Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Światła drogowe

Światła


Aby włączyć światła drogowe, należy odepchnąć dźwignię przełącznika od siebie.

Dźwignia powraca do pierwotnego położenia.

Włączenie świateł drogowych sygnalizuje lampka w zestawie wskaźników.

Aby wyłączyć światła drogowe, należy pociągnąć dźwignię przełącznika do siebie.

Powoduje to włączenie świateł mijania.

OSTRZEŻENIE

Nie używać świateł drogowych, jeżeli z naprzeciwka jadą pojazdy lub idą piesi. Światła drogowe mogą oślepiać innych użytkowników drogi.

Światła


Aby włączyć sygnał świetlny (mignąć światłami drogowymi), należy pociągnąć do siebie i zwolnić dźwignię przełącznika. Światła drogowe pozostają włączone tak długo, jak długo dźwignia jest pociągnięta.

Układ asystenta świateł drogowych (HBA) (jeżeli występuje)

Światła


Układ asystenta świateł drogowych (HBA) automatycznie dostosowuje zasięg świateł (przełączanie świateł drogowych na światła mijania i odwrotnie), w zależności od jasności świateł innych pojazdów i warunków drogowych.

Warunki działania

1. Ustawić przełącznik świateł w położeniu AUTO.

2. Włączyć światła drogowe, odpychając dźwignię przełącznika od siebie.

3. Włącza się lampka sygnalizacyjna asystenta świateł drogowych (HBA) ( ).


4. Układ asystenta świateł drogowych (HBA) działa przy prędkości powyżej 45 km/h.

 1. W przypadku odepchnięcia od siebie przełącznika świateł przy włączonym układzie asystenta świateł drogowych (HBA) układ wyłącza się, a światła drogowe włączają się na stałe.
 2. W przypadku pociągnięcia do siebie przełącznika świateł przy wyłączonych światłach drogowych światła drogowe włączają się, natomiast układ asystenta świateł drogowych (HBA) nie wyłącza się. Po zwolnieniu przełącznika dźwignia powraca do położenia środkowego, a światła drogowe wyłączają się.
 3. W przypadku pociągnięcia do siebie przełącznika świateł przy światłach drogowych włączonych przez układ asystenta świateł drogowych (HBA) włączają się światła mijania, natomiast układ HBA wyłącza się.
 4. W przypadku ustawienia przełącznika świateł w położeniu świateł mijania układ asystenta świateł drogowych (HBA) wyłącza się, a światła mijania włączają się na stałe.

Kiedy układ asystenta świateł drogowych (HBA) jest włączony, w następujących warunkach światła drogowe przełączają się na światła mijania:

Lampki i komunikaty ostrzegawcze

Światła


Jeżeli układ asystenta świateł drogowych (HBA) nie działa prawidłowo, na kilka sekund pojawia się komunikat ostrzegawczy. Po zniknięciu komunikatu włącza się główna lampka ostrzegawcza ( ).


W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTROŻNIE

W następujących warunkach układ może działać nieprawidłowo:

 • Zbyt niska jasność świateł pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka:
  • Niemożność wykrycia świateł pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub poprzedzającego z powodu ich uszkodzenia, zasłonięcia itp.
  • Światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub poprzedzającego zabrudzone, pokryte śniegiem lub wodą.
  • Włączone tylko światła przeciwmgielne pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka (wyłączone światła mijania/drogowe).
 • Wpływ warunków zewnętrznych
  • Wykrycie oświetlenia o kształcie zbliżonym do oświetlenia pojazdu.
  • Lampy przednie naprawione lub wymienione poza Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.
  • Nieprawidłowo ustawione światła przednie.
  • Jazda po drodze wąskiej lub nierównej.
  • Jazda w dół lub pod górę.
  • Widoczna jedynie część innego pojazdu z przodu na skrzyżowaniu lub na zakręcie.
  • Obecność sygnalizacji świetlnej, odblaskowych znaków drogowych, migających świateł lub luster.
  • Nawierzchnia mokra lub pokryta śniegiem.
  • Włączone tylko światła przeciwmgielne pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka (wyłączone światła mijania/drogowe).
  • Nagłe pojawienie się innego pojazdu zza zakrętu.
  • Pochylenie pojazdu z powodu przebitej opony lub holowania.
  • Włączona lampka ostrzegawcza układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA) (jeżeli występuje).
 • Słaba widoczność przed pojazdem
  • Światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub poprzedzającego zabrudzone, pokryte śniegiem lub wodą.
  • Niemożność wykrycia świateł pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub poprzedzającego z powodu obecności nieprzejrzystych spalin, dymu, mgły, opadów śniegu itp.
  • Zanieczyszczenie szyby czołowej ciałami obcymi.
  • Widoczność ograniczona z powodu mgły albo intensywnych opadów deszczu, śniegu itp.

 

OSTRZEŻENIE
 • Nie demontować kamery przedniej w celu przyciemnienia szyby lub umieszczenia na niej innych powłok lub akcesoriów. W przypadku wymontowania i ponownego zamontowania kamery kalibrację układu powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.
 • W przypadku wymiany szyby czołowej lub kamery przedniej układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.
 • Uważać, aby do jednostki asystenta świateł drogowych (HBA) nie dostała się woda. Nie wolno również wymontowywać elementów układu HBA i należy chronić je przed uszkodzeniami.
 • Nie umieszczać na desce rozdzielczej żadnych przedmiotów, które mogą odbijać światło, takich jak lusterka, arkusze białego papieru itp. Odbicie światła słonecznego może spowodować nieprawidłowe działanie układu.
 • Czasami układ asystenta świateł drogowych (HBA) może nie działać prawidłowo. Układ pełni jedynie funkcję pomocniczą. Za bezpieczną jazdę i sprawdzanie warunków panujących na drodze zawsze odpowiada kierowca.
 • Jeżeli układ nie działa prawidłowo, światła drogowe/mijania należy przełączać ręcznie.

Kierunkowskazy

Światła


Aby zasygnalizować skręt należy przesunąć dźwignię do położenia (A) - w dół włączając kierunkowskazy lewe lub w górę włączając kierunkowskazy prawe. Aby zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu należy nieznacznie przesunąć dźwignię kierunkowskazów i przytrzymać ją w położeniu (B).

Po zakończeniu manewru skrętu/zwolnieniu dźwigni powraca ona automatycznie do położenia neutralnego.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna kierunkowskazów nie miga, ale świeci się ciągle lub miga nietypowo, może to oznaczać przepalenie i konieczność wymiany jednej z żarówek kierunkowskazów.

Funkcja sygnalizacji zmiany pasa ruchu jednym dotknięciem dźwigni Aby włączyć sygnalizację zmiany pasa ruchu jednym dotknięciem dźwigni, należy nieznacznie przesunąć i zwolnić dźwignię kierunkowskazu. Kierunkowskazy migną 3, 5 lub 7-krotnie.

W trybie "User Settings" (ustawienia użytkownika) wyświetlacza LCD możliwe jest włączanie/wyłączanie funkcji oraz wybieranie liczby mignięć (3, 5 lub 7). Więcej informacji podano w części "Wyświetlacz LCD" w niniejszym rozdziale.

Światła zewnętrzne

Przełącznik świateł Przełącznik na końcu lewej dźwigni sterowania ma cztery położenia: Położenie O - świat& ...

Światła przeciwmgielne

Światła przeciwmgielne przednie (jeżeli występują) Światła przeciwmgielne służą do poprawiania widoczności w warunkach og ...

Zobacz tez:

Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych
(jeżeli występuje) W konsoli przedniej znajduje się ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych. Z układu można korzystać przy zamkniętych wszystkich drzwiach i włączonej stacy ...

Przedział silnika
Silnik benzynowy Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego i zakrętka zbiornika Skrzynka bezpieczników i przekaźników Akumulator Zbiornik płynu hamulcowego i sterowania sprzęg ...

Pielęgnacja wnętrza pojazdu
Ogólne sposoby zabezpieczenia wnętrza pojazdu Należy uważać, by środki chemiczne, takie jak perfumy, olejki kosmetyczne, kremy do opalania, środki do mycia rąk i odświeżacze powietrza nie z ...

Instrukcje obslugi: