Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Montaż fotelików dla dzieci

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montowania fotelika dla dziecka zawsze należy: Zapoznać się z instrukcją montażu i użytkowania dostarczoną przez producenta fotelika dla dziecka i stosować się do niej.

Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może zwiększyć zagrożenie dla zdrowia lub życia podczas wypadku.

 

OSTRZEŻENIE

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika dla dziecka, należy zmienić ustawienie zagłówka lub wymontować go.

Po dobraniu fotelika odpowiedniego dla dziecka i pasującego do siedzenia pojazdu należy w następujący sposób zamontować fotelik w pojeździe:

OSTROŻNIE

W zamkniętym pojeździe fotelik dla dziecka może bardzo rozgrzewać się.

Dlatego aby zapobiec poparzeniom, przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy zawsze sprawdzać, czy jego powierzchnia i klamry nie są zbyt gorące.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci za pomocą pasów bezpieczeństwa oraz w systemie ISOFIX według przepisów EKG/ONZ (informacja dla Użytkowników pojazdu i producentów fotelików dla dzieci)

Foteliki dla dzieci


Foteliki dla dzieci


¹ Prawidłowo wyregulować ustawienie oparcia lub wysokość siedziska (jeżeli funkcja występuje).

² Miejsce siedzące nr 5 nie jest odpowiednie do mocowania fotelików dla dzieci z podporą.

³ Miejsce przeznaczone do mocowania dużego fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy.

Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku
jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

W przypadku fotelików półuniwersalnych lub fotelików przeznaczonych dla
określonego modelu pojazdu (w systemie ISOFIX lub mocowanych pasami bezpieczeństwa) należy sprawdzić listę pojazdów podaną w instrukcji fotelika.

Jeżeli zagłówek fotela powoduje niestabilność fotelika dla dzieci, zagłówek
należy wymontować.

Dobór fotelika dla dziecka

Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy: Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi ...

Zalecane foteliki dla dzieci

Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) fotelików dla dzieci System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bezpieczne mocowanie fotelika dla ...

Zobacz tez:

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga
Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się/miga, należy podjąć odpowiednie działania związane z każdą lampką. Jeśli lampka wyłączy się, oznacza, że problem nie występuj ...

Wyłączanie poduszek powietrznych
Jeżeli na przednim fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, należy wyłączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera zgodnie z instrukcjami podanymi w tabeli. Boczne i kur ...

Tryby LCD
(1) Trip Computer mode (Tryb komputera podróży) W tym trybie wyświetlane są różne informacje dotyczące jazdy, takie jak licznik przebiegu okresowego, zużycie paliwa itp. Więcej informacji mo ...

Instrukcje obslugi: