Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Automatyczne cofanie szyby

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Szyby –> Automatyczne cofanie szyby

(jeżeli występuje)

Szyby


Jeżeli podczas automatycznego podnoszenia szyba napotyka przeszkodę, wtedy zatrzymuje się i opuszcza o ok. 30 cm.

Umożliwia to wyjęcie przedmiotu blokującego ruch szyby.

Jeżeli opór zostaje wykryty przy pociągniętym przełączniku, szyba zatrzymuje się i opuszcza o ok. 2,5 cm.

Jeżeli natomiast w ciągu 5 sekund od momentu automatycznego opuszczenia szyby przełącznik zostanie pociągnięty, funkcja automatycznego cofania szyby nie działa.

Informacja

Funkcja automatycznego cofania szyby działa wyłącznie podczas automatycznego podnoszenia, po pociągnięciu przełącznika do góry do położenia drugiego oporu.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uszkodzeń pojazdu i/lub obrażeń, przed podniesieniem szyby należy upewnić się, że nic nie znajduje się na jej drodze.

Jeżeli pomiędzy szybę a górną krawędź okna dostanie się przedmiot o grubości mniejszej niż 4 mm, funkcja automatycznego cofania może nie wykryć oporu i nie zatrzyma szyby ani nie cofnie jej.

UWAGA

Nie montować żadnych akcesoriów w pobliżu szyb. Mogą one uniemożliwić działanie funkcji automatycznego działania szyby.

Opuszczanie i podnoszenie szyb

Opuszczanie: Nacisnąć przełącznik do pierwszego oporu (5). Po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik. ...

Włącznik blokady elektrycznego sterowania szybami

Kierowca dysponuje włącznikiem blokady elektrycznego sterowania szybami, który po naciśnięciu wyłącza sterowanie szybami w drzwiach pasa&# ...

Zobacz tez:

ABS/TCS/DSC
System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)Moduł sterujący ABS stale monitoruje prędkość każdego koła. Jeśli któreś jest bliskie zablokowania, ABS automatyczni ...

Obsługa zamków drzwi z wnętrza pojazdu
Za pomocą przycisku blokady drzwi Aby odblokować drzwi, pociągnąć przycisk blokady drzwi (1) do pozycji "odblokowania". Na przycisku blokady drzwi ukaże się czerwony znacznik. Aby zablokowa&# ...

Klimatyzacja ręczna
Regulacja temperatury. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji. Regulacja rozprowadzania powietrza. Regulacja nawiewu powietrza. Zamknięty obieg powietrza. Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulacja te ...

Instrukcje obslugi: