KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Rozsuwanie okna dachowego

Panoramiczne okno dachowe


Aby otworzyć lub zamknąć okno dachowe (funkcja ręcznego przesuwania), pociągnąć dźwignię sterowania lub popchnąć do pierwszej zapadki.

Aby otworzyć okno dachowe (funkcja automatycznego przesuwania), pociągnąć dźwignię sterowania do drugiej zapadki.

Okno dachowe przesunie się do pierwszego zalecanego położenia (ok. 7 cm od położenia maksymalnego otwarcia).

Aby w dowolnym momencie przerwać przesuwanie okna dachowego, na moment popchnąć dźwignię sterowania.

Aby ustawić położenie maksymalnego otwarcia, ponownie pociągnąć dźwignię i przytrzymać, aż okno dachowe całkowicie się otworzy.

UWAGA

Aby zmniejszyć szum powietrza podczas jazdy, należy korzystać z zalecanego położenia (ok. 7 cm od położenia maksymalnego otwarcia).

Aby zamknąć okno dachowe (funkcja automatycznego przesuwania), popchnąć dźwignię sterowania do drugiej zapadki.

Okno dachowe zamknie się całkowicie.

Aby w dowolnym momencie przerwać przesuwanie okna dachowego, krótko popchnąć lub pociągnąć dźwignię sterowania.

Automatyczne cofanie

Panoramiczne okno dachowe


Jeśli podczas automatycznego zamykania okna dachowego czujnik wykryje dowolny przedmiot lub część ciała, okno zmieni kierunek przesuwania, a następnie zatrzyma się.

Funkcja automatycznego cofania się nie działa, jeżeli między szybą okna dachowego lub osłoną przeciwsłoneczną a ramą zakleszczony jest niewielki obiekt. Przed zamknięciem okna dachowego należy zawsze sprawdzić, czy wszyscy pasażerowie i przedmioty znajdują się w bezpiecznej odległości.

Panoramiczne okno dachowe

(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Jeżeli samochód jest wyposażony w okno dachowe, można je rozsuwać i uchylać za pomocą dźwigni st ...

Uchylanie okna dachowego

Otwieranie okna dachowego Przemieścić dźwignię sterowania ku górze, aż okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu. ...

Zobacz tez:

Holowanie samochodu
Zasady holowania Zalecamy, aby holowanie przeprowadzane było wyłącznie przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy lub profesjonalną firmę świadczącą usługi ...

Podświetlana stacyjka zapłonowa
(jeśli jest w wyposażeniu) Dla wygody kierowcy, przy każdym otwarciu przednich drzwi, podświetlana jest stacyjka zapłonowa, pod warunkiem, że kluczyk zapłonu nie jest w położeniu ON. Podświet ...

Ustawienie prędkości
Ustawianie prędkości tempomatu 1. Nacisnąć przycisk CRUISE (Tempomat), aby włączyć system. Zaświeci się kontrolka CRUISE w zestawie wskaźników. 2. Przyspieszyć do żąda ...

Instrukcje obslugi: