KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Ustawianie i aktywacja systemu

Ustawienia systemu

System włącza się w menu ustawień użytkownika "User Settings" (Ustawienia użytkownika) "Driving Assist" (Wspomaganie jazdy) i wybierając opcję "Assist emergency braking" (Wspomaganie hamowania awaryjnego).

System wyłącza się przez anulowanie tego ustawienia.

 
Po wyłączeniu systemu AEB na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Kierowca może w każdej chwili sprawdzić stan systemu AEB na wyświetlaczu LCD. Jeśli lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona przy włączonym systemie AEB, to należy sprawdzić go w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Kierowca może określić czas pierwszego ostrzeżenie na wyświetlaczu LCD w ustawieniach użytkownika. Opcje dla systemu ostrzegania przed zderzeniem czołowym są następujące:

Warunki wstępne aktywacji

System AEB jest gotowy do działania po wybraniu AEB na wyświetlaczu LCD, jeśli spełnione są poniższe warunki wstępne.

OSTRZEŻENIE
  • System AEB automatycznie uaktywnia się po włączeniu zapłonu. Kierowca może w każdej chwili wyłączyć system AEB na wyświetlaczu LCD.
  • System AEB automatycznie dezaktywuje się przy wyłączeniu układu ESC. Kiedy układ ESC jest wyłączony, nie można uaktywnić systemu AEB na wyświetlaczu LCD.
  • Ustawić lub anulować działanie AEB za pomocą przełączników na kierownicy po całkowitym zatrzymaniu samochodu w bezpiecznym miejscu.

Wspomaganie hamowania awaryjnego (AEB)

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Zadaniem systemu AEB jest zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka wypadku. Wykorzystując czujniki (radar i kamera) system mierzy odleg& ...

Komunikat ostrzegawczy i system sterowania AEB

System AEB wyświetla komunikaty ostrzegawcze i emituje ostrzeżenia dźwiękowe zależnie od poziomu ryzyka zderzenia z poprzedzającym pojazdem w przy ...

Zobacz tez:

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja
Sterowanie automatyczną klimatyzacją polega wyłącznie na ustawieniu wymaganej temperatury. 1. Nacisnąć przycisk [AUTO] (3). Sterowanie trybami nawiewu, biegiem dmuchawy, dopływem powietrza/obiegiem wewn ...

Środki ostrożności obowiązujące przy wykonywaniu obsługi przez właściciela
Obsługa rutynowa Codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu zalecamy przeprowadzenie kontroli jak niżej: Poziom oleju silnikowego Poziom płynu chłodzącego silnika Poziom płynu hamulcowego i układu wspomag ...

Koło zapasowe
Zeskanować kod QR na stronie 3, aby obejrzeć filmy wideo z objaśnieniami. Sposób wymiany uszkodzonego koła na koło zapasowe z użyciem narzędzi będących na wyposażeniu samochodu. Dostęp do koła zapasowego Koło zapasowe umieszczo ...

Instrukcje obslugi: