Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Wskazania na wyświetlaczu

Status ustawień aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go oraz warunki działania wskazywane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up.

Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go) - Wskazania na wyświetlaczu


W razie wystąpienia problemu z systemem MRCC z funkcją Stop & Go na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat.

Sprawdź na środkowym wyświetlaczu, czego dotyczy problem i poddaj swój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Ostrzeżenie o bliskiej odległości

Jeśli Twój samochód szybko zbliża się do pojazdu poprzedzającego, ponieważ tamten nagle zahamował, a Ty podróżujesz z kontrolowaną przez tempomat prędkością, wówczas emitowany jest sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie. Sprawdzaj zawsze, czy otoczenie jest bezpieczne i naciskaj na pedał hamulca, zachowując bezpieczną odległość od pojazdu z przodu. Ponadto zachowuj bezpieczną odległość od pojazdu za Twoim samochodem.

Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go) - Wskazania na wyświetlaczu


UWAGA W poniższych przypadkach ostrzeżenia i hamulce mogą się nie uaktywnić, nawet jeśli Twój samochód zaczyna zbliżać się do pojazdu poprzedzającego go.

Ustawianie systemu

System MRCC z funkcją Stop & Go działa, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki.

UWAGA

Ustawianie systemu


Włączanie systemu

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku MODE system MRCC z funkcją Stop & Go włącza się i zaświeca się główne wskazanie systemu MRCC z funkcją Stop & Go (białe). Wtedy można ustawić prędkość samochodu i odległość od pojazdu poprzedzającego.


Ponadto na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up wyświetlane jest wówczas wskazanie systemu MRCC z funkcją Stop & Go.

UWAGA

Jak ustawić prędkość

1. Dostosuj prędkość samochodu do żądanej korzystając z pedału przyspieszenia.

2. Kontrola prędkości zaczyna się po wciśnięciu przycisku SET+ lub SET- .

Wówczas wyświetlana jest ustawiona prędkość i przedstawiona za pomocą białych linii odległość między pojazdami. Jednocześnie zamiast głównego wskazania systemu MRCC z funkcją Stop & Go (białego) pojawia się wskazanie ustawienia systemu MRCC z funkcją Stop & Go (zielone).


Jak ustawić prędkość


UWAGA

Jak ustawić odległość między pojazdami w trybie kontroli prędkości

Aby ustawić mniejszą odległość między pojazdami, należy nacisnąć przycisk . Aby ustawić większą odległość między pojazdami, należy nacisnąć przycisk . Możliwe są 4 poziomy ustawienia odległości między pojazdami: długa, średnia, krótka i bardzo krótka.

Jak ustawić odległość między pojazdami w trybie kontroli prędkości


Jak ustawić odległość między pojazdami w trybie kontroli prędkości


*1 Wyskakująca ilustracja na wyświetlaczu Head-up pojawia się wyłącznie w momencie użycia przez kierowcę przełącznika.

UWAGA

Jak zmienić ustawioną prędkość samochodu

Zwalnianie/przyspieszanie przy użyciu przycisku SET

Naciśnięcie przycisku SET+ powoduje zwiększenie prędkości samochodu, a naciśnięcie przycisku SET- - jej zmniejszenie.

Zwalnianie/przyspieszanie przy użyciu przycisku SET


UWAGA

Na przykład, poprzez czterokrotne naciśnięcie przycisku SET ustawiona prędkość pojazdu uległa zmianie w następujący sposób:

(Modele europejskie) Samochód przyspiesza lub zwalnia o 4 km/h.

(Modele spoza Europy) Samochód przyspiesza lub zwalnia o 20 km/h.

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij i puść przycisk SET+ lub SET- przy żądanej prędkości. Jeśli przycisk nie zostanie użyty, system powróci do ustawionej prędkości, gdy tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

PRZESTROGA

Ostrzeżenia oraz kontrola hamulców nie działają, gdy pedał hamulca jest naciśnięty.

UWAGA

Anulowanie działania systemu

W przypadku wykonania poniższych czynności działanie systemu MRCC z funkcją Stop & Go jest anulowane i wówczas zamiast wskazania ustawienia systemu MRCC z funkcją Stop & Go (zielonego) pojawia się główne wskazanie systemu MRCC z funkcją Stop & Go (białe).

W wymienionych poniżej okolicznościach na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlane jest wskazanie anulowania działania systemu MRCC z funkcją Stop & Go i słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Przywracanie wcześniejszego stanu

Jeśli działanie systemu MRCC z funkcją Stop & Go zostało anulowane, możesz przywrócić wcześniejsze ustawienie prędkości poprzez naciśnięcie przycisku RES, jeśli spełnione są wszystkie warunki do działania.

UWAGA Jeśli ustawiona prędkość nie widnieje na wyświetlaczu, poprzedni stan nie jest przywracany, nawet jeśli naciśnięto na przycisk RES.

Wyłączanie systemu

Naciśnij dwukrotnie przycisk OFF/CAN, gdy system MRCC z funkcją Stop & Go działa, aby system ten wyłączyć.

Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go)

(Automatyczna skrzynia biegów, nie dotyczy Tajwanu) Zadaniem systemu MRCC z funkcją Stop & Go jest stałe kontrolowanie prędkości samochodu*1 w sto ...

Sterowanie zatrzymaniem samochodu

Podczas korzystania z systemu MRCC z funkcją Stop & Go Twój samochód zatrzyma się, kiedy zatrzyma się pojazd poprzedzający go. Kiedy samoch ...

Zobacz tez:

Zasady obsługi odtwarzacza CD
Zjawisko kondensacji Natychmiast po włączeniu ogrzewania, gdy temperatura wewnątrz samochodu jest niska, płyta CD lub elementy optyczne odtwarzacza CD mogą ulec zaparowaniu. W takim przypadku płyta CD zostanie wy ...

Trudne warunki jazdy
W przypadku napotkania na drodze utrudnień, takich jak woda, śnieg, lód, błoto lub piasek należy: Zwiększyć ostrożność i pamiętać, że droga hamowania może być dł ...

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych
Odbieranie połączeń telefonicznych przy połączeniu Bluetooth. Nazwa dzwoniącego: jeżeli numer dzwoniącego jest zapisany w kontaktach, to jego nazwa jest wyświetlana. Numer połączen ...

Instrukcje obslugi: