Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Opuszczanie i podnoszenie szyb

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Szyby –> Opuszczanie i podnoszenie szyb

Szyby


Opuszczanie: Nacisnąć przełącznik do pierwszego oporu (5). Po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik.

Podnoszenie: Pociągnąć przełącznik do góry do pierwszego oporu (5). Po podniesieniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik.

Automatyczne opuszczanie szyby (jeżeli występuje)

Krótkie przyciśnięcie przełącznika do drugiego oporu (6) powoduje całkowite opuszczenie szyby, nawet po zwolnieniu przełącznika.

Aby zatrzymać szybę w danym położeniu kiedy się przesuwa, należy na krótko pociągnąć lub nacisnąć, a następnie zwolnić przełącznik.

Automatyczne podnoszenie/ opuszczanie szyby (jeżeli występuje)

Krótkie naciśnięcie lub pociągnięcie przełącznika do drugiego oporu (6) powoduje całkowite opuszczenie lub podniesienie szyby, nawet po zwolnieniu przełącznika.

Aby zatrzymać szybę w danym położeniu kiedy się przesuwa, należy na krótko pociągnąć lub nacisnąć, a następnie zwolnić przełącznik.

Resetowanie szyb sterowanych elektrycznie

Jeżeli szyby sterowane elektrycznie nie działają prawidłowo, należy w następujący sposób zresetować układ:

1. Włączyć stacyjkę (stan ON).

2. Podnieść całkowicie szybę i przez co najmniej 1 sekundę przytrzymać przełącznik pociągnięty do góry.

Jeżeli szyby sterowane elektrycznie nie działają prawidłowo po zresetowaniu, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTRZEŻENIE

Funkcja automatycznego cofania nie działa podczas resetowania układu szyb sterowanych elektrycznie. Aby uniknąć uszkodzeń pojazdu i/lub obrażeń, przed podniesieniem szyby należy upewnić się, że nic nie znajduje się na jej drodze.

Szyby

Szyby sterowane elektrycznie (jeżeli występują) Przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi kierowcy Przełącznik elektryczneg ...

Automatyczne cofanie szyby

(jeżeli występuje) Jeżeli podczas automatycznego podnoszenia szyba napotyka przeszkodę, wtedy zatrzymuje się i opuszcza o ok. 30 cm. Umożliwia ...

Zobacz tez:

System stop-start
System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub ...

Tabela podsumowująca możliwości zamontowania fotelików ISOFIX
Zgodnie z ustawodawstwem europejskim poniższa tabela przedstawia możliwości zamontowania fotelików dziecięcych ISOFIX w samochodzie na siedzeniach wyposażonych w mocowania ISOFIX. W przypadku uniwersalnych i półuniwersalnych fotelików ...

Zmniejszanie ustawionej prędkości
Ustawić przełącznik w położeniu [SET-] i przytrzymać go. Pojazd stopniowo zwalnia. Po osiągnięciu wymaganej prędkości zwolnić przełącznik. Ustawić przełączni ...

Instrukcje obslugi: