Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Dodatkowa blokada zamków

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Zamki drzwi –> Dodatkowa blokada zamków

(jeżeli występuje)

Niektóre samochody wyposażone są w dodatkową blokadę zamków. Dodatkowa blokada zapobiega otwarciu drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie samochodu.

Aby użyć dodatkowej blokady zamków, drzwi muszą być zablokowane za pomocą kluczyka zdalnego dostępu lub inteligentnego kluczyka. Aby odblokować samochód, należy ponownie użyć nadajnika zdalnego sterowania lub inteligentnego kluczyka.

OSTRZEŻENIE

Nie blokować drzwi używając kluczyka zdalnego dostępu lub inteligentnego kluczyka, jeżeli samochodu nie opuściły wszystkie osoby. W takim przypadku nie można odblokować drzwi od wewnątrz, za pomocą przycisku odblokowania drzwi. Przykładowo jeżeli drzwi zostały zablokowane za pomocą kluczyka zdalnego dostępu, osoba znajdująca się w samochodzie nie może odblokować drzwi bez nadajnika.

Funkcje automatycznego blokowania/odblokowania drzwi

Funkcja odblokowania drzwi po wypadku (jeżeli występuje)

Podczas zderzenia powodującego aktywację poduszek powietrznych wszystkie drzwi pojazdu odblokowują się automatycznie.

Funkcja blokowania drzwi po przekroczeniu określonej prędkości (jeżeli występuje)

Po przekroczeniu przez pojazd prędkości 15 km/h wszystkie drzwi blokują się automatycznie.

Funkcje automatycznego odblokowania/ blokowania drzwi można włączać i wyłączać w trybie "User Settings" (ustawienia użytkownika) wyświetlacza LCD. Więcej informacji podano w części "Wyświetlacz LCD" w niniejszym rozdziale.

Dodatkowa blokada drzwi tylnych

Zamki drzwi


Dodatkowa blokada drzwi tylnych zapobiega przypadkowemu otwarciu drzwi od wewnątrz pojazdu przez dzieci. Dodatkowej blokady należy używać zawsze wtedy, kiedy w pojeździe znajdują się dzieci.

Włącznik dodatkowej blokady znajduje się na krawędzi drzwi tylnych. Kiedy blokada jest włączona, drzwi tylnych nie można otworzyć od wewnątrz, nawet pomimo ciągnięcia za klamkę.

Aby włączyć dodatkową blokadę drzwi tylnych, należy włożyć kluczyk lub wkrętak (1) do otworu i obrócić w położenie blokady.

Aby umożliwić otwieranie drzwi tylnych od wewnątrz pojazdu, należy wyłączyć dodatkową blokadę.

OSTRZEŻENIE

Przypadkowe otwarcie drzwi przez dzieci w czasie jazdy może spowodować ich wypadnięcie z samochodu. Dodatkowej blokady należy używać zawsze wtedy, kiedy w samochodzie znajdują się dzieci.

Obsługa zamków drzwi od wewnątrz

Za pomocą przełącznika blokady drzwi Aby odblokować drzwi, należy ustawić przełącznik (1) blokady w położeniu odblokowa ...

Autoalarm

Autoalarm zabezpiecza pojazd i znajdujące się w nim przedmioty. W następujących przypadkach włącza się syrena (sygnał dźwiękowy ...

Zobacz tez:

Obsługa trybu AUX
1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. 2. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności. 3. Naciśnij przycisk multimediów ...

Wstęp
Dysponując zestawem naprawczym do opon (Tire Mobility Kit - TMK), można naprawić przebitą oponę bez konieczności wymiany koła na zapasowe. W skład zestawu wchodzi sprężarka i specjalny ś ...

Uruchamianie układu hybrydowego
OSTRZEŻENIE Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Nieodpowiednie buty takie jak szpilki, buty narciarskie, sandały, klapki itp. mogą utrudniać obsług&# ...

Instrukcje obslugi: