Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Ogrzewanie programowane

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Ergonomia i komfort –> Ogrzewanie programowane

Programowane ogrzewanie działa niezależnie od silnika.

Gdy silnik jest wyłączony, układ podgrzewa obwód płynu chłodzącego w celu jak najszybszego zapewnienia temperatury roboczej silnika po uruchomieniu.

Programowane ogrzewanie włącza się za pomocą pilota zdalnego sterowania. Funkcja programowania umożliwia natychmiastową lub opóźnioną aktywację układu.


Podczas tankowania programowane ogrzewanie zawsze powinno być wyłączone, aby zapobiec ryzyku pożaru lub eksplozji. Układ ogrzewania programowanego zasilany jest ze zbiornika paliwa samochodu. Przed jego użyciem należy sprawdzić, czy ilość paliwa jest wystarczająca. Jeśli w zbiorniku pozostaje jedynie rezerwowa ilość paliwa, zalecamy zrezygnowanie z programowania ogrzewania. Aby zapobiec ryzyku zatrucia lub uduszenia, nie wolno używać programowanego ogrzewania – nawet na krótko – w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak garaż lub warsztat, które nie są wyposażone w wyciąg spalin. Nie należy parkować pojazdu na łatwopalnej nawierzchni (sucha trawa, zwiędłe liście, papier itd.) – ryzyko pożaru!

Dzięki możliwości dostosowania układu programowanego ogrzewania można go wykorzystać do podgrzania kabiny. W tym celu należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Przepływ powietrza z układu programowanego ogrzewania może zakłócić działanie czujnika ruchu alarmu objętościowego. Aby zapobiec niewłaściwemu aktywowaniu alarmu podczas używania programowanego ogrzewania, zaleca się wyłączenie alarmu objętościowego.

Prezentacja

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania


  1. Przyciski przewijania menu.
  2. Symbole funkcji: zegar, temperatura, czas pracy, zaprogramowana godzina, działanie urządzenia grzejnego, sterowanie ogrzewaniem.
  3. Cyfrowy wyświetlacz wskazuje: godzinę, temperaturę, czas działania, zaprogramowaną godzinę lub poziom ogrzewania.
  4. Wyłącznik.
  5. Włącznik.

Kontrolka działania

Kontrolka działania


Świeci na czerwono: zaprogramowane opóźnione włączenie.

Miga na czerwono: ogrzewanie włączone.

Wyłączona: ogrzewanie wyłączone.

Wyświetlanie funkcji

Wyświetlanie funkcji


Kilkukrotnie nacisnąć przyciski 1, aby wyświetlić funkcje.

Po pierwszym naciśnięciu lewego lub prawego przycisku zostanie wyświetlona godzina.

Kolejne naciśnięcie lewego przycisku powoduje przejście do zaprogramowanej godziny, a następne do poziomu ogrzewania ("C1" do "C5").

Prawy przycisk umożliwia dostęp do temperatury w kabinie oraz czasu działania urządzenia grzejnego przy natychmiastowym włączeniu.

Informacje o temperaturze w kabinie są dostępne wyłącznie przy wyłączonym silniku.

Ustawianie godziny

Ustawianie godziny


Po wyświetleniu godziny, przy użyciu przycisku 1, nacisnąć jednocześnie przyciski 4 i 5 przed upływem 10 s.

Zacznie migać ten symbol.


Zostanie wyświetlony ten symbol.


Natychmiastowe włączenie

Natychmiastowe włączenie


Nacisnąć przycisk 5 i przytrzymać aż do wyświetlenia komunikatu "OK".

Po odebraniu sygnału zostanie wyświetlony komunikat "OK" oraz czas działania.

Urządzenie grzejne włącza się i zostaje
wyświetlony ten symbol.

Podczas działania układu ogrzewania ta
czerwona kontrolka miga.

Symbol i kontrolka wyłączają się.


Jeśli podczas wykonywania tych czynności zostanie wyświetlony komunikat "FAIL", oznacza to, że sygnał nie został odebrany. Zmienić pozycję i wykonać procedurę od początku.

Ustawianie czasu działania

Ustawianie czasu działania


Nacisnąć przyciski 1, aby wyświetlić czas działania.

Zostanie wyświetlony ten symbol.


Po wyświetleniu czasu działania nacisnąć jednocześnie przyciski 4 i 5 przed upływem 10 s.

Zacznie migać ten symbol.


Zostanie wyświetlony ten symbol.


Wartość ustawiona fabrycznie to 30 min.

Opóźnione włączenie

Aby układ automatycznie obliczył optymalny czas uruchomienia urządzenia grzejnego, należy zaprogramować godzinę wyjazdu.

Opóźnione włączenie


Programowanie godziny wyjazdu

Zostanie wyświetlony ten symbol.


Zacznie migać ten symbol.


Zostanie wyświetlony ten symbol.


Włączanie/wyłączanie

Po wyświetleniu zaprogramowanej godziny za pomocą przycisku 1 nacisnąć przycisk 5 aż do wyświetlenia komunikatu "OK".

Po odebraniu sygnału zostanie wyświetlony
komunikat "OK" oraz ten symbol.

Po włączeniu ogrzewania ta czerwona
kontrolka świeci.

Po uruchomieniu urządzenia grzejnego
zostanie wyświetlony ten symbol.

HTM: Heat Thermo Management (sterowanie ogrzewaniem)

W celu wyłączenia zaprogramowanego działania nacisnąć przycisk 4 i przytrzymać aż do wyświetlenia komunikatu "OK".

Ten symbol zniknie.


Jeśli podczas wykonywania tych czynności zostanie wyświetlony komunikat "FAIL", oznacza to, że sygnał nie został odebrany. Zmienić pozycję i wykonać procedurę od początku.

Wyłączanie ogrzewania

Nacisnąć przycisk 5.

Ten symbol będzie nadal wyświetlany.


Ta kontrolka zgaśnie.


Zmiana poziomu ogrzewania

Układ ma 5 poziomów ogrzewania: C1 (najniższy poziom) do C5 (najwyższy poziom).

Będzie migać litera "C".

Zostanie wyświetlona litera "C".

Wstępnie zaprogramowane ustawienia zostaną zastąpione nowymi wartościami. Zaprogramowane czasy pozostaną zapisane w pamięci do następnej zmiany. Po aktywowaniu czasu uruchomienia nie można już zmienić poziomu ogrzewania. Najpierw trzeba dezaktywować czas uruchomienia.

Usterka

W przypadku usterki programowanego ogrzewania należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Wymiana baterii

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dostarczoną baterią 6V-28L.

Informacje na ekranie wskazują, kiedy trzeba wymienić tę baterię.

Wymiana baterii


Zużytych baterii nie należy wyrzucać, tylko oddać w specjalnym punkcie odbioru takich odpadów.

Ponowna inicjalizacja pilota zdalnego sterowania

Po odłączeniu lub wymianie baterii trzeba zainicjować pilota zdalnego sterowania.

Osuszanie/odmrażanie tylnej szyby

Włączanie Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć osuszanie/odmrażanie tylnej szyby oraz, w zależności od wersji, zewnętrznych lusterek wstecznych. Zapali się pom ...

Wyposażenie z przodu

Uchwyt Osłona przeciwsłoneczna Uchwyt na karty Schowek pod kierownicą Podświetlany schowek Kieszenie w drzwiach Rozpylacz zapachów Gniazdo USB Przednie ...

Zobacz tez:

Zestaw wskaźników
Wskaźniki układu hybrydowego Wskaźnik poziomu paliwa Prędkościomierz Lampki ostrzegawcze i kontrolne Ekran LCD Wskaźnik naładowania akumulatora (SOC) Odległość do opróżnie ...

Brak paliwa (silnik Diesla)
W przypadku samochodów wyposażonych w silnik Diesla po wyczerpaniu paliwa należy ponownie zassać paliwo do układu paliwowego. Jeżeli silnika nie można uruchomić za pierwszym razem, nie ponawiać próby, ale wykonać procedurę od pocz ...

System monitorowania martwego pola (BSM)
System BSM pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas zmieniania pasa ruchu i ostrzega go o obecności samochodów zbliżających się z tyłu na sąsiednich pasach jezdni. Syst ...

Instrukcje obslugi: