Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE
  • Do prowadzenia pojazdu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie.

    Niewłaściwe obuwie, takie jak buty na wysokich obcasach, buty narciarskie, sandały, klapki itp., może przeszkadzać w prawidłowym naciskaniu pedału hamulca, przyspieszenia i/lub sprzęgła.

  • Nie uruchamiać pojazdu przy naciśniętym pedale przyspieszenia.

    Może to spowodować ruszenie pojazdu i doprowadzić do wypadku.

  • Jeżeli prędkość obrotowa silnika jest podwyższona, przed zwolnieniem pedału hamulca poczekać aż obniży się. Zwolnienie pedału hamulca przy wysokiej prędkości obrotowej może spowodować nieoczekiwane ruszenie pojazdu.

Informacja

Uruchamianie silnika benzynowego

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów:

1. Zawsze mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

2. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

3. Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.

4. Wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca.

5. Nacisnąć przycisk Start/Stop.

Pojazdy z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT):

1. Zawsze mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

2. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

3. Upewnić się, że selektor skrzyni biegów znajduje się w położeniu P.

4. Wcisnąć pedał hamulca.

5. Nacisnąć przycisk Start/Stop.

Informacja

Uruchamianie silnika wysokoprężnego

Przed uruchomieniem zimnego silnika wysokoprężnego należy włączyć świece żarowe. Następnie przed rozpoczęciem jazdy należy poczekać, aż uruchomiony silnik rozgrzeje się.

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów:

1. Zawsze mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

2. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

3. Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.

4. Wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca.

5. Nacisnąć przycisk Start/Stop.

6. Trzymać pedał hamulca wciśnięty do momentu zgaśnięcia lampki sygnalizacyjnej działania świec żarowych ( ).


7. Silnik uruchamia się po zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej działania świec żarowych ( ).


Pojazdy z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT):

1. Zawsze mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

2. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

3. Upewnić się, że selektor skrzyni biegów znajduje się w położeniu P.

4. Wcisnąć pedał hamulca.

5. Nacisnąć przycisk Start/Stop.

6. Trzymać pedał hamulca wciśnięty do momentu zgaśnięcia lampki sygnalizacyjnej działania świec żarowych ( ).


7. Silnik uruchamia się po zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej działania świec żarowych ( ).


Informacja

Dodatkowe naciśnięcie przycisku Start/ Stop podczas działania świec żarowych może spowodować uruchomienie silnika.

Uruchamianie i wyłączanie silnika z turbosprężarką

1. Nie zwiększać prędkości obrotowej silnika zaraz po jego uruchomieniu.

Aby zapewnić prawidłowe smarowanie turbosprężarki, po uruchomieniu zimnego silnika powinien on pracować przez chwilę na biegu jałowym.

2. Po jeździe z wysoką prędkością lub z dużym obciążeniem silnika, przed wyłączeniem silnik powinien pracować przez ok. 1 minutę na biegu jałowym.

Umożliwia to schłodzenie turbosprężarki przed wyłączeniem silnika.

UWAGA

Jeżeli silnik pracował pod dużym obciążeniem, nie należy wyłączać go natychmiast po zatrzymaniu pojazdu. Może to spowodować poważne uszkodzenie silnika lub turbosprężarki.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu:

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu: Przycisku Start/Stop nie należy naciskać przez dłużej niż 10 sekund - z wyjątkiem przypadku, gdy przepalony jest bezpiecznik świateł stopu.

Jeżeli przepalony jest bezpiecznik świateł stopu, silnika nie można uruchomić normalnie. W takim przypadku należy wymienić bezpiecznik na nowy. Jeżeli wymiana bezpiecznika nie jest możliwa, silnik można uruchomić, naciskając przez 10 sekund przycisk Start/Stop w stanie ACC.

Dla bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika należy zawsze wciskać pedał hamulca i/lub sprzęgła.

Stacyjka


Informacja

Jeżeli bateria inteligentnego kluczyka jest słaba lub kluczyk nie działa prawidłowo, można uruchomić silnik, naciskając przycisk Start/Stop inteligentnym kluczykiem.

Stany przycisku Start/Stop

- Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów Stan przycisku Działanie Uwagi Aby wyłączyć silnik, należy zatrzyma ...

Mechaniczna skrzynia biegów

...

Zobacz tez:

Zagłówki
Położenie OstrzeżeniePrzed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki. Górna krawędź zagłówka powinna znajdować się na wysokości gó ...

Światła zewnętrzne
Przełącznik świateł Przełącznik na końcu lewej dźwigni sterowania ma cztery położenia: Położenie O - światła wyłączone Położenie AUTO - automatyczne w ...

Przegrzanie silnika
Kiedy wskaźnik temperatury wskazuje przegrzanie lub kiedy świeci się lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego silnik, samochód traci moc albo słyszysz głośne stukanie lub świst, n ...

Instrukcje obslugi: