Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Komunikaty ostrzegawcze i ingerencje układu FCA

Układ FCA wyświetla komunikaty ostrzegawcze i generuje alarmy w zależności od poziomu ryzyka kolizji, które wynikają z gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego, zbyt krótkiej drogi hamowania lub wykrycia pieszego. Poziom ryzyka kolizji determinuje również sposób sterowania hamulcami.

Kierowca może wybrać sposób ostrzegania początkowego w menu "User Settings" (ustawienia użytkownika) wyświetlacza LCD. Dostępne opcje to: "Early" (wczesne), "Normal" (normalne) i "Late" (późne).

Collision Warning (ostrzeżenie o zderzeniu) (1. ostrzeżenie)

Układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA) z radarem przednim i kamerą przednią


Kiedy na ekranie pojawia się ten komunikat ostrzegawczy, układ emituje równocześnie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Ponadto w celu ułatwienia zmniejszenia prędkości układ ingeruje w sterowanie napędem.

Emergency braking (hamowanie awaryjne) (2. ostrzeżenie)

Układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA) z radarem przednim i kamerą przednią


Kiedy na ekranie pojawia się ten komunikat ostrzegawczy, układ emituje równocześnie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Ponadto w celu ułatwienia zmniejszenia prędkości układ ingeruje w sterowanie napędem.

Sposób działania hamulców

OSTROŻNIE

Podczas jazdy kierowca powinien zawsze zachowywać najwyższą ostrożność, nawet jeżeli nie występują żadne ostrzeżenia ani alarmy układu FCA.

 

OSTRZEŻENIE

Automatyczne hamowanie przez układ FCA nie powoduje całkowitego zatrzymania pojazdu ani nie pozwala na uniknięcie wszystkich kolizji. Za bezpieczną jazdę i utrzymywanie kontroli nad pojazdem odpowiada kierowca.

 

OSTRZEŻENIE

Skrypt sterowania układem FCA wykorzystuje pewne parametry. Są nimi: prędkość jazdy, odległość od pojazdu poprzedzającego lub pieszego i prędkość pojazdu poprzedzającego. Na działanie układu FCA mogą wpływać niekorzystne warunki atmosferyczne i warunki drogowe.

 

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie próbować wymuszać ingerencji układu celowo niebezpieczną jazdą.

Ustawienia i aktywacja układu

Ustawienia układu Układ FCA można włączyć po włączeniu stacyjki (stan ON) w następujący sposób: Na wyświetlacz ...

Czujniki układu FCA

Aby zapewnić prawidłowe działanie układu FCA, należy zawsze zwracać uwagę, by osłona czujnika i czujnik były czyste i nie zosta ...

Zobacz tez:

Zestaw wskaźników
Regulacja podświetlenia zestawu wskaźników (jeśli jest w wyposażeniu) OSTRZEŻENIENigdy nie wolno regulować podświetlenia wskaźników podczas jazdy. Może to doprowadzić do ...

Siatka w bagażniku
Przedmioty przewożone w bagażniku można zabezpieczyć przed przemieszczaniem się siatką zaczepianą o cztery uchwyty, znajdujące się po bokach bagażnika. Jeżeli pojazd nie jest wyposaż ...

Zalecane foteliki dziecięce ISOFIX
Fotelik należy mocować i zdejmować zgodnie z instrukcjami producenta fotelika. "RÖMER Baby-Safe Plus i jego podstawa ISOFIX" (kategoria rozmiaru: E) Grupa 0+: od urodzenia do 13 kg Montuje się tyłem do kierunk ...

Instrukcje obslugi: