Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przegrzanie silnika

Jeżeli wskaźnik temperatury płynu chłodzącego sygnalizuje przegrzanie silnika, może dojść do utraty mocy silnika. Przegrzewanie się silnika może również objawiać się głośnymi piskami lub stukami. W takim przypadku należy:

1. Zachowując zasady bezpieczeństwa, jak najszybciej zjechać z drogi i zatrzymać pojazd.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i włączyć hamulec postojowy. Jeżeli klimatyzacja jest włączona, należy ją wyłączyć.

3. Jeżeli płyn chłodzący wycieka pod pojazdem lub spod maski wydobywa się para, należy wyłączyć silnik. Nie otwierać maski silnika, dopóki płyn nie przestanie wyciekać pod pojazdem i/lub spod maski nie przestanie wydobywać się para. Jeżeli nie widać wycieku płynu ani pary, należy pozostawić silnik pracujący i sprawdzić, czy pracuje wentylator chłodnicy. Jeżeli wentylator chłodnicy nie pracuje, należy wyłączyć silnik.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli silnik pracuje
należy pilnować, aby włosy, ręce ani żadna część ubioru nie zetknęły się z ruchomymi elementami, takimi jak wentylator chłodnicy czy paski napędowe.

4. Sprawdzić, czy płyn chłodzący nie wycieka z chłodnicy, przewodów elastycznych ani pod pojazd (jeżeli była włączona klimatyzacja, kapanie zimnej wody z przedziału silnika to zjawisko normalne).

5. Jeżeli płyn chłodzący wycieka należy wyłączyć silnik i skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTRZEŻENIE

NIGDY
nie odkręcać zakrętki chłodnicy ani korka spustowego płynu chłodzącego, dopóki silnik i chłodnica nie ostygną. Z układu może wydostać się gorąca para lub płyn chłodzący pod ciśnieniem, powodując poważne obrażenia.

Wyłączyć silnik i odczekać, aż ostygnie.

Podczas odkręcania zakrętki chłodnicy zachowywać szczególną ostrożność.

Owinąć zakrętkę grubą tkaniną i powoli odkręcać zakrętkę w lewo, aż do pierwszego oporu. Odsunąć się od pojazdu, ponieważ w układzie chłodzenia może panować wysokie ciśnienie. Po upewnieniu się, że ciśnienie obniżyło się należy przycisnąć zakrętkę przez tkaninę i kontynuować odkręcanie.

6. Jeżeli nie można znaleźć przyczyny przegrzania się silnika należy poczekać, aż temperatura silnika powróci do normalnego stanu. Następnie jeżeli płyn chłodzący wyciekł lub wyparował należy dolać tyle płynu do zbiornika, aby jego poziom znalazł się pomiędzy oznaczeniami "MIN" i "MAX".

7. Postępować ostrożnie i zwracać uwagę na ewentualne przyszłe oznaki przegrzewania się silnika. W przypadku ponownego przegrzania należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTROŻNIE
  • Duża utrata płynu chłodzącego wskazuje na nieszczelność w układzie chłodzenia. W takim przypadku pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.
  • Jeżeli silnik uległ przegrzaniu z powodu zbyt małej ilości płynu chłodzącego, nagłe dolanie płynu chłodzącego może spowodować pęknięcie bloku silnika. Aby uniknąć uszkodzeń, płyn chłodzący należy dolewać powoli, w małych ilościach.

Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznego źródła zasilania może być niebezpieczne. Aby uniknąć obrażeń i/lub usz ...

Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) (typ A)

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach/usterki układu TPMS Co miesiąc należy sprawdzać, czy we wszystkich oponach (kiedy są zimne ...

Zobacz tez:

Światła drogowe
Aby włączyć światła drogowe, należy odepchnąć dźwignię przełącznika od siebie. Dźwignia powraca do pierwotnego położenia. Włączenie świateł drogow ...

Podejmowanie działań
Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła. Piktogram Ostrzeżenie Działanie, jakie należy podjąć Lampka ta wł ...

Regulacja ustawienia przedniego fotela - elektryczna
(jeśli jest w wyposażeniu) Ustawienie przedniego siedzenia może być regulowane za pomocą przełączników umieszczonych na zewnątrz siedziska. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić ...

Instrukcje obslugi: