Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Opuszczanie i podnoszenie szyb

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Szyby –> Opuszczanie i podnoszenie szyb

Szyby


Opuszczanie: Nacisnąć przełącznik do pierwszego oporu (5). Po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik.

Podnoszenie: Pociągnąć przełącznik do góry do pierwszego oporu (5). Po podniesieniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik.

Automatyczne opuszczanie szyby (jeżeli występuje)

Krótkie przyciśnięcie przełącznika do drugiego oporu (6) powoduje całkowite opuszczenie szyby, nawet po zwolnieniu przełącznika.

Aby zatrzymać szybę w danym położeniu kiedy się przesuwa, należy na krótko pociągnąć lub nacisnąć, a następnie zwolnić przełącznik.

Automatyczne podnoszenie/ opuszczanie szyby (jeżeli występuje)

Krótkie naciśnięcie lub pociągnięcie przełącznika do drugiego oporu (6) powoduje całkowite opuszczenie lub podniesienie szyby, nawet po zwolnieniu przełącznika.

Aby zatrzymać szybę w danym położeniu kiedy się przesuwa, należy na krótko pociągnąć lub nacisnąć, a następnie zwolnić przełącznik.

Resetowanie szyb sterowanych elektrycznie

Jeżeli szyby sterowane elektrycznie nie działają prawidłowo, należy w następujący sposób zresetować układ:

1. Włączyć stacyjkę (stan ON).

2. Podnieść całkowicie szybę i przez co najmniej 1 sekundę przytrzymać przełącznik pociągnięty do góry.

Jeżeli szyby sterowane elektrycznie nie działają prawidłowo po zresetowaniu, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTRZEŻENIE

Funkcja automatycznego cofania nie działa podczas resetowania układu szyb sterowanych elektrycznie. Aby uniknąć uszkodzeń pojazdu i/lub obrażeń, przed podniesieniem szyby należy upewnić się, że nic nie znajduje się na jej drodze.

Szyby

Szyby sterowane elektrycznie (jeżeli występują) Przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi kierowcy Przełącznik elektryczneg ...

Automatyczne cofanie szyby

(jeżeli występuje) Jeżeli podczas automatycznego podnoszenia szyba napotyka przeszkodę, wtedy zatrzymuje się i opuszcza o ok. 30 cm. Umożliwia ...

Zobacz tez:

System monitorowania martwego pola (BSM)
System BSM pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas zmieniania pasa ruchu i ostrzega go o obecności samochodów zbliżających się z tyłu na sąsiednich pasach jezdni. Syst ...

Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
(jeżeli występuje) Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) służy do katalitycznej konwersji tlenków azotu (NOx) w azot i wodę z wykorzystaniem czynnika redukującego - roztworu mocznika. Wska% ...

Opony i obręcze kół
OSTRZEŻENIEUszkodzenie opony może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy st ...

Instrukcje obslugi: