Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ogranicznik prędkości

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Ogranicznik prędkości

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

Korzystanie z ogranicznika prędkości

Ogranicznik prędkości umożliwia uniknięcie przekroczenia określonej prędkości jazdy.

Układ sygnalizuje przekroczenie określonej prędkości miganiem wskazania ograniczenia i dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym.

Ostrzeżenie wyłącza się, kiedy prędkość spada poniżej zadanego ograniczenia.

Informacja

Kiedy ogranicznik prędkości działa, nie można aktywować tempomatu.

Przełączniki ogranicznika prędkości

Ogranicznik prędkości


 
przełączanie pomiędzy trybem tempomatu i ogranicznika prędkości.

Ogranicznik prędkości


RES+: ponowna aktywacja ogranicznika prędkości lub podniesienie limitu prędkości.

SET-: ustawienie lub obniżenie limitu prędkości.

O (Cancel): anulowanie ograniczenia prędkości.

Ustawianie ograniczenia prędkości

Ogranicznik prędkości


1. Aby włączyć układ nacisnąć przycisk . W zestawie wskaźników świeci
się lampka sygnalizacyjna ogranicznika prędkości.

Ogranicznik prędkości


2. Ustawić przełącznik w położeniu [SET-].

3. - Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] lub [SET-] i po ustawieniu wymaganej prędkości zwolnić przełącznik.

- Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] lub [SET-] i przytrzymać go.

Powoduje to zwiększanie lub zmniejszanie prędkości o 5 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla ustawione ograniczenie prędkości.

Jeżeli pedał przyspieszenia wciśnięty jest na mniej niż 50%, prędkość pojazdu nie przekroczy zadanego ograniczenia.

Można jednak przekroczyć zadane ograniczenie prędkości, wciskając pedał przyspieszenia na ponad 70%. W takim przypadku miga wskazanie zadanego ograniczenia prędkości i włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Ostrzeżenia te wyłączają się, kiedy prędkość spada poniżej zadanego ograniczenia.

Wyłączanie ogranicznika prędkości

Ogranicznik prędkości


Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Układ DAW wykrywa poziom zmęczenia kierowcy lub jego dekoncentrację i ostrzega o sytuacjach niebezpiecznych. Ustawienia i aktywacja ...

Tempomat

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Korzystanie z tempomatu Lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu ( ) Lampka sygnalizacyjna działania tempomatu Tempomat u ...

Zobacz tez:

Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Przy próbie ruszenia pod górę na stromym wzniesieniu pojazd ma tendencję do staczania się do tyłu. Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) zapobiega stacza ...

Przed podjęciem jazdy
Przed wejściem do pojazdu Upewnić się, że wszystkie szyby, zewnętrzne lusterka wsteczne i zewnętrzne światła są czyste. Sprawdzić stan ogumienia. Sprawdzić, czy pod pojazdem nie ma ...

Bezpieczna jazda z napędem 4×4
Przed rozpoczęciem jazdy Upewniać się, że wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Usiąść w pozycji wyprostowanej i bliżej kierownicy niż zazwyczaj. Wyregulowa ...

Instrukcje obslugi: