KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Ustawianie odległości między pojazdami

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Tempomat inteligentny –> Ustawianie odległości między pojazdami

Ustawianie odległości między pojazdami

Tempomat inteligentny


Ta funkcja pozwala zaprogramować samochód tak, by utrzymywał odległość względną od pojazdu znajdującego się z przodu bez konieczności naciskania pedału gazu lub hamulca.

Funkcja utrzymywania stałej odległości między pojazdami włącza się automatycznie po włączeniu tempomatu.

Należy wybrać odległość odpowiednio do warunków drogowych i prędkości pojazdu.

Po każdym naciśnięciu przycisku odległość między pojazdami zmienia się, jak opisano poniżej.

Tempomat inteligentny


Przykład: jeżeli pojazd porusza się z prędkością 90 km/h, utrzymywana jest następująca odległość:

Odległość 4 - około 52,5 m Odległość 3 - około 40 m Odległość 2 - około 32,5 m Odległość 1 - około 25 m

UWAGA

Odległość między pojazdami zostanie ustalona na poziomie wyznaczonym przez kierowcę. (Opcja zapamiętywania ostatniego trybu)

UWAGA

Odległość 4 jest ustawiana zawsze przy pierwszym użyciu systemu po uruchomieniu silnika.

Tempomat inteligentny zapamiętuje ostatnią ustawioną w pojeździe odległość, którą kierowca zastosował w układzie AEB.

Tempomat inteligentny


OSTROŻNIE
  • Kiedy utrzymanie ustalonej odległości od pojazdu jadącego z przodu będzie trudne, wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz LCD zamiga.
  • Kiedy wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, należy, naciskając hamulec, odpowiednio dostosować prędkość do warunków drogowych oraz do sytuacji na drodze przed pojazdem.
  • Należy zawsze zwracać uwagę na warunki drogowe - nawet jeżeli nie jest emitowany ostrzegawczy sygnał dźwiękowy - aby zapobiec wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych.

Tempomat inteligentny


OSTROŻNIE

Jeżeli pojazd jadący z przodu (prędkość pojazdu: mniej niż 30 km/h) zmieni pas ruchu, wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i wyświetli się komunikat. Naciskając hamulec, należy odpowiednio dostosować prędkość do warunków drogowych oraz do sytuacji na drodze przed pojazdem (pojazdy lub obiekty nagle pojawiające się z przodu).

Radar wykrywający odległość od pojazdu z przodu

Tempomat inteligentny


Czujnik wykrywa odległość od poprzedzającego pojazdu.

Jeżeli na czujniku zalega brud lub inne ciało obce, funkcja kontroli odległości między pojazdami może działać nieprawidłowo.

Należy zawsze dbać o czystość okolicy czujnika.

Komunikat działania radaru

Komunikat "Smart Cruise Control disabled temporarily" (Inteligentny tempomat chwilowo wyłączony) wyświetla się przez chwilę w przypadku zabrudzenia lub zasłonięcia radaru lub pokrywy, na przykład śniegiem. W takim przypadku system może tymczasowo nie działać, ale nie będzie wskazania awarii tempomatu inteligentnego. Należy wyczyścić radar lub pokrywę miękką szmatką, a będzie on działał normalnie.

Jeśli przód radaru jest zanieczyszczony po włączeniu silnika lub radar nie może wykryć żadnego obiektu zewnętrznego po włączeniu silnika (gdy pojazd znajduje się na otwartej przestrzeni).

inteligentny tempomat może nie działać poprawnie.

Komunikat o awarii tempomatu (układu SCC)

Komunikat "Check Smart Cruise Control System" (Sprawdź inteligentny tempomat) pojawi się, gdy system kontroli odległości między pojazdami przestanie prawidłowo funkcjonować.

Zalecamy kontrolę systemu u autoryzowanego dealera marki Kia.

OSTROŻNIE
  • Nie instalować akcesoriów w pobliżu czujnika i nie dokonywać samemu wymiany zderzaka. Może to w rezultacie utrudnić działanie czujnika.
  • Zawsze utrzymywać czujnik i zderzak w czystości.
  • Aby nie dopuścić do uszkodzenia pokrywy czujnika,myć samochód za pomocą miękkiej ścierki.
  • Chronić czujnik i jego okolicę przed uszkodzeniami w wyniku silnego uderzenia. Jeżeli czujnik ulegnie nawet niewielkiemu przemieszczeniu, tempomat inteligentny nie będzie działał prawidłowo, a na zestawie wskaźników nie pojawi się żadne ostrzeżenie ani wskazanie.

    W takim przypadku zaleca się przegląd systemu przez autoryzowanego dealera firmy Kia.

  • Zawsze używać oryginalnej pokrywy czujnika marki Kia. Nie malować niczego na powierzchni pokrywy czujnika.

Aby ustawić czułość tempomatu inteligentnego

Czułość prędkości pojazdu podczas jazdy za pojazdem poruszającym się z przodu można ustawić tak, by zachować określoną odległość od niego. Przejść do trybu User Settings (Ustawienia użytkownika), wybrać opcję Driving assist (Wspomaganie jazdy), SCC (Smart Cruise Control, tempomat inteligentny) i Response (Czułość). Można wybrać jeden z trzech dostępnych stopni.

UWAGA

System zapamięta ostatni wybrany tryb.

Przełączanie w tryb tempomatu

"Smart Cruise Control or Cruise Control" (Tempomat inteligentny lub tempomat)

Kierowca może korzystać tylko z funkcji tempomatu (funkcji automatycznego utrzymywania stałej prędkości jazdy), włączając ją w następujący sposób:

1. Włączyć tempomat (kontrolka tempomatu zaświeci się, lecz system nie zostanie aktywowany).

2. Nacisnąć przycisk odległości i przytrzymać dłużej niż 2 sekundy.

3.Wybrać tryb "Smart Cruise Control (SCC)", czyli tempomat inteligentny, albo tryb "Cruise Control (CC)", czyli tempomat.

OSTRZEŻENIE

Korzystając z trybu tempomatu, należy ręcznie ustawić odległość od pojazdu z przodu, ponieważ system nie zahamuje automatycznie, zbliżając się do innych pojazdów.

Przywracanie prędkości tempomatu

Jeśli do anulowania prędkości tempomatu użyto jakiejkolwiek innej metody niż naciśnięcie przycisku CRUISE, a system tempomatu wciąż ...

Ograniczenia tempomatu

W pewnych warunkach drogowych i w zależności od natężenia ruchu ulicznego tempomat inteligentny może w ograniczonym stopniu wykrywać odległ ...

Zobacz tez:

Ograniczenia układu
Kierowca musi pamiętać, że w następujących sytuacjach układ może nie wykrywać innych pojazdów lub obiektów: Holowanie przyczepy lub lawety. Złe warunki atmosferyczne, takie jak siln ...

Olej silnikowy
Kontrola poziomu oleju silnikowego 1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę roboczą. 3.Wyłączyć s ...

Układ hamulcowy
Pedał hamulca Twój samochód posiada hamulce ze wspomaganiem, o automatycznie regulowanej efektywności. W razie awarii układu wspomagania możesz zatrzymać samochód, wywierając większy ni& ...

Instrukcje obslugi: