Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Tempomat adaptacyjny

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Tempomat adaptacyjny

Układ spełnia następujące funkcje:


Układ steruje przyspieszaniem i hamowaniem samochodu, oddziałując automatycznie na silnik i układ hamulcowy.

Tempomat adaptacyjny


W tym celu pojazd jest wyposażony w kamerę w górnej części przedniej szyby oraz radar w przednim zderzaku.

Układ został zaprojektowany głównie do działania na drogach głównych oraz autostradach i wykrywa tylko pojazdy poruszające się w tym samym kierunku.

Zasada działania

Układ automatycznie dostosowuje prędkość samochodu do prędkości pojazdu poprzedzającego, aby utrzymywać stałą odległość.

Jeżeli pojazd poprzedzający jedzie wolniej, układ zwalnia lub nawet zatrzymuje całkowicie samochód, wykorzystując hamowanie silnikiem i układ hamulcowy (wersje wyposażone w automatyczną skrzynię biegów).

Jeżeli pojazd poprzedzający przyspiesza albo zmienia pas ruchu, tempomat przyspiesza stopniowo, aby powrócić do zaprogramowanej prędkości.

Jeżeli kierowca włączy kierunkowskaz, aby wyprzedzić wolniejszy pojazd, tempomat umożliwi chwilowe zbliżenie się do pojazdu poprzedzającego w celu wyprzedzenia go bez przekraczania zaprogramowanej prędkości.

Gdy tylko zostanie aktywowany układ hamulcowy i pojazd zacznie zwalniać, włączają się światła stop.

Tempomat jest tylko urządzeniem wspomagającym, które nie może w żadnym przypadku wyręczać kierowcy w przestrzeganiu ograniczeń prędkości i zachowaniu czujności. Zaleca się trzymanie stóp zawsze w pobliżu pedałów. Kierowca musi być zawsze gotowy do przejęcia kontroli nad samochodem przy użyciu pedału hamulca lub przyspieszenia, w zależności od sytuacji.

Przełączniki przy kierownicy

Przełączniki przy kierownicy


 1. Wybór trybu tempomatu.
 2. Programowanie bieżącej prędkości jako wartości zadanej/zmniejszenie wartości.
 3. Programowanie bieżącej prędkości jako wartości zadanej/zwiększenie wartości.
 4. Wstrzymanie/wznawianie działania tempomatu.
 5. Przyjęcie prędkości zaproponowanej przez układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (MEM).
 6. Wyświetlanie i regulacja zaprogramowanej odległości między pojazdami.

Więcej informacji na temat rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości można znaleźć w odpowiednim rozdziale.

Wskazania w zestawie wskaźników

Wskazania w zestawie wskaźników


 1. Wskazanie obecności/braku pojazducelu.
 2. Wskazanie włączenia/wyłączenia regulacji.
 3. Wartość ustawionej prędkości.
 4. Wskazanie, że pojazd stoi w miejscu.
 5. Prędkość zaproponowana przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości.

W przypadku wykrycia pojazdu symbol 7 jest wypełniony kolorem związanym z trybem tempomatu. Domyślnie symbol 7 jest pusty.

W trybie włączonego tempomatu symbol 8 ukazuje się w kolorze zielonym. Domyślnie symbol 8 ukazuje się w kolorze szarym.

Wskazania w zestawie wskaźników


 1. Zadana odległość między pojazdami.
 2. Pozycja pojazdu wykryta przez radar.

Informacje te są widoczne w zestawie wskaźników w trybie wyświetlania "JAZDA".

Włączanie

Włączenie tempomatu odbywa się ręcznie.

Pojazd musi się poruszać z prędkością od 30 do 180 km/h.

W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów: w trybie D lub M.

Włączanie


Tempomat zostaje uruchomiony (kolor zielony na wyświetlaczu).

Odległość między pojazdami jest ustawiona domyślnie jako "Normalnie" (2 kreski).

W przeciwnym razie ostatnia wprowadzona wartość zostanie uwzględniona przy włączeniu układu.

Wyłączenie zapłonu powoduje anulowanie prędkości ustawionej przez kierowcę.

Pauza

Tempomat można przełączyć w tryb pauzy:

- albo ręcznie w następujący sposób:

- albo automatycznie w przypadku włączenia układu ESC ze względów bezpieczeństwa.

Po wstrzymaniu działania tempomatu jego ponowne włączenie jest możliwe tylko po spełnieniu wszystkich warunków bezpieczeństwa. Dopóki nie można przywrócić działania tempomatu, jest wyświetlany komunikat "Włączenie odrzucone, nieodpowiednie warunki". Aby ponownie włączyć funkcję, kierowca musi przyspieszyć do co najmniej 30 km/h, a następnie nacisnąć jeden z przycisków 2, 3 lub 4. Ze względów bezpieczeństwa poczekać, aż bieżąca prędkość osiągnie poziom prędkości zadanej i dopiero wtedy wznowić działanie układu, naciskając przycisk 4.

Wersje wyposażone w automatyczną skrzynię biegów Po zahamowaniu do całkowitego zatrzymania pojazdu układ utrzymuje pojazd w miejscu; działanie tempomatu zostaje wstrzymane. Kierowca powinien wcisnąć pedał przyspieszenia, żeby ruszyć, następnie przywrócić działanie układu poprzez przekroczenie prędkości 30 km/h i naciśnięcie przycisku 2, 3 lub 4. Jeżeli kierowca nie podejmie żadnych działań po takim zatrzymaniu, po kilku minutach nastąpi automatyczne włączenie elektrycznego hamulca postojowego.

Zmiana prędkości zadanej

Zmiana prędkości zadanej


Gdy silnik pracuje i tempomat jest włączony (zielony), można zmienić prędkość zadaną.

Zmiana z bieżącej prędkości

Uwaga: dłuższe przytrzymanie naciśniętego przycisku 2 lub 3 powoduje bardzo szybką zmianę prędkości samochodu.

Zmiana prędkości sugerowana przez układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości

Wartość prędkości zostaje od razu wyświetlona w zestawie wskaźników jako nowa zadana prędkość.

Więcej informacji na temat rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości można znaleźć w odpowiednim rozdziale.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wybór prędkości zadanej bliskiej obecnej prędkości własnego pojazdu, aby uniknąć nagłego przyspieszenia lub przyhamowania.

Zmiana zaprogramowanej odległości między pojazdami

Proponowane są trzy wartości graniczne odległości między pojazdami:

Zmiana zaprogramowanej odległości między pojazdami


Gdy silnik pracuje i został wybrany tempomat (szary), można zmieniać wartość odległości między pojazdami:

Ekran wyboru zamyka się po kilku sekundach.

Wtedy następuje uwzględnienie zmiany.

Ustawienie pozostaje zapisane w pamięci bez względu na stan funkcji przy wyłączeniu zapłonu.

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Poprzez naciskanie pedału przyspieszenia można chwilowo przekroczyć zadaną prędkość.

W tym czasie tempomat nie steruje już układem hamulcowym.

Wystarczy zwolnić pedał przyspieszenia, aby powrócić do prędkości zadanej.

W przypadku przekroczenia zaprogramowanej prędkości wyświetlana wartość zadanej prędkości znika, czemu towarzyszy wyświetlanie komunikatu "Regulacja prędkości wstrzymana" aż do momentu zwolnienia pedału przyspieszenia.

Sytuacje podczas jazdy i powiązane alarmy

Aby korzystać ze wszystkich potrzebnych informacji w zestawie wskaźników, należy przedtem wybrać tryb wyświetlania "JAZDA".

W poniższej tabeli opisano alarmy i komunikaty wyświetlane podczas jazdy w zależności od sytuacji.

Wyświetlanie tych alarmów nie odbywa się w kolejności.

Sytuacje podczas jazdy i powiązane alarmy


Sytuacje podczas jazdy i powiązane alarmy


Wersje wyposażone w automatyczną skrzynię biegów

Wersje wyposażone w automatyczną skrzynię biegów


Po zahamowaniu do całkowitego zatrzymania pojazdu układ utrzymuje pojazd w miejscu.

działanie tempomatu zostaje wstrzymane.

Kierowca musi wcisnąć pedał przyspieszenia, żeby ruszyć, następnie przywrócić działanie układu poprzez przekroczenie prędkości 30 km/h i naciśnięcie przycisku 2, 3 lub 4.

Jeżeli kierowca nie podejmie żadnych działań po zatrzymaniu, po kilku minutach nastąpi automatyczne włączenie elektrycznego hamulca postojowego.

Ograniczenia działania

Układ nie może przekroczyć granic wyznaczonych prawami fizyki.

Układ nie działa w określonych sytuacjach i kierowca musi przejąć kontrolę nad samochodem.

Układ nie wykrywa:

Ograniczenia działania


Kierowca musi wstrzymać działanie tempomatu w następujących sytuacjach:

Ograniczenia działania


Ograniczenia działania


Tempomat można ponownie włączyć, gdy pozwalają na to warunki.

W następujących przypadkach kierowca musi natychmiast przejąć kontrolę nad samochodem:

Ograniczenia działania


Układu nie należy włączać w następujących sytuacjach:

Należy zachować szczególną ostrożność:

Tempomat działa zarówno w dzień, jak i w nocy, przy mglistej pogodzie albo przy umiarkowanym deszczu. Jednakże zalecamy gorąco, aby zawsze dostosowywać prędkość i zachowywać bezpieczną odległość w stosunku do poprzedzających pojazdów w zależności od warunków jazdy, pogody i stanu drogi. Tempomat należy włączać tylko wtedy, gdy warunki umożliwiają jazdę przez pewien czas ze stałą prędkością i przy zachowaniu wystarczającej bezpiecznej odległości. Nie włączać tempomatu w obszarach miejskich, gdzie istnieje ryzyko wejścia pieszego na drogę, przy dużym natężeniu ruchu, na krętych lub stromych drogach, na śliskich lub zalanych drogach, podczas opadów śniegu, jeśli zderzak przedni lub szyba przednia są uszkodzone lub jeśli wystąpiła usterka świateł hamowania. W pewnych przypadkach osiągnięcie i utrzymanie zaprogramowanej prędkości może okazać się niemożliwe, np. ze względu na obciążenie pojazdu, stromy podjazd itd.

Układ nie został zaprojektowany do działania w następujących sytuacjach:

Używanie dodatkowych dywaników niehomologowanych przez PEUGEOT może przeszkadzać w działaniu tempomatu. Aby uniknąć ryzyka zablokowania pedałów:

Kamera może gorzej działać lub w ogóle nie działać w następujących sytuacjach:

W tych sytuacjach skuteczność wykrywania może ulec pogorszeniu.

Działanie radaru usytuowanego w przednim zderzaku może być nieprawidłowe z powodu zanieczyszczenia (kurz, błoto itp.) lub w pewnych warunkach atmosferycznych (śnieg, szron itp.). Regularnie czyścić przedni zderzak. Należy regularnie czyścić przednią szybę, zwłaszcza strefę usytuowaną przed kamerą do wykrywania przeszkód. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się śniegu na pokrywie komory silnika ani na dachu samochodu, gdyż mogłoby to spowodować zasłonięcie kamery.

W przypadku lakierowania lub napraw lakierniczych przedniego zderzaka należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. Niektóre typy lakieru mogą zakłócać działanie radaru.

Usterka

W przypadku usterki regulatora prędkości
kierowcę ostrzega zapalenie się tej kontrolki, wyświetlenie komunikatu w zestawie wskaźników oraz sygnał dźwiękowy.

Układ należy sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Tempomat

Układ automatycznie utrzymujący prędkość podróżną na poziomie zaprogramowanym przez kierowcę bez konieczności używania pedału przyspieszenia. Włączenie tempomat ...

Distance Alert i Active Safety Brake

Zadaniem tego układu jest wspomaganie jazdy i obejmuje on trzy funkcje: Distance Alert (alarm w przypadku ryzyka kolizji). Inteligentne wspomaganie hamowania awaryjnego. ...

Zobacz tez:

Szyby
Szyby sterowane elektrycznie (jeżeli występują) Przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi kierowcy Przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi pasażera Przełącznik ...

System aktywnego monitorowania pasa ruchu
Dzięki kamerze umożliwiającej rozpoznawanie linii oznakowania poziomego na drodze, umieszczonej w górnej części przedniej szyby, układ koryguje tor jazdy samochodu, ostrzegając kierowcę, gdy tylko wykryje ryzyko niezamierzonego przekro ...

Sposób działania układu BCW
(jeżeli występuje) Warunki działania Włączanie układu Przy włączonej stacyjce (stan ON) nacisnąć włącznik układu BSW. Po włączeniu układu świeci się ...

Instrukcje obslugi: