KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Usuwanie zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


1. Ustawić żądaną prędkość obrotową wentylatora.

2.Wybrać żądaną temperaturę.

3. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).


4. Układ klimatyzacji włączy się zgodnie ze zmierzoną temperaturą zewnętrzną i automatycznie zostanie wybrany tryb świeżego powietrza.

Jeżeli tryb świeżego powietrza i układ klimatyzacji nie zostaną włączone automatycznie, należy wcisnąć odpowiednie przyciski. Jeżeli wybrany jest tryb , zwiększona zostanie
prędkość wentylatora.

Odszranianie zewnętrznej powierzchni przedniej szyby

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


1. Ustawić najwyższą prędkość obrotową wentylatora.

2. Ustawić najwyższą temperaturę.

3. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).


4. Układ klimatyzacji włączy się zgodnie ze zmierzoną temperaturą zewnętrzną i automatycznie zostanie wybrany tryb świeżego powietrza.

Wskazówki eksploatacyjne

OSTRZEŻENIE - Ogrzewanie przedniej szyby

Nie wolno włączać trybu
podczas chłodzenia przy bardzo dużej wilgotności powietrza atmosferycznego. Różnica temperatur między powietrzem atmosferycznym a przednią szybą może doprowadzić do zaparowania zewnętrznej powierzchni szyby i ograniczenia widoczności. W takim przypadku ustawić przycisk wyboru kierunku nawiewu w położeniu
,
a przycisk regulacji prędkości wentylatora na najniższą wartość.

Zapobieganie zaparowaniu przedniej szyby (jeśli jest w wyposażeniu)

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby, natężenie powietrza zasysanego lub układ klimatyzacji są sterowane automatycznie w zależności od warunków, takich jak . Aby
wyłączyć lub włączyć zapobieganie zaparowaniu szyby, należy wykonać następujące czynności.

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby


  1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON.
  2. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).

  3. Przy wciśniętym przycisku A/C nacisnąć przycisk poboru powietrza co najmniej 5 razy w ciągu 3 sekund.

Lampka kontrolna na przycisku poboru powietrza mignie 3 razy. Sygnalizuje to wyłączenie funkcji zapobiegania zaparowaniu lub jej przywrócenie do zaprogramowanego stanu.

W przypadku rozładowania lub odłączenia akumulatora funkcja zapobiegania zaparowaniu szyby zostanie ustawiona ponownie.

Odszranianie i usuwanie zaparowania przedniej szyby

...

System automatycznego usuwania zaparowania szyb

(jeśli jest w wyposażeniu) Automatyczne usuwanie zaparowania szyb redukuje możliwość zaparowania wnętrza przedniej szyby panoramicznej, przez a ...

Zobacz tez:

Ograniczenia układu
Kierowca musi pamiętać, że w następujących sytuacjach układ może nie wykrywać innych pojazdów lub obiektów: Holowanie przyczepy lub lawety. Złe warunki atmosferyczne, takie jak siln ...

Automatyczne usuwania zaparowania szyby czołowej (tylko dla klimatyzacji automatycznej)
jeżeli występuje Układ automatycznego usuwania zaparowania szyby czołowej wykrywa kondensowanie się pary wodnej na szybie i ogranicza możliwość jej zaparowania. Układ automatycznego usuwania zaparow ...

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC)
System HBC określa za pomocą kamery monitorującej przestrzeń przed samochodem (kamera FSC) warunki panujące przed nim podczas jazdy w ciemności, aby automatycznie przełączać światła przednich ...

Instrukcje obslugi: