KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Usuwanie zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


1. Ustawić żądaną prędkość obrotową wentylatora.

2.Wybrać żądaną temperaturę.

3. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).


4. Układ klimatyzacji włączy się zgodnie ze zmierzoną temperaturą zewnętrzną i automatycznie zostanie wybrany tryb świeżego powietrza.

Jeżeli tryb świeżego powietrza i układ klimatyzacji nie zostaną włączone automatycznie, należy wcisnąć odpowiednie przyciski. Jeżeli wybrany jest tryb , zwiększona zostanie
prędkość wentylatora.

Odszranianie zewnętrznej powierzchni przedniej szyby

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


1. Ustawić najwyższą prędkość obrotową wentylatora.

2. Ustawić najwyższą temperaturę.

3. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).


4. Układ klimatyzacji włączy się zgodnie ze zmierzoną temperaturą zewnętrzną i automatycznie zostanie wybrany tryb świeżego powietrza.

Wskazówki eksploatacyjne

OSTRZEŻENIE - Ogrzewanie przedniej szyby

Nie wolno włączać trybu
podczas chłodzenia przy bardzo dużej wilgotności powietrza atmosferycznego. Różnica temperatur między powietrzem atmosferycznym a przednią szybą może doprowadzić do zaparowania zewnętrznej powierzchni szyby i ograniczenia widoczności. W takim przypadku ustawić przycisk wyboru kierunku nawiewu w położeniu
,
a przycisk regulacji prędkości wentylatora na najniższą wartość.

Zapobieganie zaparowaniu przedniej szyby (jeśli jest w wyposażeniu)

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby, natężenie powietrza zasysanego lub układ klimatyzacji są sterowane automatycznie w zależności od warunków, takich jak . Aby
wyłączyć lub włączyć zapobieganie zaparowaniu szyby, należy wykonać następujące czynności.

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


  1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON.
  2. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).

  3. Przy wciśniętym przycisku A/C nacisnąć przycisk poboru powietrza co najmniej 5 razy w ciągu 3 sekund.

Lampka kontrolna na przycisku poboru powietrza mignie 3 razy. Sygnalizuje to wyłączenie funkcji zapobiegania zaparowaniu lub jej przywrócenie do zaprogramowanego stanu.

W przypadku rozładowania lub odłączenia akumulatora funkcja zapobiegania zaparowaniu szyby zostanie ustawiona ponownie.

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby

...

System automatycznego usuwania zaparowania szyb

(jeśli jest w wyposażeniu) Automatyczne usuwanie zaparowania szyb redukuje możliwość zaparowania wnętrza przedniej szyby panoramicznej, przez a ...

Zobacz tez:

Tryb ustawień użytkownika
W tym trybie można zmieniać ustawienia zestawu wskaźników, sterowania zamkami drzwi, oświetleniem itp. Head-up display (wyświetlacz przezierny (HUD) ) - jeżeli występuje Driver Assistance (ukła ...

Lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa
Ostrzeganie o niezapięciu pasa bezpieczeństwa Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty czy nie, po każdym wł ...

Olej silnikowy
Kontrola poziomu oleju silnikowego 1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę roboczą. 3.Wyłączyć s ...

Instrukcje obslugi: