Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Kluczyk zdalnego dostępu

(jeżeli występuje)

Otwieranie i zamykanie pojazdu


Kluczyk zdalnego dostępu umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika.

  1. Przycisk blokowania zamków
  2. Przycisk odblokowania zamków
  3. Przycisk odblokowania klapy bagażnika

Blokowanie zamków

Aby zablokować:

1. Zamknąć wszystkie drzwi, maskę silnika i klapę bagażnika.

2. Nacisnąć przycisk blokowania (1) kluczyka zdalnego dostępu.

3. Wszystkie zamki pojazdu blokują się.

Zablokowanie potwierdza mignięcie wszystkich kierunkowskazów. Jeżeli przełącznik składania lusterek zewnętrznych znajduje się w położeniu AUTO, równocześnie składają się lusterka zewnętrzne.

4. Upewnić się, że zamki są zablokowane, sprawdzając położenie przełącznika blokowania wewnątrz pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Nie pozostawiać kluczyków w samochodzie, jeżeli znajdują się w nim dzieci bez opieki. Dzieci bez opieki mogą włożyć kluczyk do stacyjki, a następnie uruchomić sterowane elektrycznie szyby lub inne elementy wyposażenia albo nawet ruszyć pojazdem, co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Odblokowanie zamków

Aby odblokować:

1. Nacisnąć przycisk odblokowania (2) kluczyka zdalnego dostępu.

2. Wszystkie zamki pojazdu odblokowują się. Odblokowanie potwierdza dwukrotne mignięcie wszystkich kierunkowskazów.

Jeżeli przełącznik składania lusterek zewnętrznych znajduje się w położeniu AUTO, równocześnie rozkładają się lusterka zewnętrzne.

Informacja

Jeżeli w ciągu 30 sekund od odblokowania żadne drzwi nie zostaną otwarte, wszystkie zamki blokują się ponownie.

Odblokowanie klapy bagażnika

Aby odblokować:

1. Przez ponad sekundę naciskać przycisk odblokowania klapy bagażnika (3) kluczyka zdalnego dostępu.

2. Odblokowanie potwierdza dwukrotne mignięcie wszystkich kierunkowskazów.

Informacja

Słowo "HOLD" (przytrzymaj) znajdujące się na przycisku przypomina o konieczności naciskania go przez ponad sekundę.

Uruchamianie silnika

Szczegółowe informacje podano w części "Stacyjka".

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia kluczyka zdalnego dostępu:

Kluczyk mechaniczny

Otwieranie i zamykanie pojazdu


Jeżeli kluczyk zdalnego dostępu nie działa prawidłowo, zamki można zablokować lub odblokować za pomocą kluczyka mechanicznego.

Aby rozłożyć kluczyk, należy nacisnąć przycisk.

Powoduje to automatyczne rozłożenie się kluczyka.

Aby złożyć kluczyk, należy przytrzymać przycisk wciśnięty i złożyć kluczyk ręcznie.

UWAGA

Nie składać kluczyka bez wciśnięcia przycisku. Może to spowodować uszkodzenie kluczyka.

Środki ostrożności dotyczące kluczyka zdalnego dostępu

Kluczyk zdalnego dostępu może nie działać prawidłowo w następujących przypadkach:

Jeżeli kluczyk zdalnego dostępu nie działa prawidłowo, zamki pojazdu należy zamykać i otwierać kluczykiem mechanicznym.

W przypadku problemów z kluczykiem zdalnego dostępu należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Jeżeli kluczyk zdalnego dostępu znajduje się w pobliżu telefonu komórkowego, jego sygnały mogą blokować sygnały kluczyka.

Dzieje się tak szczególnie w przypadkach, gdy telefon jest aktywny, tj. podczas nawiązywania/ odbierania połączeń oraz wysyłania/ odbierania wiadomości.

Unikać umieszczania kluczyka zdalnego dostępu i telefonu komórkowego obok siebie. Zawsze zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy tymi urządzeniami.

Informacja

Modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) Hyundai mogą spowodować brak działania lub nieprawidłowe działanie układu.

Jeżeli układ zdalnego dostępu nie działa z powodu modyfikacji niezatwierdzonych wyraźnie przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) Hyundai, nie zostanie objęty gwarancją producenta samochodu.

UWAGA

Kluczyk zdalnego dostępu należy chronić przed elementami elektromagnetycznymi, które uniemożliwiają docieranie fal elektromagnetycznych do jego powierzchni.

Otwieranie i zamykanie pojazdu


Wymiana baterii

Jeżeli kluczyk zdalnego dostępu nie działa prawidłowo, należy wymienić jego baterię na nową.

Typ baterii: CR2032

Wymiana baterii:

1. Wsunąć cienkie narzędzie w szczelinę, lekko podważyć i zdjąć obudowę kluczyka.

2. Za pomocą wkrętaka zdjąć pokrywę baterii.

3. Wyjąć starą baterię i włożyć nową.

Zwracać uwagę na prawidłowe położenie baterii.

4. Założyć pokrywę baterii i obudowę kluczyka.

W przypadku uszkodzenia kluczyka zdalnego dostępu lub wrażenia, że nie działa on prawidłowo, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Informacja


Zużyta bateria niepoddana utylizacji może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia. Baterię należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Otwieranie i zamykanie pojazdu

...

Inteligentny kluczyk

(jeżeli występuje) Inteligentny kluczyk umożliwia blokowanie/ odblokowanie zamków pojazdu (drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie silnika. P ...

Zobacz tez:

Wstęp
Dysponując zestawem naprawczym do opon (Tire Mobility Kit - TMK), można naprawić przebitą oponę bez konieczności wymiany koła na zapasowe. W skład zestawu wchodzi sprężarka i specjalny ś ...

iPod
(1) Powtarzaj Włączenie/wyłączenie odtwarzania w pętli. (2) Losowo Włączenie/wyłączenie odtwarzania w kolejności losowej. (3) Lista Wyświetla listę wszystkich utworów. (4) M ...

Przed rozpoczęciem jazdy
Przed zajęciem miejsca w pojeździe Upewnić się, że wszystkie szyby, lusterka zewnętrzne oraz lampy są czyste i niezasłonięte. Usunąć z nich szron, śnieg lub lód. Sprawdzi& ...

Instrukcje obslugi: