Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: System aktywnego monitorowania pasa ruchu

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> System aktywnego monitorowania pasa ruchu

Dzięki kamerze umożliwiającej rozpoznawanie linii oznakowania poziomego na drodze, umieszczonej w górnej części przedniej szyby, układ koryguje tor jazdy samochodu, ostrzegając kierowcę, gdy tylko wykryje ryzyko niezamierzonego przekroczenia linii.

Układ jest szczególnie przydatny na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

System aktywnego monitorowania pasa ruchu


Warunki działania

Pojazd musi się poruszać z prędkością od 65 do 180 km/h.

Droga powinna mieć co najmniej jedną linię oznakowania poziomego na jezdni (ciągłą lub przerywaną).

Kierowca powinien trzymać kierownicę oburącz.

Zmianie toru jazdy nie towarzyszy włączenie kierunkowskazów.

Układ ESC musi być włączony.

Układ wspomaga jazdę i nie może w żadnym wypadku zastępować czujności kierowcy. Kierowca musi panować nad samochodem w każdych okolicznościach. Układ pomaga kierowcy tylko wtedy, gdy samochód może w sposób niezamierzony opuścić pas drogi, po którym się porusza. Układ nie kontroluje bezpiecznej odległości, prędkości ani hamowania. Kierowca musi trzymać kierownicę oburącz w taki sposób, aby móc przejąć kontrolę, gdy warunki nie pozwalają na interwencję układu (np. w przypadku zniknięcia linii wyznaczających pas ruchu). Należy przestrzegać kodeksu drogowego i robić przerwę w jeździe co dwie godziny.

Działanie

Gdy tylko układ wykryje ryzyko niezamierzonego przekroczenia jednej z wykrytych linii poziomego oznakowania jezdni, wykonuje korektę toru jazdy konieczną do sprowadzenia pojazdu na początkowy tor jazdy.

Kierowca dostrzega wówczas ruch kierownicy.

Ta kontrolka miga przez czas trwania
korekty.

Jeżeli kierowca chce zachować tor jazdy swojego samochodu, może uniemożliwić korektę. W tym celu należy przytrzymać mocno kierownicę (np. w trakcie manewru uniku). Korekta zostanie przerwana w momencie włączenia kierunkowskazów.

Działanie


Dopóki kierunkowskazy są włączone i przez kilka sekund po ich wyłączeniu, układ uznaje, że każde odchylenie toru jazdy jest zamierzone i w tym czasie nie inicjuje żadnej korekty.

Jednakże przy włączonym układzie monitorowania martwego pola, jeżeli kierowca przygotowuje się do zmiany pasa ruchu, podczas gdy w martwym polu jego samochodu wykryto inny samochód, układ zainicjuje korektę toru jazdy mimo włączenia kierunkowskazów.

Więcej informacji na temat układu monitorowania martwego pola znajduje się w odpowiednim rozdziale.

Jeżeli układ wykryje, że kierowca nie trzyma wystarczająco kierownicy podczas manewru automatycznej korekty, przerywa ten manewr. Włącza się alarm, aby zachęcić kierowcę do przejęcia panowania nad samochodem.

Sytuacje podczas jazdy i powiązane alarmy

Aby korzystać ze wszystkich potrzebnych informacji w zestawie wskaźników, należy przedtem wybrać tryb wyświetlania "JAZDA".

W poniższej tabeli opisano alarmy i komunikaty wyświetlane podczas jazdy w zależności od sytuacji.

Wyświetlanie tych alarmów nie odbywa się w kolejności.
Stan funkcji Kontrolka Wyświetlanie i powiązany komunikat Objaśnienia
Wyłączenie   (szara) Układ wyłączony.
Włączenie  

Układ włączony, warunki niespełnione:

  • prędkość poniżej 65 km/h,
  • nie rozpoznano linii,
  • układ ESC wyłączony lub w trakcie regulacji,
  • jazda "sporTowa".
Włączenie Wyłączenie/automatyczne przełączenie funkcji w stan czuwania (np.

wykrycie przyczepy, używanie koła zapasowego typu dojazdowego dostarczonego z samochodem).

Włączenie   (zielona) Wykrycie oznakowania na jezdni.

Prędkość powyżej 65 km/h.

Włączenie
(pomarańczowa)/(zielona)
Układ koryguje tor jazdy po stronie, po której wykryto ryzyko przekroczenia linii (linia pomarańczowa).
Włączenie "Przejmij
kierownicę".
  • Jeżeli w trakcie korekty układ wykryje, że kierowca nie trzyma kierownicy od kilku sekund, przerywa korektę i przekazuje kierowcy sterowanie.
  • Podczas korekty toru jazdy układ określa, że korekta będzie niedostateczna i nastąpi przekroczenie ciągłej linii (linia pomarańczowa): kierowca otrzymuje ostrzeżenie, że musi bezwzględnie dokończyć korektę toru jazdy.

Ograniczenia działania

Układ nie przełącza się automatycznie w stan gotowości w następujących przypadkach:

Działanie układu może ulec zakłóceniu lub układ może nie działać w następujących sytuacjach:

Ryzyko niepożądanego włączania

Zaleca się wyłączenie układu w następujących przypadkach:

Układ nie został zaprojektowany do działania w następujących sytuacjach:

Włączanie/wyłączanie

Układ włącza się i wyłącza w menu
Samochód/Jazda na ekranie dotykowym.

Wybrać "Funkcje jazdy", a następnie zakładkę "Wspomaganie utrzymania pasa ruchu".

Po wyłączeniu zapłonu zapamiętany zostaje ostatni stan układu.

Usterka

W przypadku uszkodzenia układu kierowcę
ostrzega zapalenie się tych kontrolek w zestawie wskaźników, wyświetlenie komunikatu w zestawie wskaźników oraz sygnał dźwiękowy.

Układ należy sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

System monitorowania pasa ruchu

Za pomocą kamery, która rozpoznaje linie ciągłe albo przerywane, układ wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi. Aby zapewnić bezpieczną jazdę ...

Układ monitorowania martwego pola

Układ ostrzega kierowcę o obecności innego pojazdu w strefie martwego pola (strefy poza polem widzenia kierowcy), jak tylko obecność innego pojazdu stanowi potencjalne ...

Zobacz tez:

System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)
System RCTA pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas cofania i ostrzega go o obecności pojazdów zbliżających się z tyłu. System RCTA wykrywa pojazdy nadjeżdżaj ...

Kontrolki
Po włączeniu zapłonu Niektóre kontrolki alarmowe w zestawie wskaźników zapalają się na kilka sekund w momencie włączenia zapłonu samochodu. Po uruchomieniu silnika kontrolki te powinny zgasnąć. Jeżeli świecą w sposób ciągły, ...

Jazda nocą
Jazda nocą jest mniej bezpieczna niż jazda w dzień. Podczas jazdy nocą należy pamiętać o następujących zasadach: Ponieważ widoczność nocą jest ograniczona - szczególnie w ...

Instrukcje obslugi: