Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Zestaw do naprawy opon

Drobne uszkodzenia bieżnika można naprawić za pomocą zestawu do naprawy opon.

Nie usuwać ciał obcych z opon.

Przy użyciu zestawu do naprawy opon nie można naprawiać uszkodzeń o wielkości powyżej 4 mm ani uszkodzeń boku opony.

Ostrzeżenie

Nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Nie używać naprawionej opony przez dłuższy czas.

Sterowność i właściwości jezdne samochodu mogą ulec pogorszeniu.

Postępowanie w przypadku przebicia opony: Zaciągnąć hamulec postojowy i wybrać 1. lub wsteczny bieg albo ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.

Zestaw do naprawy opon


Zestaw do naprawy opon znajduje się w przestrzeni bagażowej pod osłoną podłogową.

1. Wyjąć pojemnik ze szczeliwem i sprężarkę.

2. Zdjąć naklejkę z ograniczeniem prędkości z pojemnika ze szczeliwem i umieścić w miejscu widocznym dla kierowcy.

Zestaw do naprawy opon


3. Wyjąć kabel zasilający i przewód elastyczny powietrza ze schowka znajdującego się pod spodem sprężarki.

Zestaw do naprawy opon


4. Dokręcić przewód powietrza do złącza na pojemniku ze szczeliwem.

5. Umieścić pojemnik ze szczeliwem w uchwycie sprężarki.

Ustawić sprężarkę obok koła w taki sposób, aby pojemnik ze szczeliwem znajdował się pionowo.

6. Odkręcić z uszkodzonej opony kapturek ochronny zaworu.

Zestaw do naprawy opon


7. Nakręcić na zawór opony końcówkę przewodu do pompowania opony.

8. Przełącznik na sprężarce musi być ustawiony w położeniu Ο.

9. Podłączyć wtyczkę zasilającą sprężarki do gniazdka zasilania lub do gniazdka zapalniczki.

W celu uniknięcia rozładowania akumulatora, zaleca się utrzymywać pracę silnika.

Zestaw do naprawy opon


10. Ustawić przełącznik na sprężarce w położeniu I. Opona zostanie wypełniona szczeliwem.

11. W trakcie opróżniania pojemnika ze szczeliwem (ok. 30 sekund) manometr sprężarki może pokazywać ciśnienie do 6 barów.

Następnie ciśnienie zacznie opadać.

12. Po wtłoczeniu całości szczeliwa do opony. Rozpocznie się jej pompowanie.

13. Właściwe ciśnienie w oponie powinno zostać osiągnięte w ciągu dziesięciu minut.

Po osiągnięciu właściwego ciśnienia wyłączyć sprężarkę.

Jeśli zalecane ciśnienie nie zostanie osiągnięte w ciągu dziesięciu minut, odłączyć zestaw do naprawy opon. Przemieścić samochód o jeden obrót koła.

Ponownie podłączyć zestaw do naprawy opon i kontynuować pompowanie przez dziesięć minut. Jeśli nadal nie można osiągnąć zalecanej wartości ciśnienia, uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Zestaw do naprawy opon


Nadmiar ciśnienia należy spuścić z opony za pomocą przycisku na przewodzie powietrza.

Sprężarka nie powinna pracować przez czas dłuższy niż dziesięć minut.

14. Odłączyć zestaw do naprawy opon. Wyjąć pojemnik ze szczeliwem z uchwytu. Nakręcić końcówkę węża wypełniacza na wolne złącze pojemnika ze szczeliwem. Zapobiegnie to wypływaniu szczeliwa. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

15. Za pomocą szmatki wytrzeć nadmiar szczeliwa.

Zestaw do naprawy opon


16. Natychmiast ruszyć z miejsca, aby szczeliwo zostało równomiernie rozprowadzone w oponie. Po przejechaniu ok. 5 km (nie później niż po dziesięciu minutach) zatrzymać się i sprawdzić ciśnienie w oponie. W tym celu nakręcić końcówkę węża sprężarki bezpośrednio na zawór opony. Napompować oponę zgodnie z wcześniej podanym opisem. Nadmiar ciśnienia należy spuścić z opony za pomocą przycisku na przewodzie powietrza.

Jeśli ciśnienie w oponie nie spadło poniżej 1,5 bara, należy ją dopompować, aby uzyskać prawidłową wartość ciśnienia. W przeciwnym razie nie wolno używać pojazdu. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Po przejechaniu kolejnych 10 km (lecz nie później niż po dziesięciu minutach) należy ponownie wykonać procedurę sprawdzania ciśnienia w oponie, aby upewnić się, że nie występuje już ubytek ciśnienia Jeśli ciśnienie spadło poniżej 1,5 bara, zaprzestać jazdy.

Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

17. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

Uwaga Ponieważ przy korzystaniu z naprawionej opony znacznie pogarsza się charakterystyka jazdy, oponę należy jak najszybciej wymienić.

Jeśli sprężarka będzie wydawać nienaturalne odgłosy lub nagrzeje się do wysokiej temperatury, należy ją wyłączyć na co najmniej 30 minut.

Przy ciśnieniu siedmiu barów otwiera się wbudowany zawór bezpieczeństwa.

Uwaga na datę przydatności zestawu do użycia. Po tej dacie możliwości naprawcze zestawu nie są gwarantowane. Zwracać uwagę na informacje dotyczące przechowywania znajdujące się na pojemniku ze szczeliwem.

Zużyty pojemnik ze szczeliwem należy wymienić. Przy utylizacji pojemnika należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Sprężarki i szczeliwa można używać w temperaturach powyżej ok. -30 ÂșC.

Łańcuchy na koła

Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie. Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o drobnych ogniwach, które ...

Zmiana koła

W zależności od wersji zamiast w koło zapasowe samochód może być wyposażony w zestaw do naprawy opon. Przed przystąpieniem do zmiany k ...

Zobacz tez:

Pas bezpieczeństwa z napinaczem
(jeśli jest w wyposażeniu) Pasy bezpieczeństwa fotela kierowcy, fotela przedniego pasażera i tylnego fotela bocznego wyposażone są w napinacze (napinacz przy retraktorze). Napinacz pasa bezpieczeństwa u ...

Wyłączanie czujnika stanu akumulatora
A: Czujnik stanu akumulatora Czujnik stanu akumulatora wyłącza się po odłączeniu ujemnego (-) zacisku od akumulatora, np. podczas wykonywania czynności obsługowych. W takim przypadku układ ISG dzi ...

Prowadzenie pojazdu
W przypadku wszystkich pojazdów tego typu nieprawidłowy sposób jazdy może spowodować utratę kontroli, wypadek lub przewrócenie pojazdu. Specyficzne założenia konstrukcyjne (większy prze&# ...

Instrukcje obslugi: