Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Paliwo

Pojemność zbiornika: ok. 53 l.

Poziom rezerwy: 6 l.

Minimalny poziom paliwa

Gdy poziom paliwa w zbiorniku paliwa
będzie niski, włącza się ta kontrolka w zestawie wskaźników i towarzyszy jej komunikat na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy. Gdy zapali się ona po raz pierwszy, w zbiorniku pozostaje około 6 litrów paliwa.

Kontrolka ta, której towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu, zapala się przy każdym włączeniu zapłonu, dopóki nie zostanie zatankowana wystarczająca ilość paliwa. Podczas jazdy sygnał dźwiękowy i komunikat są powtarzane coraz częściej w miarę obniżania się poziomu paliwa do 0.

Należy bezwzględnie uzupełnić poziom paliwa, aby uniknąć unieruchomienia silnika.

Więcej informacji na temat braku paliwa (diesel) zawiera odpowiedni rozdział.

Jeśli samochód jest wyposażony w układ Stop&Start, nigdy nie tankować paliwa, gdy silnik jest w trybie STOP. Należy najpierw wyłączyć zapłon kluczykiem lub przyciskiem START/STOP w pojazdach wyposażonych w układ otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka.

Tankowanie paliwa

Tankowanie paliwa


Etykieta naklejona na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu przypomina, jakiego typu paliwa należy używać w zależności od silnika samochodu.

Należy dolewać co najmniej 5 litrów paliwa, aby tankowanie zostało uwzględnione przez wskaźnik poziomu paliwa.

Otwarciu korka może towarzyszyć charakterystyczny dźwięk zasysania powietrza.

Jest to zupełnie normalne, a podciśnienie wynika ze szczelności układu paliwowego.

W przypadku wlania paliwa nieodpowiedniego dla silnika samochodu koniecznie trzeba opróżnić zbiornik paliwa przed uruchomieniem silnika.

Tankowanie paliwa


Aby bezpiecznie zatankować:

Po zakończeniu tankowania:

Urządzenie zapobiegające tankowaniu niewłaściwego paliwa (pojazd z silnikiem Diesla)

(W zależności od kraju sprzedaży).

Samochód jest wyposażony w urządzenie mechaniczne uniemożliwiające zatankowanie benzyny do zbiornika pojazdu z silnikiem zasilanym olejem napędowym. Zapobiega ono także uszkodzeniu silnika wynikającemu z takiej pomyłki.

Znajduje się przy wlocie do zbiornika i jest widoczne po zdjęciu korka.

Działanie

Działanie


Po włożeniu pistoletu dystrybutora z benzyną do zbiornika oleju napędowego pistolet opiera się o klapkę. Układ pozostaje zamknięty i uniemożliwia zatankowanie.

Nie próbować tankować i włożyć pistolet dystrybutora oleju napędowego.

Nadal jednak można użyć kanistra do napełnienia zbiornika. Aby zapewnić swobodny wypływ paliwa, zbliżyć otwór kanistra bez przyciskania bezpośrednio do klapki urządzenia i powoli nalewać.

Jazda za granicą Pistolety dystrybutorów oleju napędowego mogą się różnić w zależności od kraju. Urządzenie zapobiegające tankowaniu niewłaściwego paliwa może uniemożliwić napełnienie zbiornika paliwa. Nie wszystkie samochody z silnikiem Diesla są wyposażone w urządzenie zapobiegające tankowaniu niewłaściwego paliwa, dlatego też przed wyjazdem zagranicznym zalecamy skontaktowanie się z ASO sieci PEUGEOT w celu sprawdzenia, czy pojazd jest przystosowany do dystrybutorów paliwa w kraju docelowym.

Informacje praktyczne

...

Zgodne paliwa

Paliwo stosowane w silnikach Diesla Silniki Diesla są przystosowane do pracy z biopaliwami zgodnymi z obecnym i przyszłym ustawodawstwem europejskim, które są dostępne na s ...

Zobacz tez:

Kamera cofania
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Kamera cofania włącza się, jeśli zapalone jest światło cofania, włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, a dźwignia selektora w poło ...

Regulacja ustawienia przedniego fotela - elektryczna
(jeśli jest w wyposażeniu) Ustawienie przedniego siedzenia może być regulowane za pomocą przełączników umieszczonych na zewnątrz siedziska. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić ...

Obsługa zamków drzwi z wnętrza pojazdu
Za pomocą przycisku blokady drzwi Aby odblokować drzwi, pociągnąć przycisk blokady drzwi (1) do pozycji "odblokowania". Na przycisku blokady drzwi ukaże się czerwony znacznik. Aby zablokowa&# ...

Instrukcje obslugi: