Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Komunikaty ostrzegawcze i ingerencje układu FCA

Układ FCA wyświetla komunikaty ostrzegawcze i generuje alarmy w zależności od poziomu ryzyka kolizji, które wynikają z gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego, zbyt krótkiej drogi hamowania lub wykrycia pieszego. Poziom ryzyka kolizji determinuje również sposób sterowania hamulcami.

Kierowca może wybrać sposób ostrzegania początkowego w menu "User Settings" (ustawienia użytkownika) wyświetlacza LCD. Dostępne opcje to: "Early" (wczesne), "Normal" (normalne) i "Late" (późne).

Collision Warning (ostrzeżenie o zderzeniu) (1. ostrzeżenie)

Układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA) z radarem przednim i kamerą przednią


Kiedy na ekranie pojawia się ten komunikat ostrzegawczy, układ emituje równocześnie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Ponadto w celu ułatwienia zmniejszenia prędkości układ ingeruje w sterowanie napędem.

Emergency braking (hamowanie awaryjne) (2. ostrzeżenie)

Układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA) z radarem przednim i kamerą przednią


Kiedy na ekranie pojawia się ten komunikat ostrzegawczy, układ emituje równocześnie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Ponadto w celu ułatwienia zmniejszenia prędkości układ ingeruje w sterowanie napędem.

Sposób działania hamulców

OSTROŻNIE

Podczas jazdy kierowca powinien zawsze zachowywać najwyższą ostrożność, nawet jeżeli nie występują żadne ostrzeżenia ani alarmy układu FCA.

 

OSTRZEŻENIE

Automatyczne hamowanie przez układ FCA nie powoduje całkowitego zatrzymania pojazdu ani nie pozwala na uniknięcie wszystkich kolizji. Za bezpieczną jazdę i utrzymywanie kontroli nad pojazdem odpowiada kierowca.

 

OSTRZEŻENIE

Skrypt sterowania układem FCA wykorzystuje pewne parametry. Są nimi: prędkość jazdy, odległość od pojazdu poprzedzającego lub pieszego i prędkość pojazdu poprzedzającego. Na działanie układu FCA mogą wpływać niekorzystne warunki atmosferyczne i warunki drogowe.

 

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie próbować wymuszać ingerencji układu celowo niebezpieczną jazdą.

Ustawienia i aktywacja układu

Ustawienia układu Układ FCA można włączyć po włączeniu stacyjki (stan ON) w następujący sposób: Na wyświetlacz ...

Czujniki układu FCA

Aby zapewnić prawidłowe działanie układu FCA, należy zawsze zwracać uwagę, by osłona czujnika i czujnik były czyste i nie zosta ...

Zobacz tez:

Przed podjęciem jazdy
Przed wejściem do pojazdu Upewnić się, że wszystkie szyby, zewnętrzne lusterka wsteczne i zewnętrzne światła są czyste. Sprawdzić stan ogumienia. Sprawdzić, czy pod pojazdem nie ma ...

Operowanie mechaniczną skrzynią biegów
Mechaniczna skrzynia biegów posiada 6 przełożeń do jazdy do przodu. Wszystkie biegi do przodu są w pełni synchronizowane, co ułatwia zmianę biegu na wyższy lub niższy. OSTRZEŻENIE ...

Wymiana pióra wycieraczki szyby
Przed demontażem pióra wycieraczki przedniej szyby W ciągu minuty po wyłączeniu zapłonu przestawić przełącznik wycieraczek w taki sposób, aby ustawić ich pióra na środku przedniej szyby. Demontaż Podnieść odpowiednie rami ...

Instrukcje obslugi: