
OSTRZEŻENIE - SPALINY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNESpaliny mogą być bardzo niebezpieczne. Jeżeli w którymkolwiek momencie będą wyczuwalne wewnątrz pojazdu, należy natychmiast otworzy ...

Instrukcje obslugi: