Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy –> Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem


Okresowo sprawdzać poziom płynu hamulcowego w zbiorniku. Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami "MIN" i "MAX" na zbiorniku.

Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem, przed odkręceniem zakrętki zbiornika i dolaniem płynu należy dokładnie oczyścić miejsce wokół zakrętki.

Jeżeli poziom płynu jest zbyt niski, należy dolać płynu do poziomu "MAX". Poziom płynu hamulcowego obniża się wraz z przebiegiem pojazdu. Jest to zjawisko normalne, związane z zużywaniem się klocków hamulcowych.

Jeżeli poziom płynu hamulcowego spada nadmiernie, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Informacja

Stosować wyłącznie podany płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem.

Informacja

Przed odkręceniem zakrętki zbiornika płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem przeczytać ostrzeżenie na zakrętce.

Informacja

Przed odkręceniem wyczyścić zakrętkę.

Wlewać wyłącznie płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem DOT 4 przechowywany w hermetycznym pojemniku.

OSTRZEŻENIE

Konieczność częstego uzupełniania płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem może oznaczać nieszczelność układu hamulcowego lub układu sprzęgła.

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Uważać, aby płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem nie dostał się do oczu.

Jeżeli płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem dostał się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je czystą wodą, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

UWAGA

Płyn chłodzący

Układ chłodzenia napełniony jest całorocznym, niezamarzającym płynem chłodzącym. Zbiornik wyrównawczy napełniony jest fabry ...

Płyn do spryskiwaczy

Sprawdzanie poziomu płynu do spryskiwaczy Sprawdzać poziom płynu do spryskiwaczy i w razie potrzeby dolewać płynu. Jeżeli płyn do spryskiwac ...

Zobacz tez:

Automatyczne blokowanie zamków
Automatyczne blokowanie zamków po rozpoczęciu jazdy Funkcja ta automatycznie blokuje drzwi po przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 km/h. Jeśli otwarte są drzwi lub klapa bagażnika, zamki nie są au ...

Komputer pokładowy
Komputer pokładowy to sterowany mikroprocesorem system informacyjny prezentujący różne dane dotyczące jazdy. Informacja Odłączenie akumulatora powoduje utracenie niektórych danych, zapisanych w pami&# ...

Rozładowany akumulator
Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściś ...

Instrukcje obslugi: