Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Elektryczne podnośniki szyb

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie –> Elektryczne podnośniki szyb

Elektryczne podnośniki szyb


  1. Przedni lewy.
  2. Przedni prawy.
  3. Tylny prawy.
  4. Tylny lewy.
  5. Blokada elektrycznych podnośników szyb tylnych.

Sterowanie ręczne

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, wcisnąć przełącznik lub łagodnie go pociągnąć, nie pokonując punktu oporu. Szyba zatrzymuje się w chwili zwolnienia przycisku.

Sterowanie automatyczne

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, wcisnąć przełącznik lub pociągnąć go, pokonując punkt oporu: szyba otworzy się lub zamknie całkowicie po puszczeniu przycisku. Ponowne wciśnięcie powoduje zatrzymanie ruchu szyby.

Przełączniki podnośników szyb pozostają aktywne przez około 45 sekund po wyłączeniu zapłonu. Po upływie tego czasu podnośniki szyb są wyłączone. Aby ponownie je uaktywnić, należy włączyć zapłon.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem

Gdy w czasie podnoszenia szyby napotka ona opór (przeszkodę), natychmiast się zatrzymuje i częściowo opuszcza.

W przypadku nieoczekiwanego opuszczenia szyby podczas jej zamykania należy nacisnąć przełącznik do jej całkowitego otwarcia, a następnie pociągnąć przełącznik aż do jej zamknięcia. Przytrzymać przycisk przez około jedną sekundę po jej zamknięciu.

Podczas tej czynności zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem jest nieaktywne.

Wyłączenie przycisków podnośników tylnych szyb

Wyłączenie przycisków podnośników tylnych szyb


Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, należy wcisnąć przełącznik 5 w celu wyłączenia podnośników tylnych szyb bez względu na ich położenie

Zapala się czerwona kontrolka przycisku, czemu towarzyszy komunikat potwierdzający aktywację układu. Kontrolka świeci przez cały czas, gdy podnośniki szyb są wyłączone.

Sterowanie elektrycznymi podnośnikami tylnych szyb ze stanowiska kierowcy jest ciągle możliwe.

Inicjalizacja podnośników szyb

Po ponownym podłączeniu akumulatora należy ponownie zainicjować funkcję zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem nie działa podczas tych czynności.

Dla każdej z szyb:

W przypadku przytrzaśnięcia podczas działania podnośnika szyby należy zmienić kierunek ruchu szyby. W tym celu należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Jeżeli kierowca uruchamia podnośnik szyby pasażerów, należy się upewnić, czy nic nie blokuje prawidłowego zamknięcia szyby. Kierowca powinien upewnić się, czy pasażerowie używają podnośników szyb we właściwy sposób. Podczas sterowania elektrycznymi podnośnikami szyb należy zwracać szczególną uwagę na dzieci. Uważać na pasażerów i/lub osoby obecne podczas zamykania szyb za pomocą kluczyka elektronicznego lub układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka.

Klapa tylna sterowana bezdotykowo

Informacje ogólneDziałanie napędu klapy tylnej można włączyć lub wyłączyć z poziomu menu ustawień parametrów samochodu. Klapę tylną należy otwierać i zamykać ...

Otwierany dach panoramiczny

Otwieraniem i zamykaniem dachu panoramicznego oraz jego zasłony steruje się za pomocą przycisków w konsoli dachowej. Przycisk sterowania zasłoną. Przycisk sterowa ...

Zobacz tez:

Prawidłowa technika jazdy
Podczas zjeżdżania ze wzniesień nigdy nie ustawiać dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym i nie zjeżdżać siłą rozpędu. Jest to bardzo niebezpieczne. Nie nale& ...

Ekran monochromatyczny C
Wyświetlanie W zależności od kontekstu wyświetlane są następujące wskazania: godzina, data, temperatura zewnętrzna (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi), pomoc graficzna przy parkowaniu, bieżące źródło ...

Zasady obsługi odtwarzacza CD
Zjawisko kondensacji Natychmiast po włączeniu ogrzewania, gdy temperatura wewnątrz samochodu jest niska, płyta CD lub elementy optyczne odtwarzacza CD mogą ulec zaparowaniu. W takim przypadku płyta CD zostanie wy ...

Instrukcje obslugi: