Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Elektryczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Elektryczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz

Zdalnie sterowany układ uniemożliwiający otwarcie tylnych drzwi za pomocą wewnętrznych klamek.

Przycisk znajduje się na desce rozdzielczej po stronie kierowcy.

Włączanie

Włączanie


Nacisnąć ten przycisk.

Włącza się czerwona kontrolka w przycisku, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu o włączeniu.

Czerwona kontrolka świeci przez cały czas, gdy zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz jest włączone.

Wyłączanie

 Ponownie nacisnąć ten przycisk.

Kontrolka przycisku gaśnie i wyświetla się komunikat.

Kontrolka nie świeci, gdy zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz jest wyłączone.

Układ jest niezależny i w żadnym wypadku nie zastępuje przycisku centralnego zamka. Przy każdym włączeniu zapłonu należy sprawdzić stan zabezpieczenia przed otwarciem drzwi od wewnątrz. Opuszczając samochód nawet na chwilę, należy wyjąć kluczyk ze stacyjki. W razie silnego zderzenia zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz wyłącza się automatycznie w celu umożliwienia wydostania się pasażerów jadących z tyłu.

Ręczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz

Blokada ręczna uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Czerwony przełącznik umieszczony jest z boku każdych drzwi tylnych. Jest on ozna ...

Jazda

...

Zobacz tez:

Narzędzia samochodowe
Narzędzia Samochody z kołem zapasowym Podnośnik, narzędzia, pas do mocowania uszkodzonego koła i ucho holownicze znajdują się w skrzynce narzędziowej w prawej ścianie przestrzeni bagażowej. ...

Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS
W przypadku usterki układu lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez ok. 1 minutę, a następnie świeci się stale. Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS świeci się nawet w przypadku, kied ...

Centralny zamek
Ta funkcja umożliwia zaryglowanie lub odryglowanie jednocześnie drzwi i bagażnika od wewnątrz samochodu. Tryb ręczny Ryglowanie Nacisnąć ten przycisk, aby zaryglować samochód. Zapali się czerwona kontrolka w przycisku Jeżeli kt ...

Instrukcje obslugi: