Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Opuszczanie i podnoszenie szyb

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Szyby –> Opuszczanie i podnoszenie szyb

Szyby


Opuszczanie: Nacisnąć przełącznik do pierwszego oporu (5). Po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik.

Podnoszenie: Pociągnąć przełącznik do góry do pierwszego oporu (5). Po podniesieniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik.

Automatyczne opuszczanie szyby (jeżeli występuje)

Krótkie przyciśnięcie przełącznika do drugiego oporu (6) powoduje całkowite opuszczenie szyby, nawet po zwolnieniu przełącznika.

Aby zatrzymać szybę w danym położeniu kiedy się przesuwa, należy na krótko pociągnąć lub nacisnąć, a następnie zwolnić przełącznik.

Automatyczne podnoszenie/ opuszczanie szyby (jeżeli występuje)

Krótkie naciśnięcie lub pociągnięcie przełącznika do drugiego oporu (6) powoduje całkowite opuszczenie lub podniesienie szyby, nawet po zwolnieniu przełącznika.

Aby zatrzymać szybę w danym położeniu kiedy się przesuwa, należy na krótko pociągnąć lub nacisnąć, a następnie zwolnić przełącznik.

Resetowanie szyb sterowanych elektrycznie

Jeżeli szyby sterowane elektrycznie nie działają prawidłowo, należy w następujący sposób zresetować układ:

1. Włączyć stacyjkę (stan ON).

2. Podnieść całkowicie szybę i przez co najmniej 1 sekundę przytrzymać przełącznik pociągnięty do góry.

Jeżeli szyby sterowane elektrycznie nie działają prawidłowo po zresetowaniu, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTRZEŻENIE

Funkcja automatycznego cofania nie działa podczas resetowania układu szyb sterowanych elektrycznie. Aby uniknąć uszkodzeń pojazdu i/lub obrażeń, przed podniesieniem szyby należy upewnić się, że nic nie znajduje się na jej drodze.

Szyby

Szyby sterowane elektrycznie (jeżeli występują) Przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi kierowcy Przełącznik elektryczneg ...

Automatyczne cofanie szyby

(jeżeli występuje) Jeżeli podczas automatycznego podnoszenia szyba napotyka przeszkodę, wtedy zatrzymuje się i opuszcza o ok. 30 cm. Umożliwia ...

Zobacz tez:

Wycieraczki i spryskiwacze
Wycieraczki przedniej szyby HI : praca szybka LO : praca powolna INT : praca przerywana lub AUTO : automatyczna praca wycieraczek sterowana czujnikiem deszczu OFF : wyłączone Aby przetrzeć szybę tylko raz w sytuacji, ...

Rozruch/wyłączanie silnika przy użyciu kluczyka
Stacyjka Ma 3 położenia: położenie 1 (stop): wkładanie i wyjmowanie kluczyka, kolumna kierownicy zablokowana; położenie 2 (zapłon): kolumna kierownicy odblokowana, włączenie zapłonu i świec żarowych silnika Diesla, silnik ...

Funkcje blokowania/odblokowywania drzwi
System odblokowania drzwi przez czujnik zderzenia (jeśli jest w wyposażeniu) Jeżeli z powodu wypadku uruchomione zostaną poduszki powietrzne, wszystkie drzwi zostaną automatycznie odblokowane. System blokowania drzwi ...

Instrukcje obslugi: