Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Elektryczny hamulec postojowy

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Elektryczny hamulec postojowy

W trybie działania automatycznego układ włącza hamulec postojowy przy wyłączaniu silnika i wyłącza go przy ruszaniu.

Elektryczny hamulec postojowy


Przy użyciu dźwigni sterującej kierowca może ingerować w dowolnym momencie, aby włączyć lub wyłączyć hamulec postojowy:

Tryb automatyczny jest włączony domyślnie.

Kontrolka

Ta kontrolka włącza się równocześnie w
zestawie wskaźników i na dźwigni, aby potwierdzić włączenie hamulca postojowego.

Gaśnie, aby potwierdzić zwolnienie hamulca postojowego.

Kontrolka na dźwigni miga w przypadku ręcznego włączania lub zwalniania hamulca.

W przypadku awarii akumulatora elektryczny hamulec postojowy nie działa. Ze względów bezpieczeństwa, jeżeli hamulec postojowy w samochodach z manualną skrzynią biegów nie jest włączony, unieruchomić pojazd, włączając bieg. Ze względów bezpieczeństwa, jeżeli hamulec postojowy w samochodach z automatyczną skrzynią biegów nie jest włączony, unieruchomić pojazd, wkładając kliny pod jedno z kół. Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.

Etykieta na panelu drzwi

Etykieta na panelu drzwi


Przed opuszczeniem samochodu należy sprawdzić, czy hamulec postojowy jest włączony: kontrolki hamulca postojowego w zestawie wskaźników i na dźwigni powinny świecić w sposób ciągły. Jeżeli hamulec postojowy nie jest włączony, po otwarciu drzwi kierowcy rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetla się komunikat.

Nie pozostawiać dziecka bez opieki w samochodzie z włączonym zapłonem, ponieważ mogłoby ono wyłączyć hamulec postojowy.

W przypadku holowania, parkowania na silnie nachylonej powierzchni albo jeżeli pojazd jest bardzo obciążony, należy skręcić koła w kierunku chodnika i włączyć bieg (pojazdy z manualną skrzynią biegów). W przypadku holowania, parkowania na silnie nachylonej powierzchni albo jeżeli pojazd jest bardzo obciążony, należy skręcić koła w kierunku chodnika lub wybrać tryb P (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów). W przypadku holowania pojazd może parkować na powierzchniach o nachyleniu do 12%.

Sterowanie ręczne

Zwalnianie ręczne

Przy włączonym zapłonie albo pracującym silniku:

Zwalnianie ręczne


Całkowite zwolnienie hamulca postojowego zostaje potwierdzone zgaśnięciem kontrolki hamulców i kontrolki P w dźwigni, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Hamulec postojowy zwolniony".

W przypadku naciśnięcia dźwigni bez naciśnięcia pedału hamulca hamulec postojowy nie zostanie wyłączony i wyświetli się komunikat.

Włączanie ręczne

W stojącym pojeździe:

Uwzględnienie żądania zaciśnięcia sygnalizuje miganie kontrolki w dźwigni.

Włączenie hamulca postojowego potwierdza
zapalenie się kontrolki hamulców i kontrolki P w dźwigni, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Hamulec postojowy zaciągnięty".

Sterowanie automatyczne

Wyłączanie automatyczne

Najpierw upewnić się, że silnik pracuje, a drzwi kierowcy są prawidłowo zamknięte.

Hamulec postojowy jest wyłączany automatycznie i stopniowo podczas ruszania.

Wyłączanie automatyczne


W przypadku manualnej skrzyni biegów

W przypadku automatycznej skrzyni biegów

W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów, jeżeli hamulec nie zwolni się automatycznie, sprawdzić, czy przednie drzwi są prawidłowo zamknięte.

Całkowite zwolnienie hamulca postojowego jest potwierdzone zgaśnięciem kontrolki hamulców i kontrolki P w dźwigni, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Hamulec postojowy zwolniony".

Gdy pojazd stoi z pracującym silnikiem, nie wciskać bez potrzeby pedału przyspieszenia, ponieważ mogłoby to spowodować zwolnienie hamulca postojowego.

Włączanie automatyczne

W stojącym samochodzie hamulec postojowy włącza się automatycznie po wyłączeniu silnika.

Włączenie hamulca postojowego potwierdza
zapalenie się kontrolki hamulców i kontrolki P w dźwigni, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Hamulec postojowy zaciągnięty".

Gdy silnik zgaśnie albo przełączy się w tryb STOP funkcji Stop&Start, automatyczne włączanie nie następuje. W trybie automatycznym można w dowolnym momencie włączyć albo zwolnić hamulec postojowy za pomocą dźwigni.

Unieruchomienie pojazdu z włączonym silnikiem

Aby unieruchomić pojazd, gdy silnik pracuje, pociągnąć krótko dźwignię.

Włączenie hamulca postojowego potwierdza
zapalenie się kontrolki hamulców i kontrolki P w dźwigni, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Hamulec postojowy zaciągnięty".

Parkowanie pojazdu ze zwolnionym hamulcem

W przypadku silnego mrozu (oblodzenie) zaleca się nie włączać hamulca postojowego. Aby unieruchomić pojazd, włączyć bieg albo włożyć kliny pod jedno z kół.

Unieruchomienie pojazdu przy wyłączonym hamulcu postojowym.

Zapalenie się kontrolki w zestawie wskaźników i na dźwigni jest potwierdzeniem włączenia hamulca postojowego.

Całkowite zwolnienie hamulca postojowego
jest potwierdzone zgaśnięciem kontrolki hamulców i kontrolki P w dźwigni, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu "Hamulec postojowy zwolniony".

W wersji z automatyczną skrzynią biegów tryb P włącza się automatycznie przy wyłączeniu zapłonu. Koła są zablokowane. Więcej informacji na temat automatycznej skrzyni biegów, szczególnie w przypadku pozostawiania pojazdu w trybie swobodnego obracania się kół, znajduje się w odpowiednim rozdziale. W przypadku automatycznej skrzyni biegów, przy włączonym trybie N, otwarcie drzwi kierowcy spowoduje włączenie się sygnału dźwiękowego. Wyłącza się on w momencie ponownego zamknięcia drzwi kierowcy

Wyłączanie działania automatycznego

W pewnych sytuacjach, jak np. przy silnym mrozie albo podczas holowania (przyczepa, pomoc drogowa), może okazać się konieczne wyłączenie automatycznego działania układu.

Wyłączanie działania automatycznego


Wyłączenie funkcji automatycznych jest
potwierdzane zapaleniem się tej kontrolki w zestawie wskaźników.

Od tej chwili hamulec postojowy można włączać i wyłączać tylko ręcznie za pomocą dźwigni sterującej.

Zastosować ponownie powyższą procedurę, aby włączyć działanie automatyczne.

Włączenie działania automatycznego potwierdza zgaśnięcie kontrolki w zestawie wskaźników.

Hamowanie awaryjne

Z hamowania awaryjnego należy korzystać jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

W razie usterki pedału hamulca lub w wyjątkowej sytuacji (na przykład: zasłabnięcie kierowcy, jazda pod kontrolą innej osoby) pociągnięcie i przytrzymanie dźwigni umożliwia zatrzymanie samochodu. Hamowanie trwa, dopóki przytrzymuje się dźwignię. Zwolnienie dźwigni przerywa hamowanie.

Układy ABS i DSC zapewniają stabilność pojazdu podczas hamowania awaryjnego.

W razie usterki hamowania awaryjnego w zestawie wskaźników zostaje wyświetlony komunikat "Usterka hamulca postojowego".

W razie usterki układów ABS i DSC, co jest
sygnalizowane zapaleniem się jednej lub dwóch kontrolek w zestawie wskaźników, stabilność pojazdu nie jest zapewniona.

W tym wypadku stabilność samochodu musi zapewnić kierowca poprzez wielokrotne "ciągnięcie – puszczanie" dźwigni aż do unieruchomienia pojazdu.

Uruchamianie/wyłączenie silnika przy użyciu układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka

Uruchamianie silnika W pojeździe z manualną skrzynią biegów ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Gdy kluczyk elektroniczny znajduje się w sa ...

Manualna 6-biegowa skrzynia biegów

Włączanie wstecznego biegu Podnieść kołnierz pod gałką i przestawić dźwignię zmiany biegów w lewo i do przodu. Bieg wsteczny należy włączać po zatrzyma ...

Zobacz tez:

System monitorowania pasa ruchu
Za pomocą kamery, która rozpoznaje linie ciągłe albo przerywane, układ wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi. Aby zapewnić bezpieczną jazdę, kamera analizuje obraz, a następnie w przypadku rozproszenia uwag ...

Ograniczenia układu
W następujących sytuacjach układ LKA może albo aktywować się przedwcześnie, nawet jeżeli pojazd nie zjeżdża ze swojego pasa ruchu, albo nie ingerować w kierowanie pojazdem lub ostrzegać ...

Okno dachowe
(JEŻELI WYSTĘPUJE) Okno dachowe można przesuwać, uchylać i zamykać za pomocą przełącznika, znajdującego się w konsoli podsufitowej. Okno dachowe można otwierać, uchylać lub ...

Instrukcje obslugi: