Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu

Układ automatycznie monitoruje ciśnienie w ogumieniu podczas jazdy. Układ monitoruje ciśnienie w czterech oponach, gdy pojazd jest w ruchu. Porównuje on informacje przekazywane przez czujniki prędkości kół z wartościami wzorcowymi, które należy inicjować po każdej regulacji ciśnienia w ogumieniu albo po zmianie koła. Układ włącza alarm z chwilą wykrycia spadku ciśnienia powietrza w jednej lub kilku oponach.

Układ wykrywania niskiego ciśnienia w ogumieniu nie zastępuje czujności kierowcy. Układ nie zwalnia z obowiązku sprawdzenia ciśnienia powietrza w ogumieniu (włącznie z kołem zapasowym) co miesiąc, a także przed wyruszeniem w długą podróż. Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem w ogumieniu pogarsza przyczepność, wydłuża drogę hamowania, powoduje przedwczesne zużycie opon, zwłaszcza w trudnych warunkach jazdy (duże obciążenie, duża prędkość, długa trasa). Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem w ogumieniu zwiększa zużycie paliwa. Zalecane wartości ciśnienia są zapisane na etykiecie ciśnień w ogumieniu. Więcej informacji na temat elementów identyfikacyjnych zawiera odpowiedni rozdział.

Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu należy wykonywać "na zimno" (samochód na postoju od 1 godziny albo po przejechaniu z umiarkowaną prędkością trasy krótszej niż 10 km). W przeciwnym razie dodać 0,3 bar do wartości podanych na etykiecie.

Łańcuchy śniegowe Nie należy ponownie inicjalizować układu po zamontowaniu lub zdemontowaniu łańcuchów śniegowych.

Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu

To ostrzeżenie jest sygnalizowane ciągłym
świeceniem kontrolki, sygnałem dźwiękowym oraz, w zależności od zamontowanego wyposażenia, wyświetleniem komunikatu na ekranie.

Wykryty spadek ciśnienia nie zawsze powoduje widoczne odkształcenie opony. Nie należy poprzestać na samej tylko kontroli wizualnej.

Mając do dyspozycji sprężarkę, np. tę z zestawu do tymczasowej naprawy opon, należy sprawdzić ciśnienie w czterech oponach, gdy są zimne.

Alarm pozostaje aktywny do chwili inicjalizacji układu.

Ponowna inicjalizacja

Należy ponownie zainicjować układ po każdej regulacji ciśnienia w jednej oponie bądź kilku oponach, a także po wymianie jednego koła lub kilku kół.


Przed ponowną inicjalizacją układu należy upewnić się, że ciśnienie we wszystkich czterech oponach jest dostosowane do warunków eksploatacji samochodu i zgodne z zaleceniami na etykiecie ciśnień w oponach. Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu jest wiarygodny tylko wtedy, gdy inicjalizację układu wykona się przy prawidłowo wyregulowanym ciśnieniu we wszystkich czterech oponach. Układ wykrywania niedopompowania opon nie generuje ostrzeżenia, jeżeli ciśnienie jest nieprawidłowe w momencie ponownej inicjalizacji.

Ekran monochromatyczny C

Inicjalizację funkcji wykonuje się z
poziomu menu "Personalizacja- Konfiguracja".

Wykonanie inicjalizacji zostaje potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Ekran dotykowy

Funkcję włącza się z powrotem w menu
Samochód/Jazda na ekranie dotykowym.

Wykonanie inicjalizacji zostaje potwierdzone sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu.

Usterka

Miganie, a następnie świecenie kontrolki
niskiego ciśnienia w sposób ciągły w połączeniu z zapaleniem się kontrolki serwisowej wskazuje na wadliwe działanie układu.

Pojawia się komunikat, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

W tym przypadku funkcja monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie działa.

Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci PEUGEOT lub przez warsztat specjalistyczny.

Po każdej interwencji dotyczącej układu należy sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach, a następnie ponownie zainicjować układ.

Stop&Start

Układ Stop&Start przełącza chwilowo silnik w stan czuwania – tryb STOP – w okresach przerw w ruchu (czerwone światła, korki itp.). Silnik uruchamia się automatyc ...

Zapamiętywanie prędkości

Funkcja ta, która jest powiązana z ogranicznikiem prędkości/programowanym tempomatem, umożliwia zapamiętanie prędkości granicznych, które będą następnie proponowane ...

Zobacz tez:

Tryb oszczędzania energii
Tryb ten steruje czasem włączenia niektórych systemów w celu uniknięcia rozładowania akumulatora pojazdu. Po wyłączeniu silnika przez maksymalnie około czterdzieści minut można korzysta& ...

Wyposażenie z tyłu
Gniazdo 230 V/50 Hz Znajduje się z tyłu konsoli środkowej pod pokrywą ochronną. To gniazdo (maks. moc: 150 W) działa przy pracującym silniku, a także w trybie STOP funkcji Stop&Start. Podnieść pokrywę ochronną. Sprawdzić, ...

Pióra wycieraczek
PRZESTROGA Gorący wosk nanoszony w automatycznych myjniach samochodowych wpływa na pogorszenie skuteczności czyszczenia szyb przez wycieraczki. Aby zapobiec uszkodzeniu piór wycieraczek szyb, nie przecieraj ich l ...

Instrukcje obslugi: