Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Hak holowniczy z zaczepem kulowym demontowanym bez narzędzi

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Informacje praktyczne –> Hak holowniczy z zaczepem kulowym demontowanym bez narzędzi

Prezentacja

Prezentacja


  1. Wspornik mocujący.
  2. Zaślepka ochronna.
  3. Gniazdo przyłączeniowe.
  4. Pierścień zabezpieczający.
  5. Zdejmowany zaczep kulowy.
  6. Pokrętło blokujące/odblokowujące.
  7. Zamek z kluczem.
  8. Etykieta do zanotowania numerów klucza.

Prezentacja


  1. Położenie zablokowania (zielone znaki naprzeciwko siebie): pokrętło styka się z zaczepem kulowym (brak odstępu).
  2. Położenie odblokowania (czerwony znak naprzeciwko zielonego znaku): pokrętło nie styka się z zaczepem kulowym (odległość około 5 mm).

Przyczepy ze światłami z diodami LED są niekompatybilne z wiązką przewodów urządzenia.

Więcej informacji dotyczących parametrów technicznych, a zwłaszcza mas przyczep dopuszczalnych dla danego pojazdu, zawiera odpowiedni rozdział. Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo podczas holowania, zapoznać się z odpowiednim rozdziałem. Przed każdym użyciem Sprawdzić, czy zaczep kulowy jest prawidłowo zamontowany, kontrolując następujące punkty:

Jeżeli zaczep kulowy nie jest zablokowany, istnieje ryzyko odłączenia się przyczepy – grozi to wypadkiem!

W trakcie użytkowania Nigdy nie zwalniać blokady, dopóki do zaczepu kulowego jest podłączona przyczepa albo jest na nim zamontowany bagażnik. Nigdy nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Koniecznie przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego: w przypadku przekroczenia tej wartości hak może się odłączyć od pojazdu, stwarzając poważne ryzyko wypadku. Sprawdzić, czy światła przyczepy działają prawidłowo. Przed wyruszeniem w drogę sprawdzić ustawienie reflektorów. Więcej informacji na temat regulacji reflektorów znajduje się w odpowiednim rozdziale. Po zakończeniu użytkowania Podczas jazdy bez przyczepy lub bagażnika zaczep kulowy powinien być zdemontowany, a zaślepka włożona we wspornik. Dotyczy to zwłaszcza przypadku, gdy zaczep kulowy mógłby zasłaniać tablicę rejestracyjną albo światła.

Montaż zaczepu kulowego

Montaż zaczepu kulowego


Wyjąć zaślepkę ochronną 2 wspornika zaczepu kulowego 1 pod tylnym zderzakiem.

Montaż zaczepu kulowego


Włożyć koniec zaczepu kulowego 5 we wspornik 1 i popchnąć go w górę. Zaczep zablokuje się automatycznie.

Montaż zaczepu kulowego


Pokrętło 6 wykonuje ćwierć obrotu w lewo.

Uważać, aby nie trzymać dłoni w pobliżu.

Montaż zaczepu kulowego


Sprawdzić, czy mechanizm jest prawidłowo zablokowany (położenie A).

Zamknąć zamek 7 za pomocą klucza.

Montaż zaczepu kulowego


Montaż zaczepu kulowego


Demontaż zaczepu akulowego

Demontaż zaczepu akulowego


Demontaż zaczepu akulowego


Demontaż zaczepu akulowego


Demontaż zaczepu akulowego


Demontaż zaczepu akulowego


Demontaż zaczepu akulowego


Konserwacja

Prawidłowe działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy zaczep kulowy i wspornik są czyste.

Przed przystąpieniem do mycia samochodu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem należy zdemontować zaczep kulowy haka holowniczego, a zaślepkę włożyć we wspornik.

Zamocować dołączoną etykietę w dobrze widocznym miejscu, w pobliżu wspornika albo wewnątrz bagażnika. W sprawie wszelkich operacji związanych z hakiem holowniczym należy kontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Hak holowniczy

Rozkład obciążenia Należy tak rozłożyć ładunki w przyczepie, aby najcięższe przedmioty znajdowały się możliwie najbliżej osi i aby nacisk na główkę haka był ...

Tryb oszczędzania energii

Tryb odciążenia W zależności od poziomu naładowania akumulatora układ wyłącza nieużywane funkcje. W pojeździe znajdującym się w ruchu niektóre funkcje, takie jak ...

Zobacz tez:

Zewnętrzne lusterko wsteczne
Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy kąt lusterka jest prawidłowo ustawiony. Samochód Kia wyposażony jest zarówno w lewe, jak i prawe zewnętrzne lusterko wsteczne. Lusterka moż ...

Komunikat ostrzegawczy i system sterowania AEB
System AEB wyświetla komunikaty ostrzegawcze i emituje ostrzeżenia dźwiękowe zależnie od poziomu ryzyka zderzenia z poprzedzającym pojazdem w przypadku nagłego hamowania, zbyt małej odległości od ...

Ładowanie akumulatora
Pojazd ma bezobsługowy akumulator na bazie wapnia. Jeśli akumulator wyładuje się w krótkim czasie (na przykład z powodu pozostawienia włączonych reflektorów lub oświetlenia po opuszczen ...

Instrukcje obslugi: