Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Połączenie alarmowe lub z assistance

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Połączenie alarmowe lub z assistance

Połączenie alarmowe lub z assistance


Zgodnie z warunkami ogólnymi korzystania z usługi, które są dostępne w punktach sprzedaży, a także z zastrzeżeniem ograniczeń technologicznych i technicznych.

Peugeot Connect SOS

W sytuacji awaryjnej nacisnąć na ponad 2
sekundy ten przycisk.

Migająca zielona dioda i komunikat głosowy potwierdzają rozpoczęcie połączenia z centrum telefonicznym "Peugeot Connect SOS"*.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje natychmiastowe anulowanie polecenia i zielona dioda gaśnie.

Po ustanowieniu połączenia zielona dioda LED świeci w sposób ciągły (nie miga).

Gaśnie po zakończeniu połączenia.

"Peugeot Connect SOS" natychmiast lokalizuje samochód i kontaktuje się z jego użytkownikiem w języku ojczystym** i w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby ratunkowe**. W krajach, w których usługa nie jest świadczona lub usługa lokalizacji jest niedostępna, połączenie przekazywane jest bezpośrednio na numer alarmowy (112) bez lokalizowania pojazdu.

** W zależności od pokrycia geograficznego usług "Peugeot Connect SOS", "Peugeot Connect Assistance" i oficjalnego języka państwowego wybranego przez właściciela pojazdu.

Lista krajów objętych oraz usług PEUGEOT CONNECT jest dostępna w punktach sprzedaży lub na stronie internetowej danego kraju.

W razie zderzenia wykrytego przez jednostkę sterującą poduszek powietrznych połączenie alarmowe wykonywane jest automatycznie niezależnie od tego, czy poduszka została napełniona. W przypadku korzystania z Peugeot Connect Packs z pakietem SOS i assistance dostępne są również usługi dodatkowe w strefie osobistej przez stronę internetową danego kraju.

Działanie układu

Po włączeniu zapłonu na 3 sekundy zapala
się zielona kontrolka, co sygnalizuje prawidłowe działanie układu

Dotyczy wszystkich krajów oprócz Rosji, Białorusi, Kazachstanu.

Czerwona kontrolka miga, a następnie
gaśnie: układ nie działa prawidłowo.

Czerwona kontrolka świeci w sposób ciągły: należy wymienić baterię zapasową.

Dotyczy Rosji, Białorusi, Kazachstanu.

Czerwona kontrolka świeci w sposób ciągły: układ nie działa prawidłowo.

Czerwona kontrolka miga: należy wymienić baterię zapasową.

W obydwu przypadkach usługi połączenia alarmowego i assistance mogą nie działać.

Należy możliwie szybko skontaktować się z warsztatem specjalistycznym.

Nieprawidłowe działanie układu nie stanowi przeszkody dla dalszej jazdy.

Peugeot Connect Assistance

Nacisnąć na ponad 2 sekundy ten przycisk,
aby poprosić o pomoc drogową w razie unieruchomienia pojazdu.

Komunikat głosowy potwierdza wykonanie połączenia**.

Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie połączenia.

Anulowanie połączenia jest potwierdzane komunikatem głosowym.

Lokalizacja geograficzna

Można wyłączyć funkcję geolokalizacji
równoczesnym naciśnięciem przycisków "Peugeot Connect SOS" i "Peugeot Connect Assistance", po czym należy nacisnąć przycisk "Peugeot Connect Assistance", aby zatwierdzić.

Aby włączyć funkcję lokalizacji geograficznej, ponownie równocześnie nacisnąć przyciski "Peugeot Connect SOS" i "Peugeot Connect Assistance", a następnie – przycisk "Peugeot Connect Assistance", aby zatwierdzi

W przypadku samochodu zakupionego poza siecią PEUGEOT prosimy o sprawdzenie konfiguracji tych usług i ich ewentualną modyfikację w sieci serwisowej. W krajach wielojęzycznych konfiguracja jest możliwa w jednym z wybranych języków państwowych.

** W zależności od pokrycia geograficznego usług "Peugeot Connect SOS", "Peugeot Connect Assistance" i oficjalnego języka państwowego wybranego przez właściciela pojazdu.

Lista krajów objętych oraz usług PEUGEOT CONNECT jest dostępna w punktach sprzedaży lub na stronie internetowej danego kraju.

Ze względów technicznych, a zwłaszcza w celu zapewnienia klientowi lepszej jakości usług PEUGEOT CONNECT, producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji pokładowego układu telematycznego pojazdu.

Światła awaryjne

Po naciśnięciu tego przycisku migają światła wszystkich czterech kierunkowskazów. Światła te mogą działać przy wyłączonym zapłonie. Automatyczne włączanie św ...

Układ elektronicznej kontroli stabilności (ESC)

Układ elektronicznej kontroli stabilności obejmuje następujące układy: układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) oraz elektroniczny rozdzielacz siły hamowania ...

Zobacz tez:

System monitorowania ograniczeń prędkości
Ten układ umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę. Szczególne ograniczenia prędkości, takie jak te przeznaczone dla ciężarówek, nie będą wyświetlane. Wyświetlanie o ...

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Aby móc korzystać z wycieraczki, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Wycieraczka tylnej szyby Włącz wycieraczkę obracając pokrętło tylnej wycieracz ...

System wykrywania martwego pola
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Układ wykrywania pojazdu w martwym polu działa w oparciu o czujnik radarowy, a jego zadaniem jest ostrzeganie kierowcy w czasie jazdy. System obserwuje obszary z tyłu samochodu i powiadami ...

Instrukcje obslugi: