KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Usuwanie zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


1. Ustawić żądaną prędkość obrotową wentylatora.

2.Wybrać żądaną temperaturę.

3. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).


4. Układ klimatyzacji włączy się zgodnie ze zmierzoną temperaturą zewnętrzną i automatycznie zostanie wybrany tryb świeżego powietrza.

Jeżeli tryb świeżego powietrza i układ klimatyzacji nie zostaną włączone automatycznie, należy wcisnąć odpowiednie przyciski. Jeżeli wybrany jest tryb , zwiększona zostanie
prędkość wentylatora.

Odszranianie zewnętrznej powierzchni przedniej szyby

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


1. Ustawić najwyższą prędkość obrotową wentylatora.

2. Ustawić najwyższą temperaturę.

3. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).


4. Układ klimatyzacji włączy się zgodnie ze zmierzoną temperaturą zewnętrzną i automatycznie zostanie wybrany tryb świeżego powietrza.

Wskazówki eksploatacyjne

OSTRZEŻENIE - Ogrzewanie przedniej szyby

Nie wolno włączać trybu
podczas chłodzenia przy bardzo dużej wilgotności powietrza atmosferycznego. Różnica temperatur między powietrzem atmosferycznym a przednią szybą może doprowadzić do zaparowania zewnętrznej powierzchni szyby i ograniczenia widoczności. W takim przypadku ustawić przycisk wyboru kierunku nawiewu w położeniu
,
a przycisk regulacji prędkości wentylatora na najniższą wartość.

Zapobieganie zaparowaniu przedniej szyby (jeśli jest w wyposażeniu)

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby, natężenie powietrza zasysanego lub układ klimatyzacji są sterowane automatycznie w zależności od warunków, takich jak . Aby
wyłączyć lub włączyć zapobieganie zaparowaniu szyby, należy wykonać następujące czynności.

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


  1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON.
  2. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).

  3. Przy wciśniętym przycisku A/C nacisnąć przycisk poboru powietrza co najmniej 5 razy w ciągu 3 sekund.

Lampka kontrolna na przycisku poboru powietrza mignie 3 razy. Sygnalizuje to wyłączenie funkcji zapobiegania zaparowaniu lub jej przywrócenie do zaprogramowanego stanu.

W przypadku rozładowania lub odłączenia akumulatora funkcja zapobiegania zaparowaniu szyby zostanie ustawiona ponownie.

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby

...

System automatycznego usuwania zaparowania szyb

(jeśli jest w wyposażeniu) Automatyczne usuwanie zaparowania szyb redukuje możliwość zaparowania wnętrza przedniej szyby panoramicznej, przez a ...

Zobacz tez:

Park Assist
Układ aktywnie wspomaga parkowanie: wykrywa wolne miejsce parkingowe, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu w celu zaparkowania. W przypadku manualnej skrzyni biegów kierowcy pozostaje jedynie przyspieszanie, hamowanie, zmiana ...

Klucze
OSTRZEŻENIE Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci. Trzymaj klucze w miejscu, w którym dzieci ich nie znajdą i nie będą mogły się nimi bawić: Pozostawienie dzieci w ...

Schowek pod podłogą bagażnika
(jeżeli występuje) W schowku pod podłogą bagażnika można umieścić apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy (przednia komora schowka), narzędzia itp. Aby otworzyć scho ...

Instrukcje obslugi: