KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Ustawianie i aktywacja systemu

Ustawienia systemu

System włącza się w menu ustawień użytkownika "User Settings" (Ustawienia użytkownika) "Driving Assist" (Wspomaganie jazdy) i wybierając opcję "Assist emergency braking" (Wspomaganie hamowania awaryjnego).

System wyłącza się przez anulowanie tego ustawienia.

 
Po wyłączeniu systemu AEB na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Kierowca może w każdej chwili sprawdzić stan systemu AEB na wyświetlaczu LCD. Jeśli lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona przy włączonym systemie AEB, to należy sprawdzić go w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Kierowca może określić czas pierwszego ostrzeżenie na wyświetlaczu LCD w ustawieniach użytkownika. Opcje dla systemu ostrzegania przed zderzeniem czołowym są następujące:

Warunki wstępne aktywacji

System AEB jest gotowy do działania po wybraniu AEB na wyświetlaczu LCD, jeśli spełnione są poniższe warunki wstępne.

OSTRZEŻENIE
  • System AEB automatycznie uaktywnia się po włączeniu zapłonu. Kierowca może w każdej chwili wyłączyć system AEB na wyświetlaczu LCD.
  • System AEB automatycznie dezaktywuje się przy wyłączeniu układu ESC. Kiedy układ ESC jest wyłączony, nie można uaktywnić systemu AEB na wyświetlaczu LCD.
  • Ustawić lub anulować działanie AEB za pomocą przełączników na kierownicy po całkowitym zatrzymaniu samochodu w bezpiecznym miejscu.

Wspomaganie hamowania awaryjnego (AEB)

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Zadaniem systemu AEB jest zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka wypadku. Wykorzystując czujniki (radar i kamera) system mierzy odleg& ...

Komunikat ostrzegawczy i system sterowania AEB

System AEB wyświetla komunikaty ostrzegawcze i emituje ostrzeżenia dźwiękowe zależnie od poziomu ryzyka zderzenia z poprzedzającym pojazdem w przy ...

Zobacz tez:

Wyposażenie awaryjne
(JEŻELI WYSTĘPUJE) W pojeździe znajduje się wyposażenie pomagające w sytuacjach awaryjnych. Gaśnica Jeżeli płomień jest niewielki i znany jest sposób użycia gaśnicy, należy ...

Filtr paliwa (silnik wysokoprężny)
Usuwanie wody z filtra paliwa W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym filtr paliwa pełni ważną rolę. Oddziela wodę, która gromadzi się na dnie filtra, od oleju napędowego. Kiedy w odstojniku fi ...

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
Pasy bezpieczeństwa foteli przednich i siedzeń tylnych są wyposażone w napinacze pirotechniczne. Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego przylegania pasa do ciała podczas określonych rodzajów ...

Instrukcje obslugi: