Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Stop&Start

Układ Stop&Start przełącza chwilowo silnik w stan czuwania – tryb STOP – w okresach przerw w ruchu (czerwone światła, korki itp.).

Silnik uruchamia się automatycznie – tryb START – gdy tylko kierowca chce ruszyć.

Rozruch następuje natychmiast, szybko i cicho.

Układ Stop&Start doskonale nadaje się do użytku w mieście i umożliwia obniżenie zużycia paliwa, emisji zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu podczas postoju.

Nigdy nie tankować paliwa, gdy silnik jest w trybie STOP. Bezwzględnie wyłączyć zapłon za pomocą kluczyka lub przycisku "START/STOP".

Działanie

Przełączenie silnika do trybu STOP

Ta kontrolka zapala się w zestawie
wskaźników i silnik przełącza się automatycznie w tryb czuwania:

Licznik zlicza czasy działania w trybie STOP w trakcie pokonywania trasy. Licznik zeruje się przy każdym włączeniu zapłonu za pomocą kluczyka lub przycisku "START/STOP".

Dla zapewnienia wygody podczas parkowania, tryb STOP nie uruchamia się przez kilka sekund po wyłączeniu wstecznego biegu. Tryb Stop&Start nie wpływa na działanie układów samochodu, np. układu hamulcowego, układu wspomagania kierownicy itd.

Przypadki szczególne: tryb STOP niedostępny

Tryb STOP nie włącza się, gdy:

W takim przypadku ta lampka kontrolna miga
przez kilka sekund, a potem gaśnie.

Działanie to jest jak najbardziej normalne.

Przełączenie silnika do trybu START

Ta lampka kontrolna gaśnie i silnik włącza się ponownie automatycznie

Przypadki szczególne: automatyczne włączenie trybu START

W celu zapewnienia bezpieczeństwa lub komfortu w pojeździe tryb START włącza się automatycznie, gdy:

W takim przypadku ta kontrolka miga przez kilka sekund, a potem gaśnie.

Działanie to jest jak najbardziej normalne.


Wyłączenie / ponowne włączenie

W pewnych przypadkach, jak np. w celu zachowania komfortu cieplnego w kabinie, wyłączenie funkcji Stop&Start może okazać się użyteczne.

Układ można wyłączyć w dowolnym momencie po włączeniu zapłonu.

Jeżeli silnik jest w trybie STOP, natychmiast się uruchamia.

Funkcja Stop&Start uaktywnia się automatycznie przy każdym włączeniu zapłonu.

Przy użyciu przycisku na desce rozdzielczej

Przy użyciu przycisku na desce rozdzielczej


Nacisnąć ten przycisk. Włącza się odpowiednia pomarańczowa kontrolka.

Wyłączenie potwierdzane jest przez
zapalenie tej kontrolki i wyświetlenie komunikatu w zestawie wskaźników.

Ponowne naciśnięcie przycisku włącza funkcję.

Odpowiednia kontrolka gaśnie.

Kontrolka w zestawie wskaźników gaśnie, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu.

Przy użyciu przycisku na ekranie dotykowym

Układ włącza się i wyłącza w menu
Samochód/Jazda na ekranie dotykowym.

Wybrać "Funkcje jazdy", a następnie zakładkę "Stop i Start".

Wyłączenie potwierdzane jest przez
zapalenie tej lampki kontrolnej i wyświetlenie komunikatu w zestawie wskaźników.

Ponowne wybranie powoduje włączenie funkcji.

Lampka kontrolna w zestawie wskaźników gaśnie, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu.

Otwieranie pokrywy komory silnika Przed każdą interwencją pod maską silnika wyłączyć układ Stop&Start, aby uniknąć ryzyka obrażeń związanego z automatycznym włączeniem trybu START.


Jazda po zalanej drodze Przed wjazdem na zalany obszar zalecamy stanowczo wyłączenie funkcji Stop&Start. Szczegółowe informacje i porady dotyczące jazdy, w szczególności po zalanej drodze, zawiera odpowiedni rozdział

Usterka

W przypadku nieprawidłowego działania ta
lampka kontrolna miga przez chwilę w zestawie wskaźników, a następnie świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy wyświetlanie komunikatu.

Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci PEUGEOT lub przez warsztat specjalistyczny

W przypadku anomalii w trybie STOP silnik może zgasnąć.

Wszystkie kontrolki zestawu wskaźników się zapalają.

Należy wówczas wyłączyć zapłon, a następnie uruchomić silnik za pomocą kluczyka lub przycisku "START/STOP".

Funkcja Stop&Start wymaga akumulatora 12 V o specjalnej technologii i parametrach. Każdą operację przy tym typie akumulatora należy wykonywać wyłącznie w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Więcej informacji o akumulatorze 12 V zawiera odpowiedni rozdział.

Wskaźnik zmiany biegu

(W zależności od silnika). Układ pomaga zmniejszyć zużycie paliwa poprzez zalecanie biegu jak najlepiej dostosowanego do warunków jazdy. Działanie W zależności od spo ...

Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu

Układ automatycznie monitoruje ciśnienie w ogumieniu podczas jazdy. Układ monitoruje ciśnienie w czterech oponach, gdy pojazd jest w ruchu. Porównuje on informacje przekazywan ...

Zobacz tez:

Wskaźnik usterki TPMS (Układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu)
  Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie świeci się, gdy występuje usterka systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Zalecamy sprawdzenie układu przez autoryz ...

Zasady korzystania z urządzenia USB
Urządzenie odtwarza następujące typy plików audio: PRZESTROGA Nie dopisuj rozszerzenia plików audio do plików innego rodzaju. Nie zmieniaj rozszerzenia pliku audio. Jeśli to zrobisz, urządzenie ...

Głębokość bieżnika
Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, gdy głębokość bieżnika zmniejszy się do ...

Instrukcje obslugi: