Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Fotele przednie

Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni, pokręteł lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk.

Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel kierowcy w położeniu, które umożliwia łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej.

OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji ustawienia fotela należy przestrzegać poniższych wskazówek:

  • NIGDY nie regulować ustawienia fotela podczas jazdy. Może to spowodować niespodziewane przesunięcie się fotela, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek.
  • Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Luźne przedmioty, znajdujące się pod nogami kierowcy lub wokół nich, mogą utrudniać prawidłowe operowanie pedałami i w konsekwencji doprowadzić do wypadku.
  • Uważać, by nic nie zakłócało prawidłowego ustawienia ani prawidłowego zablokowania oparcia.
  • Nie kłaść zapalniczki na podłodze ani na siedzeniach. Podczas regulacji fotela może dojść do uwolnienia gazu z zapalniczki i pożaru.
  • Zachowywać ostrożność podczas wyjmowania niewielkich przedmiotów, które zablokowały się pod fotelami lub pomiędzy fotelami a konsolą centralną. Ostre krawędzie mechanizmu fotela mogą spowodować zranienie dłoni.
  • Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą pasażerowie, zachować ostrożność podczas regulacji ustawienia foteli przednich.

 

OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń:

  • Nie regulować położenia fotela przy zapiętych pasach bezpieczeństwa.

    Przesunięcie siedziska do przodu może spowodować silny ucisk brzucha.

  • Podczas zmiany ustawienia fotela uważać, by dłonie lub palce nie zostały zaciśnięte w mechanizmie.

Zasady bezpieczeństwa

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, ale również dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzn ...

Ustawianie ręczne

Przesuwanie do przodu i do tyłu Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy: 1. Pociągnąć do góry i przytrzymać d% ...

Zobacz tez:

Wycieraczki i spryskiwacze
Wycieraczki i spryskiwacze szyby czołowej Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej A: Regulacja prędkości wycieraczek przednich /MIST - pojedyncze przetarcie szyby O/OFF - wycieraczki wyłączone ---/INT - prac ...

Uruchamianie/wyłączanie trybu rozpoznawania mowy i ustawienia
Uruchamianie trybu rozpoznawania mowy Naciśnij przycisk [VOICE] (Głos) na kierownicy, aby uruchomić funkcję rozpoznawania mowy i wyświetlić ekran trybu rozpoznawania mowy. Ending voice recognition (Zakończen ...

Klimatyzacja sterowana elektronicznie
Dwustrefowy układ sterowania umożliwia ustawianie różnych temperatur dla kierowcy i pasażera z przodu. W trybie automatycznym temperatura, prędkość obrotowa wentylatora oraz rozdział powietrza s ...

Instrukcje obslugi: