Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Automatyczne cofanie szyby

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Szyby –> Automatyczne cofanie szyby

(jeżeli występuje)

Szyby


Jeżeli podczas automatycznego podnoszenia szyba napotyka przeszkodę, wtedy zatrzymuje się i opuszcza o ok. 30 cm.

Umożliwia to wyjęcie przedmiotu blokującego ruch szyby.

Jeżeli opór zostaje wykryty przy pociągniętym przełączniku, szyba zatrzymuje się i opuszcza o ok. 2,5 cm.

Jeżeli natomiast w ciągu 5 sekund od momentu automatycznego opuszczenia szyby przełącznik zostanie pociągnięty, funkcja automatycznego cofania szyby nie działa.

Informacja

Funkcja automatycznego cofania szyby działa wyłącznie podczas automatycznego podnoszenia, po pociągnięciu przełącznika do góry do położenia drugiego oporu.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uszkodzeń pojazdu i/lub obrażeń, przed podniesieniem szyby należy upewnić się, że nic nie znajduje się na jej drodze.

Jeżeli pomiędzy szybę a górną krawędź okna dostanie się przedmiot o grubości mniejszej niż 4 mm, funkcja automatycznego cofania może nie wykryć oporu i nie zatrzyma szyby ani nie cofnie jej.

UWAGA

Nie montować żadnych akcesoriów w pobliżu szyb. Mogą one uniemożliwić działanie funkcji automatycznego działania szyby.

Opuszczanie i podnoszenie szyb

Opuszczanie: Nacisnąć przełącznik do pierwszego oporu (5). Po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość zwolnić przełącznik. ...

Włącznik blokady elektrycznego sterowania szybami

Kierowca dysponuje włącznikiem blokady elektrycznego sterowania szybami, który po naciśnięciu wyłącza sterowanie szybami w drzwiach pasa&# ...

Zobacz tez:

Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze
Przypomnienie o włączonych światłach Jeżeli światła pozostaną włączone, a włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ACC lub OFF, po otwarciu drzwi kierow ...

Ustawianie wymaganej prędkości
1. Aby włączyć tempomat, należy nacisnąć przycisk (CRUISE) na kierownicy. Świeci się lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu ( ). 2. Przyspieszyć do wymaganej prędkości, wy ...

Poduszki powietrzne
Układ poduszek powietrznych składa się z kilku odrębnych układów, w zależności od wyposażenia. Poduszki wypełniają się gazem w ciągu kilku milisekund. Bardzo szybko następ ...

Instrukcje obslugi: