Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Visiopark 1 – Visiopark 2

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Visiopark 1 – Visiopark 2

Visiopark 1 – Visiopark 2


Gdy silnik pracuje, układy umożliwiają wyświetlanie na ekranie dotykowym obrazu otoczenia w pobliżu samochodu za pomocą jednej kamery (w wersji Visiopark 1) lub dwóch kamer (w wersji Visiopark 2).

Visiopark 1 – Visiopark 2


Visiopark 1 – Visiopark 2


Ekran dzieli się na dwie części: lewa pokazuje widok otoczenia w pobliżu, a prawa – widok z góry samochodu.

Czujniki układu wspomagania parkowania uzupełniają informację o widoku z góry samochodu.

W lewej części mogą być wyświetlane różne widoki otoczenia:


Niebieskie linie 1 oznaczają szerokość samochodu z rozłożonymi lusterkami wstecznymi. Ich kierunek zmienia się zgodnie z położeniem kierownicy.

Czerwona linia 2 oznacza odległość 30 cm od tylnego zderzaka, a dwie niebieskie linie 3 i 4 oznaczają odpowiednio odległość 1 m i 2 m.

Domyślnie jest włączony tryb AUTO.

W tym trybie układ wybiera najlepszy widok do wyświetlenia (standardowy lub powiększony) w zależności od informacji przekazywanych przez układ wspomagania parkowania.

Typ widoku można zmienić w dowolnym momencie w trakcie manewru.

Nacisnąć przycisk w dolnym lewym rogu ekranu dotykowego.

Wybrać typ widoku:

Zawartość ekranu zostaje zaktualizowana natychmiast zgodnie z wybranym typem widoku.

Stan układu nie zostaje zapamiętany po wyłączeniu zapłonu.

Zasada działania

Zasada działania


Za pomocą jednej lub dwóch kamer układ rejestruje obraz otoczenia samochodu w trakcie manewrowania z małą prędkością.

Widok z góry samochodu w jego bezpośrednim otoczeniu jest odtwarzany w czasie rzeczywistym w miarę przebiegu manewru.

Widok taki ułatwia ustawienie samochodu podczas parkowania i pokazanie wszystkich przeszkód w pobliżu.

Widok zostaje automatycznie skasowany, jeżeli samochód pozostaje zbyt długo w bezruchu.

W wersji Visiopark 2 podczas jazdy do przodu i cofania widok jest odtwarzany przy użyciu obu kamer.

Może się zdarzyć, że widok centralny nie zostanie odtworzony po włączeniu funkcji.

Jeżeli funkcja zostanie włączona po rozpoczęciu jazdy, widok centralny może zostać całkowicie wyświetlony.

Układ zapewnia pomoc wizualną i w żadnym wypadku nie może zastąpić czujności kierowcy. Obrazy przekazywane przez kamerę lub kamery mogą być zniekształcone przez rzeźbę terenu. Obecność cienia w przypadku nasłonecznienia lub niedostatecznego oświetlenia może spowodować zaciemnienie obrazu i obniżenie kontrastu.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji

Przy złej pogodzie lub zimą należy upewnić się, że czujniki i soczewki kamer nie są pokryte błotem, szronem lub śniegiem.

Należy regularnie sprawdzać czystość soczewek kamer.

W razie potrzeby oczyścić kamery miękką, suchą ściereczką.

Myjąc samochód wodą pod ciśnieniem, nie zbliżać dyszy do kamer i czujników parkowania na odległość mniejszą niż 30 cm.

Visiopark 1

Widok z tyłu

Widok z tyłu


Aby włączyć kamerę usytuowaną na klapie tylnej, włączyć wsteczny bieg i nie przekraczać prędkości 10 km/h.

Układ wyłącza się:

Tryb AUTO

Tryb AUTO


Ten tryb jest włączony domyślnie.

Dzięki czujnikom w tylnym zderzaku, przy zbliżaniu się do przeszkody przy czerwonej linii (mniej niż 30 cm) podczas manewru widok w trybie automatycznym zmienia się z widoku z tyłu na widok z góry.

Widok standardowy

Widok standardowy


Na ekranie jest widoczny obraz obszaru za samochodem.

Niebieskie linie 1 oznaczają szerokość samochodu z rozłożonymi lusterkami wstecznymi. Ich kierunek zmienia się zgodnie z położeniem kierownicy.

Czerwona linia 2 oznacza odległość 30 cm od tylnego zderzaka, a dwie niebieskie linie 3 i 4 oznaczają odpowiednio odległość 1 m i 2 m.

Widok ten jest dostępny w trybie AUTO albo po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Powiększenie

Powiększenie


Kamera rejestruje obraz otoczenia podczas manewru, aby odtwarzać widok z góry tyłu samochodu w jego bliskim otoczeniu, co umożliwia manewrowanie samochodem wśród otaczających przeszkód.

Widok ten jest dostępny w trybie AUTO albo po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Przeszkody mogą wydawać się bardziej oddalone niż są w rzeczywistości. Podczas manewru koniecznie trzeba obserwować w lusterkach wstecznych obszar po obu stronach pojazdu. Układ wspomagania parkowania tyłem również dostarcza informacje dotyczące otoczenia samochodu.

Widok 180°

Widok 180°


Widok 180° ułatwia wyjazd tyłem z miejsca parkowania, umożliwiając dostrzeżenie zbliżających się samochodów, rowerzystów lub pieszych.

Widok ten nie jest zalecany w celu wykonania pełnego manewru.

Dzieli się on na 3 strefy: lewą A, środkową B i prawą C.

Widok ten jest dostępny wyłącznie po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Visiopark 2

Samochód ma jedną kamerę z przodu, która jest zamontowana w kracie wlotu powietrza, oraz jedną kamerę z tyłu, która znajduje się przy przycisku otwierania klapy tylnej.

Przy wykorzystaniu tych kamer wyświetla obrazy otoczenia samochodu na ekranie dotykowym, przedstawiając widok z tyłu samochodu, gdy włączony jest wsteczny bieg, a także widok z przodu pojazdu, gdy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu neutralnym albo włączony jest któryś bieg.

Widok z tyłu

Widok z tyłu


Układ włącza się automatycznie po włączeniu wstecznego biegu.

Układ wyłącza się:

Jeśli do haka holowniczego jest podłączona przyczepa lub zamontowano na nim bagażnik rowerowy, obszar za pojazdem na widoku z góry będzie ciemny. Widok otoczenia będzie odtwarzany wyłącznie przez przednią kamerę.

Widoki z tyłu są podobne do opisanych dla wersji Visiopark 1.

Więcej informacji na temat Visiopark 1 zawiera odpowiedni rozdział.

Widok z przodu i z tyłu

Widok z przodu i z tyłu


Gdy silnik pracuje, a prędkość jest
mniejsza od 20 km/h, układ włącza się w menu Samochód/Jazda ekranu dotykowego:

Domyślnie zostaje wyświetlony tryb AUTO, ukazując widok z przodu, jeżeli skrzynia biegów jest w położeniu neutralnym lub włączony jest któryś bieg, albo widok z tyłu, jeżeli włączony jest wsteczny bieg.

Układ wyłącza się:

Tryb AUTO

Tryb AUTO


Ten tryb jest włączony domyślnie.

Dzięki czujnikom w przednim zderzaku, przy zbliżaniu się do przeszkody podczas manewru widok w trybie automatycznym zmienia się z widoku z przodu na widok z góry.

Widok standardowy

Widok standardowy


Na ekranie jest wyświetlany obraz obszaru przed samochodem.

Niebieskie linie 1 oznaczają szerokość samochodu z rozłożonymi lusterkami wstecznymi. Ich kierunek zmienia się zgodnie z położeniem kierownicy.

Czerwona linia 2 oznacza odległość 30 cm od tylnego zderzaka, a dwie niebieskie linie 3 i 4 oznaczają odpowiednio odległość 1 m i 2 m.

Widok ten jest dostępny w trybie AUTO albo po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Powiększenie

Powiększenie


Kamera rejestruje obraz otoczenia podczas manewru, aby odtwarzać widok z góry przodu samochodu w jego bliskim otoczeniu, co umożliwia manewrowanie samochodem wśród otaczających przeszkód.

Widok ten jest dostępny w trybie AUTO albo po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Przeszkody mogą wydawać się bardziej oddalone niż są w rzeczywistości. Podczas manewru koniecznie trzeba obserwować w lusterkach wstecznych obszar po obu stronach pojazdu. Funkcje wspomagania parkowania przodem i tyłem również dostarczają informacji dotyczących otoczenia samochodu.

Widok 180°

Widok 180


Widok 180° ułatwia wyjazd przodem z miejsca parkowania, umożliwiając dostrzeżenie zbliżających się samochodów, rowerzystów lub pieszych.

Widok ten nie jest zalecany w celu wykonania pełnego manewru.

Dzieli się on na 3 strefy: lewą A, środkową B i prawą C.

Widok ten jest dostępny wyłącznie po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Wspomaganie parkowania

Przy wykorzystaniu czujników w zderzaku układ ostrzega o bliskości przeszkody (np. pieszego, samochodu, drzewa, barierki) znajdującej się w polu wykrywania czujników ...

Park Assist

Układ aktywnie wspomaga parkowanie: wykrywa wolne miejsce parkingowe, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu w celu zaparkowania. W przypadku manualnej skrzyni ...

Zobacz tez:

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
Jazda pasażerów w bagażniku lub na złożonych tylnych fotelach jest niedozwolona. Wszyscy pasażerowie powinni siedzieć prosto, z plecami na oparciach foteli, z zapiętymi pasami bezpieczeństwa ...

Sterowanie manualną skrzynią biegów
Układ zmiany biegów Układ zmiany biegów jest konwencjonalny, jak pokazano na rysunku. Podczas zmiany biegu naciśnij do oporu pedał sprzęgła, następnie puszczaj go powoli. Twój samo ...

Automatyczna skrzynia biegów
Sterowanie automatyczną skrzynią biegów UWAGA Automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-Drive posiada opcję, w którą nie są wyposażone tradycyjne automatyczne skrzynie biegów i któ ...

Instrukcje obslugi: