Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Otwierany dach panoramiczny

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie –> Otwierany dach panoramiczny

Otwieraniem i zamykaniem dachu panoramicznego oraz jego zasłony steruje się za pomocą przycisków w konsoli dachowej.

Otwierany dach panoramiczny


  1. Przycisk sterowania zasłoną.
  2. Przycisk sterowania otwieranym dachem.

Należy zadbać o to, aby bagaże i akcesoria przewożone na relingach dachowych nie przeszkadzały w ruchach dachu. Nie należy układać ciężkich ładunków na stałej ani ruchomej szybie dachu otwieranego.

Zasady działania

Przy całkowitym otwarciu dachu najpierw następuje uchylenie szyby ruchomej, a następnie jej przesuwanie nad szybą stałą.

Wszystkie położenia pośrednie są dozwolone.

Otwieranie dachu wiąże się z otwarciem zasłony. Zasłona może natomiast pozostać odsłonięta po zamknięciu dachu.

Używanie przycisków sterowania dachem i zasłoną jest możliwe:

Przed naciśnięciem przycisku sterowania dachem lub zasłoną należy upewnić się, że nic ani nikt nie przeszkodzi ruchowi.

Sterowanie dachem

Otwieranie

Gdy dach jest całkowicie zamknięty albo
częściowo uchylony:

Przy otwieraniu dachu z położenia uchylenia:

Gdy dach jest częściowo lub całkowicie zamknięty:

Każde ponowne użycie tego przycisku powoduje zatrzymanie ruchu.

Jeżeli dach otwierany jest mokry (po deszczu lub myciu samochodu), przed jego otwarciem zaczekać, aż całkowicie wyschnie. Nie sterować dachem otwieranym, jeżeli jest pokryty śniegiem lub lodem – grozi to uszkodzeniem! Do odśnieżania lub usuwania lodu z dachu otwieranego używać wyłącznie narzędzi z tworzywa sztucznego.

Nie wysuwać głowy ani rąk przez dach otwierany podczas jazdy – grozi to poważnymi obrażeniami!

Zamykanie

Gdy dach otwierany jest częściowo lub
całkowicie otwarty:

Każde ponowne użycie tego przycisku powoduje zatrzymanie ruchu.

Gdy dach otwierany jest częściowo lub całkowicie otwarty:

Gdy dach jest całkowicie lub częściowo uchylony:

Nigdy nie opuszczać samochodu przy pozostawionym otwartym dachu.

Układ zabezpieczający przed przytrzaśnięciem

Jeżeli dach napotka przeszkodę podczas manewru zamykania, kierunek ruchu zmienia się automatycznie na przeciwny.

Układ zabezpieczający przed przytrzaśnięciem działa skutecznie przy prędkościach do 120 km/h.

Inicjalizacja

Po ponownym podłączeniu akumulatora bądź w przypadku wadliwego działania lub skokowego ruchu dachu należy ponownie zainicjować dach otwierany:

Sprawdzać regularnie stan uszczelek dachu (obecność pyłu, zwiędłych liści itp.). Przed skorzystaniem z myjni sprawdzić, czy dach jest prawidłowo zamknięty, a korzystając z myjki wysokociśnieniowej, nie zbliżać dyszy do uszczelek na odległość mniejszą niż 30 cm.

Sterowanie zasłoną przyciemniającą

Ruch zamykania zasłony jest ograniczony położeniem dachu otwieranego: zasłona nie może przesunąć się przed przednią część szyby ruchomej.

Otwieranie

Zamykanie

Układ zabezpieczający przed przytrzaśnięciem

Jeżeli zasłona napotka przeszkodę podczas zasuwania, kierunek ruchu zmienia się automatycznie na przeciwny.

Inicjalizacja

Po ponownym podłączeniu akumulatora bądź w przypadku wadliwego działania lub skokowego ruchu zasłony należy ponownie zainicjować zasłonę:

Jeżeli podczas równoczesnego zamykania dachu otwieranego i zasuwania zasłony zasłona dogoni dach, zatrzymuje się, a następnie automatycznie wznawia zasuwanie po zatrzymaniu się dachu otwieranego.

Podczas ryglowania samochodu naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ryglowania powoduje równoczesne zamknięcie szyb i dachu otwieranego, a następnie zasunięcie zasłony. Ruch zostaje przerwany w momencie zwolnienia przycisku ryglowania.

Nigdy nie zostawiać kluczyka elektronicznego wewnątrz samochodu, opuszczając go nawet na krótki czas. W przypadku przytrzaśnięcia podczas zamykania dachu lub zasuwania zasłony należy zmienić kierunek ruchu dachu lub zasłony na przeciwny. W tym celu nacisnąć odpowiedni przycisk. Kierowca powinien upewnić się, że pasażerowie prawidłowo używają dachu otwieranego i zasłony. Sterując dachem lub zasłoną, należy zwracać szczególną uwagę na dzieci.

Elektryczne podnośniki szyb

Przedni lewy. Przedni prawy. Tylny prawy. Tylny lewy. Blokada elektrycznych podnośników szyb tylnych. Sterowanie ręczne Aby otworzyć lub zamknąć szybę, wc ...

Ergonomia i komfort

...

Zobacz tez:

Wycieraczki przedniej szyby
Działają po włączeniu zapłonu w sposób opisany poniżej: MIST/ : Aby wykonać pojedynczy cykl pracy, należy przesunąć dźwignię w to położenie (MIST/ ) i zwolnić j&# ...

Informacje dla klientów
Gwarancja Rejestracja samochodu za granicą Przepisy obowiązujące poza granicami kraju mogą wymagać spełniania przez pojazd specyficznych norm dotyczących emisji spalin i bezpieczeństwa kraju, w któ ...

Okoliczności zadziałania poduszek powietrznych SRS
Poniższa tabela przedstawia zadziałanie odpowiednich poduszek powietrznych w zależności od typu uderzenia. (Ilustracje pokazują przykładowe uderzenia.) X: System poduszek powietrznych jest zaprojektowany do za ...

Instrukcje obslugi: