Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Tempomat

Układ automatycznie utrzymujący prędkość
podróżną na poziomie zaprogramowanym przez kierowcę bez konieczności używania pedału przyspieszenia.

Włączenie tempomatu odbywa się ręcznie.

Wymaga to minimalnej prędkości samochodu 40 km/h.

W manualnej skrzyni biegów wymaga włączenia co najmniej trzeciego biegu.

W automatycznej skrzyni biegów wymaga ustawienia wybieraka w trybie D lub włączenia co najmniej drugiego biegu w trybie M.

W przypadku pojazdów wyposażonych w manualną skrzynię biegów i układ Stop&Start regulacja pozostaje włączona po zmianie biegu.

Działanie tempomatu można chwilowo zatrzymać (pauza):

Wyłączenie zapłonu kasuje wszystkie zaprogramowane wartości prędkości. Tempomat jest tylko urządzeniem wspomagającym, które nie może w żadnym przypadku wyręczać kierowcy w przestrzeganiu ograniczenia prędkości i zachowaniu czujności. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się trzymanie stóp w pobliżu pedałów.

Przełączniki przy kierownicy

Przełączniki przy kierownicy


 1. Wybór trybu tempomatu.
 2. Zapamiętanie chwilowej prędkości samochodu jako prędkości zadanej lub zmniejszenie wartości.
 3. Zapamiętanie chwilowej prędkości samochodu jako prędkości zadanej lub zwiększenie wartości.
 4. Wstrzymanie/wznawianie działania tempomatu.
 5. W zależności od wersji: Wyświetlenie progów prędkości zapisanych w pamięci dla tempomatu programowanego.

  albo Przyjęcie prędkości zaproponowanej przez układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości.

Więcej informacji na temat zapamiętywania prędkości lub rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości i zaleceń zawierają odpowiednie części rozdziału.

Wskazania w zestawie wskaźników

Wskazania w zestawie wskaźników


 1. Sygnalizacja wstrzymania/wznowienia regulacji.
 2. Sygnalizacja wyboru tempomatu.
 3. Wartość ustawionej prędkości.
 4. Prędkość proponowana przez układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (w zależności od wersji)

Włączanie

Włączanie


Ustawić pokrętło 1 w położeniu CRUISE, aby wybrać tryb tempomatu. Działanie funkcji jest wstrzymane.


Aby włączyć tempomat i ustawić zadaną prędkość, gdy tylko prędkość samochodu osiągnie żądany poziom, nacisnąć przycisk 2 lub 3. Bieżąca prędkość samochodu staje się prędkością zadaną.

Można zwolnić pedał przyspieszenia.


Ponowne naciśnięcie przycisku 4 powoduje chwilowe wstrzymanie działania funkcji (pauza).


Ponowne naciśnięcie przycisku 4 wznawia działanie tempomatu (ON).

Zmiana zadanej prędkości podróżnej

Tempomat musi być włączony.

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej przy zastosowaniu aktualnej prędkości samochodu jako prędkości wyjściowej:

Uwaga: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 2 lub 3 powoduje bardzo szybką zmianę prędkości samochodu. Ze względów ostrożności zaleca się, aby zapamiętywana prędkość zadana była dość bliska aktualnej prędkości samochodu, co pozwoli uniknąć gwałtownego przyspieszania lub zwalniania samochodu

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej przy wykorzystaniu zaprogramowanych ustawień prędkości i przy użyciu ekranu dotykowego:

Wybrane ustawienie stanie się nową prędkością podróżną.

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej na prędkość proponowaną przez układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości:

Wartość prędkości zostaje od razu wyświetlona w zestawie wskaźników jako nowa zadana prędkość.

Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

W razie potrzeby (wyprzedzanie itp.) można przekroczyć zaprogramowaną prędkość poprzez naciśnięcie pedału przyspieszenia.

Tempomat wyłącza się na chwilę i wyświetlana zaprogramowana prędkość miga.


Aby powrócić do zaprogramowanej prędkości, wystarczy zwolnić pedał przyspieszenia.

Gdy tylko prędkość samochodu osiągnie zaprogramowany poziom, tempomat wznawia działanie: wyświetlana zaprogramowana prędkość przestaje migać.


W przypadku stromego zjazdu tempomat nie będzie mógł przeszkodzić w przekroczeniu zaprogramowanej prędkości.

Może zajść konieczność przyhamowania w celu zapanowania nad prędkością jazdy samochodu. W tym przypadku działanie tempomatu zostaje automatycznie wstrzymane.

W celu ponownego aktywowania układu nacisnąć przycisk 4 przy prędkości powyżej 40 km/h.

Wyłączanie

 Obrócić pokrętło 1 do położenia "0": wyświetlanie informacji związanych z tempomatem znika.

Usterka

Miganie kresek sygnalizuje usterkę tempomatu.

Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci PEUGEOT lub przez warsztat specjalistyczny.


Tempomat należy włączać tylko wtedy, gdy warunki umożliwiają jazdę przez pewien czas ze stałą prędkością i przy zachowaniu wystarczającej bezpiecznej odległości. Nie należy włączać tempomatu w mieście, przy dużym natężeniu ruchu, na drodze krętej lub stromej, na drodze śliskiej lub zalanej, w warunkach złej widoczności (silny deszcz, mgła, opady śniegu itp.). W niektórych przypadkach nie będzie możliwe utrzymanie ani nawet osiągnięcie zadanej prędkości: holowanie, obciążenie samochodu, stromy podjazd itp.

Używanie dodatkowych dywaników niehomologowanych przez PEUGEOT może przeszkadzać w działaniu tempomatu. Aby uniknąć ryzyka zablokowania pedałów:

Ogranicznik prędkości

Układ uniemożliwia przekroczenie prędkości zaprogramowanej przez kierowcę. Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się ręcznie. Minimalna programowana prędkość ...

Tempomat adaptacyjny

Układ spełnia następujące funkcje: Automatyczne utrzymywanie prędkości zaprogramowanej przez kierowcę. W pojazdach z manualną skrzynią biegów, automatyczna r ...

Zobacz tez:

Pasy bezpieczeństwa
Przednie pasy bezpieczeństwaPrzednie pasy bezpieczeństwa są wyposażone w układ napinaczy pirotechnicznych oraz ogranicznik siły naprężenia. Układ zwiększa bezpieczeństwo na przednich siedzeniach w razie uderzenia czołowego i boczne ...

Ciśnienie w oponach
Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony muszą być zimne. Nie należy zapomnieć o sprawdzeniu ci ...

Wybór trybu pracy
Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny. Szczelinę nawiewu powietrza można skierować w następujący sposób: ...

Instrukcje obslugi: