Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Po pierwsze - bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa –> Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem ochrony nienarodzonego dziecka jest ochrona jego matki prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa.

Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by leżał na klatce piersiowej pomiędzy piersiami i nie dotykał szyi.

Biodrowy odcinek pasa należy ułożyć tak, by DOKŁADNIE opasywał biodra i miednicę pod brzuchem.

OSTRZEŻENIE

Aby w razie wypadku ograniczyć poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia nienarodzonego dziecka, kobiety w ciąży nigdy nie powinny układać biodrowego odcinka pasa bezpieczeństwa na brzuchu ani powyżej niego.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Niemowlęta i małe dzieci W większości krajów obowiązują przepisy prawa wymagające, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych lub na odpowiednich siedziskach. Wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat. Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na tylnych siedzeniach.

Więcej informacji podano w podrozdziale "Foteliki dla dzieci" w dalszej części niniejszego rozdziału.

OSTRZEŻENIE

Niemowlęta i małe dzieci należy ZAWSZE umieszczać w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu i wagi.

Aby uniknąć poważnego zagrożenia dla zdrowia lub życia dziecka i innych pasażerów, podczas jazdy NIGDY nie trzymać dzieci na rękach ani na kolanach.

Gwałtowne siły powstające podczas wypadku mogą wyrwać dziecko z rąk osoby trzymającej i rzucić je na elementy wnętrza pojazdu.

Małe dzieci są najlepiej zabezpieczone przed zagrożeniami podczas wypadku, gdy są umieszczone na tylnym siedzeniu, w odpowiednim foteliku spełniającym obowiązujące przepisy prawa i normy bezpieczeństwa.

Przed zakupem fotelika dla dziecka należy upewnić się, że posiada on certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Fotelik musi być odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informację na temat dopuszczalnego wzrostu i wagi dziecka podano na etykiecie fotelika. Więcej informacji na ten temat podano w części "Foteliki dla dzieci" w niniejszym rozdziale.

Większe dzieci Dzieci, dla których foteliki są za małe, powinny siedzieć na tylnych siedzeniach, mając zapięte znajdujące się tam pasy biodrowo-barkowe. Pas bezpieczeństwa powinien opasywać uda oraz ściśle przylegać do klatki piersiowej i barku. Tylko takie ułożenie pasa zapewnia bezpieczeństwo dziecka. Regularnie sprawdzać przyleganie pasa, ponieważ wiercące się dziecko może zmienić ułożenie pasa. Najlepszą ochronę dziecka podczas wypadku zapewnia odpowiedni fotelik dziecięcy, prawidłowo zamocowany na tylnym siedzeniu.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo zabezpieczyć pasem biodrowo-barkowym, a fotel odsunąć jak najdalej do tyłu.

Jeżeli barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa lekko dotyka szyi lub twarzy dziecka, należy spróbować przesunąć dziecko w stronę środka samochodu. Jeżeli barkowy odcinek pasa nadal dotyka jego szyi lub twarzy, należy umieścić dziecko w foteliku lub na siedzisku umieszczonym na siedzeniu tylnym.

OSTRZEŻENIE
  • Zawsze sprawdzać, czy większe dzieci mają zapięte i prawidłowo ułożone pasy bezpieczeństwa.
  • NIGDY nie dopuszczać do tego, by barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa dotykał szyi lub twarzy dziecka.
  • Jednym pasem bezpieczeństwa można przypinać tylko jedno dziecko.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez osoby ranne

Podczas przewożenia osób rannych należy używać pasów bezpieczeństwa. Zapytać lekarza o zalecenia specjalne.

Jeden pas dla jednej osoby

Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą używać równocześnie dwie osoby (nawet osoba dorosła z dzieckiem). Może to zwiększyć stopień obrażeń podczas wypadku.

Zakaz kładzenia się

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Mocne odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność układów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych).

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je zakładać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej.

W przeciwnym razie podczas wypadku osoba siedząca w nieprawidłowej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone jest oparcie, tym większa możliwość przesunięcia się bioder użytkownika pod biodrowy odcinek pasa lub szyi pod barkowy odcinek pasa i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych.

OSTRZEŻENIE
  • Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem.
  • W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.
  • Podczas jazdy kierowca i pasażerowie powinni zawsze prawidłowo siedzieć w fotelach z podniesionymi oparciami i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich i siedzeń tylnych są wyposażone w napinacze pirotechniczne. Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego prz ...

Dbałość o pasy bezpieczeństwa

Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki ...

Zobacz tez:

Zalecenia dotyczące jazdy
OSTRZEŻENIE Nie dopuść, aby samochód poruszał się w przeciwną stronę niż w kierunku wybranym za pomocą dźwigni wybierania biegów: Nie dopuść, aby samochód porusza&# ...

Zalecenia dotyczące układu wspomagania parkowania tyłem
Sygnał ostrzegawczy może nie być emitowany w zależności od prędkości i kształtu wykrytych obiektów. Układ wspomagania parkowania tyłem może działać wadliwie, jeże ...

Pokrywa komory silnika
Przed każdą interwencją pod maską silnika wyłączyć układ Stop&Start, aby uniknąć ryzyka obrażeń związanego z automatycznym włączeniem trybu START. Położenie wewnętrznej dźwigni zapobiega otwarciu pokrywy komory silnika, gdy prz ...

Instrukcje obslugi: