Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Półka tylna

(jeżeli występuje)

Elementy wyposażenia wnętrza


Półka tylna służy do zasłaniania przedmiotów przewożonych w bagażniku.

Półka podnosi się podczas otwierania klapy bagażnika.

Aby opuścić półkę, odłączyć od uchwytów paski (1) po obu stronach półki. Następnie aby wymontować półkę, uchylić ją pod kątem 50º i wyciągnąć (2).

UWAGA

Nie umieszczać bagażu na półce tylnej, ponieważ może ją to uszkodzić lub trwale odkształcić.

OSTRZEŻENIE
  • Podczas jazdy nie umieszczać żadnych przedmiotów na półce tylnej.

    Przedmioty takie podczas gwałtownego hamowania lub wypadku mogą zostać wyrzucone do wnętrza samochodu i zagrozić znajdującym się w nim osobom.

  • Nigdy nie zezwalać nikomu na jazdę w bagażniku. Jest on przeznaczony wyłącznie do przewożenia ładunków.
  • Należy pamiętać o wyważeniu samochodu i umieszczać ciężki bagaż możliwie jak najbardziej z przodu.

Siatka w bagażniku

Przedmioty przewożone w bagażniku można zabezpieczyć przed przemieszczaniem się siatką zaczepianą o cztery uchwyty, znajdujące się ...

Elementy wyposażenia zewnętrznego

Relingi dachowe (jeżeli występują) Jeżeli samochód jest wyposażony w relingi dachowe, można przewozić bagaż na dachu. UWAGA Je ...

Zobacz tez:

Włączenie tylko alarmu perymetrycznego
Wyłączyć zabezpieczenia pojemnościowe i zapobiegające podniesieniu, aby uniknąć nieoczekiwanego włączenia alarmu w pewnych sytuacjach: pozostawienie zwierzęcia w samochodzie, pozostawienie uchylonej szyby lub otwieranego dachu, my ...

Podgrzewanie foteli
(jeśli jest w wyposażeniu) Służy do podwyższania temperatury foteli przednich przy niskiej temperaturze otoczenia. Przy kluczyku zapłonu w położeniu ON wcisnąć jeden z włącznikó ...

Płyn spryskiwaczy szyb i reflektorów
Sprawdzenie poziomu płynu spryskiwaczy OSTRZEŻENIE Napełniaj zbiornik tylko płynem do spryskiwaczy szyb lub czystą wodą: Użycie płynu chłodzącego jako płynu do spryskiwaczy szyb zagraż ...

Instrukcje obslugi: