Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Fotele przednie

Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni, pokręteł lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk.

Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel kierowcy w położeniu, które umożliwia łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej.

OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji ustawienia fotela należy przestrzegać poniższych wskazówek:

  • NIGDY nie regulować ustawienia fotela podczas jazdy. Może to spowodować niespodziewane przesunięcie się fotela, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek.
  • Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Luźne przedmioty, znajdujące się pod nogami kierowcy lub wokół nich, mogą utrudniać prawidłowe operowanie pedałami i w konsekwencji doprowadzić do wypadku.
  • Uważać, by nic nie zakłócało prawidłowego ustawienia ani prawidłowego zablokowania oparcia.
  • Nie kłaść zapalniczki na podłodze ani na siedzeniach. Podczas regulacji fotela może dojść do uwolnienia gazu z zapalniczki i pożaru.
  • Zachowywać ostrożność podczas wyjmowania niewielkich przedmiotów, które zablokowały się pod fotelami lub pomiędzy fotelami a konsolą centralną. Ostre krawędzie mechanizmu fotela mogą spowodować zranienie dłoni.
  • Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą pasażerowie, zachować ostrożność podczas regulacji ustawienia foteli przednich.

 

OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń:

  • Nie regulować położenia fotela przy zapiętych pasach bezpieczeństwa.

    Przesunięcie siedziska do przodu może spowodować silny ucisk brzucha.

  • Podczas zmiany ustawienia fotela uważać, by dłonie lub palce nie zostały zaciśnięte w mechanizmie.

Zasady bezpieczeństwa

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, ale również dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzn ...

Ustawianie ręczne

Przesuwanie do przodu i do tyłu Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy: 1. Pociągnąć do góry i przytrzymać d% ...

Zobacz tez:

Działanie układu
Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Włączyć dopływ powietrza zewnętrznego. 3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w odpowiednim położeniu. 4. Ustawić przełącz ...

Źródła dźwięku
Informacja Korzystanie z odtwarzaczy plików MP3 Obsługiwane formaty audio UWAGA System może nie rozpoznawać lub nie odtwarzać plików o formatach innych niż powyższe. W przypadku innych format&oacut ...

Schowki
OSTRZEŻENIE Podczas jazdy wszystkie schowki powinny być zamknięte: Jazda z otwartymi schowkami zagraża bezpieczeństwu. Aby ograniczyć możliwość odniesienia obrażeń w razie wypadku lub podcz ...

Instrukcje obslugi: