Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Klimatyzacja ręczna

Klimatyzacja ręczna


  1. Regulacja temperatury.
  2. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji.
  3. Regulacja rozprowadzania powietrza.
  4. Regulacja nawiewu powietrza.
  5. Zamknięty obieg powietrza.

Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku.

Regulacja temperatury

Pokrętło można ustawić w zakresie od
niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło).

Regulacja rozprowadzania powietrza

Przednia szyba i szyby boczne.


Nawiewy środkowe i boczne.


Nogi pasażerów.


Nacisnąć ten przycisk tyle razy, ile jest to konieczne, aż do uzyskania żądanego rozprowadzania powietrza.

Rozprowadzanie powietrza można regulować poprzez łączenie odpowiednich pomarańczowych kontrolek.

Regulacja nawiewu powietrza

Nacisnąć przycisk "dużego wiatraczka" lub "małego wiatraczka" w celu zwiększenia lub zmniejszenia wydatku
powietrza.

Zapalą się odpowiednie pomarańczowe kontrolki.

W przypadku przytrzymania wciśniętego przycisku "małego wiatraczka" aż do zgaszenia wszystkich kontrolek (wyłączenie układu) temperatura przestanie być regulowana.

Można jednak odczuć delikatny przepływ powietrza spowodowany poruszaniem się pojazdu.

Włączenie/wyłączenie klimatyzacji

Klimatyzacja może skutecznie działać o każdej porze roku przy zamkniętych szybach.

Klimatyzacja pozwala:

Włączanie

Nacisnąć ten przycisk. Włączy się jego
pomarańczowa kontrolka.

Klimatyzacja nie działa, jeżeli pokrętło regulacji nawiewu jest ustawione w położeniu wyłączenia. Aby szybciej uzyskać nawiew zimnego powietrza, można użyć przez pewien czas zamkniętego obiegu powietrza.

Wyłączanie

Ponownie nacisnąć ten przycisk. Jego
kontrolka zgaśnie.

Wyłączenie może wywołać dyskomfort (wilgoć, zaparowanie szyb). 

Ogrzewanie i wentylacja

Wlot powietrza Powietrze w kabinie jest filtrowane i dopływa z zewnątrz poprzez kratki znajdujące się u podstawy przedniej szyby lub z obiegu wewnętrznego w recyrkulacji ...

Klimatyzacja półautomatyczna jednostrefowa

Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby wyświetlić stronę elementów sterowania układu. Automatyczny program zapewniania widoczności. Zamknięty obieg powi ...

Zobacz tez:

Panoramiczne okno dachowe
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Jeżeli samochód jest wyposażony w okno dachowe, można je rozsuwać i uchylać za pomocą dźwigni sterującej okna dachowego, umieszczonej w górnej konsoli n ...

Wewnętrzne lusterko wsteczne
Przed rozpoczęciem jazdy ustawić lusterko wewnętrzne tak, by mieć w nim widok przez całą szybę tylną pojazdu. OSTRZEŻENIESprawdzać, czy nic nie zasłania widoku. Na tylnych siedzeni ...

System wspomagania parkowania
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) System wspomagania parkowania pomaga kierowcy podczas parkowania pojazdu, włączając dźwięk ostrzegawczy, gdy w odległości 100 cm przed pojazdem lub 120 cm za pojazdem zos ...

Instrukcje obslugi: