Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Hak holowniczy

Rozkład obciążenia

Należy tak rozłożyć ładunki w przyczepie, aby najcięższe przedmioty znajdowały się możliwie najbliżej osi i aby nacisk na główkę haka był zbliżony do maksymalnego dopuszczalnego nacisku, jednak nie większy.

Gęstość powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości, co powoduje ograniczenie mocy silnika. Należy zmniejszać maksymalny dopuszczalny ciężar przyczepy o 10% na każde 1000 metrów wysokości.

Używać haków holowniczych i ich niezmodyfikowanych wiązek przewodów homologowanych przez PEUGEOT. Zaleca się, aby instalację przeprowadzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. W przypadku montażu poza ASO sieci PEUGEOT musi być on przeprowadzony ściśle według zaleceń producenta. Ważne: w wersjach wyposażonych w klapę bagażnika z napędem z funkcją "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk" w przypadku zamontowania haka holowniczego innego niż oryginalny hak PEUGEOT koniecznie trzeba udać się do ASO sieci PEUGEOT lub do warsztatu specjalistycznego w celu skalibrowania układu wykrywania: ryzyko usterki funkcji "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk". Po zamontowaniu homologowanego haka holowniczego niektóre funkcje wspomagania jazdy lub manewrów zostają automatycznie wyłączone.

Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej masy przyczepy wskazanej w dowodzie rejestracyjnym, na etykiecie producenta oraz w rozdziale Dane techniczne poniższej instrukcji. Przestrzeganie maksymalnego dopuszczalnego nacisku na hak (przegub kulowy) odnosi się również do używania akcesoriów (bagażniki rowerowe, bagażniki na hak itd.). Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Pojazdy wyposażone w pokrywę bagażnika z napędem z funkcją "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk" Aby uniknąć niespodziewanego otwarcia pokrywy bagażnika podczas używania haka holowniczego:

Zgodne paliwa

Paliwo stosowane w silnikach Diesla Silniki Diesla są przystosowane do pracy z biopaliwami zgodnymi z obecnym i przyszłym ustawodawstwem europejskim, które są dostępne na s ...

Hak holowniczy z zaczepem kulowym demontowanym bez narzędzi

Prezentacja Wspornik mocujący. Zaślepka ochronna. Gniazdo przyłączeniowe. Pierścień zabezpieczający. Zdejmowany zaczep kulowy. Pokrętło blokujące/odblokowuj ...

Zobacz tez:

Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu
1.Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia. 2.Otworzyć pokrywy skrzynki bezpieczników. Jeśli przełącznik jest w po ...

Ręczne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją
Ręczne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją jest możliwe po naciśnięciu przycisku innego niż przycisk [AUTO]. W takim przypadku układ działa w zależności od ustawień dokonanych ręcznie. ...

Sygnalizacja skrętu i zmiany pasa ruchu
Aby korzystać z sygnalizacji skrętu i zmiany pasa ruchu, włącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Kierunkowskazy Przesuń dźwignię w dół (skręt w lewo) lub do ...

Instrukcje obslugi: