Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Serwisowanie samochodu

Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi –> Serwisowanie samochodu

Wskazówki ogólne

Informacje dotyczące czynności serwisowych

W celu zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji, a także utrzymania jak najdłużej wysokiej wartości samochodu, wszelkie czynności związane z jego obsługą techniczną muszą być wykonywane w terminach określonych przez producenta.

Szczegółowy, aktualny harmonogram przeglądów serwisowych pojazdu jest dostępny w warsztacie.

Trudne warunki jazdy mają miejsce wtedy, gdy często występuje jedna lub kilka z sytuacji wymienionych poniżej: Rozruch zimnego silnika, częste zatrzymywanie się i ruszanie, np. w przypadku taksówek i pojazdów policyjnych, ciągnięcie przyczepy, jazda w terenie górzystym, jazda po nierównych lub piaszczystych nawierzchniach, duże zanieczyszczenie lub zapylenie powietrza, jazda na dużej wysokości i duże wahania temperatury. W trudnych warunkach jazdy może być konieczne wykonywanie niektórych czynności serwisowych częściej niż podano w harmonogramie przeglądów serwisowych.

Częstotliwość przeglądów serwisowych - grupa krajów 1

Przegląd pojazdu jest wymagany co 25 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej.

Ten harmonogram przeglądów obowiązuje dla następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Grenlandia, Islandia, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Częstotliwość przeglądów serwisowych - grupa krajów 2

Przegląd pojazdu wyposażonego w silnik EB2DT, EB2FDTM lub EB2DTS jest wymagany co 15 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej. Przegląd pojazdu wyposażonego w silnik inny od wymienionych powyżej jest wymagany co 25 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej.

Ten harmonogram przeglądów obowiązuje dla następujących krajów: Albania, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia, Czarnogóra, Polska, Serbia, Słowenia.

Częstotliwość przeglądów serwisowych - grupa krajów 3

Przegląd pojazdu wyposażonego w silnik EB2DTS jest wymagany co 10 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej. Przegląd pojazdu wyposażonego w silnik EB2FDTM lub EB2DT jest wymagany co 15 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej. Przegląd pojazdu wyposażonego w silnik inny od wymienionych powyżej jest wymagany co 25 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej.

Ten harmonogram przeglądów obowiązuje dla następujących krajów: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja.

Częstotliwość przeglądów serwisowych - grupa krajów 4

Przegląd pojazdu jest wymagany co 10 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej.

Ten harmonogram przeglądów obowiązuje dla krajów niewymienionych w grupach krajów 1, 2 i 3.

Potwierdzenia

Potwierdzenia przeglądu serwisowego są umieszczane w książeczce serwisowej i gwarancyjnej. Uzupełniane są dane o dacie i przebiegu wraz z pieczątką stacji serwisowej i podpisem osoby upoważnionej.

Należy upewniać się, że książeczka serwisowa i gwarancyjna jest prawidłowo wypełniana, stanowiąc ciągły dowód serwisowania, który jest wymagany podczas rozpatrywania zgłoszeń gwarancyjnych, a także może być cennym dodatkiem podczas sprzedaży samochodu.

Zalecane płyny, środki smarne i części

Zalecane płyny i środki smarne

Należy korzystać wyłącznie z produktów spełniających wymogi specyfikacji.

Ostrzeżenie

Materiały eksploatacyjne są substancjami niebezpiecznymi i mogą być trujące. Podczas czynności związanych z ich obsługą należy zachować ostrożność. Przestrzegać informacji podanych na opakowaniach.

Olej silnikowy

Olej silnikowy jest określany jakością oraz lepkością. Podczas wyboru oleju silnikowego należy kierować się przede wszystkim jego jakością - lepkość jest parametrem mniej ważnym. Jakość oleju gwarantuje np. czystość podzespołów silnika, ochronę przed zużyciem oraz kontrolę nad starzeniem się oleju, a klasa lepkości stanowi informację o gęstości oleju w zakresach temperatur.

Dexos to najnowsza specyfikacja jakościowa oleju silnikowego, zapewniająca optymalną ochronę silnikom benzynowym i wysokoprężnym. W razie braku dostępności należy stosować inne oleje silnikowe o jakości określonej poniżej. Zalecenia dotyczące silników benzynowych obowiązują również w przypadku jednostek napędzanych sprężanym gazem ziemnym (CNG), autogazem (LPG) i etanolem (E85).

Przy wyborze oleju silnikowego należy kierować się jego jakością i oznaczeniem minimalnej temperatury otoczenia.

Uzupełnianie oleju silnikowego

Przestroga

W przypadku rozlania oleju należy go zetrzeć i w prawidłowy sposób usunąć.

Oleje silnikowe różnych producentów i typów można ze sobą mieszać, o ile oba oleje spełniają wymagane dla silnika normy odnośnie jakości i lepkości.

Stosowanie oleju klasy zaledwie ACEA A1/B1 lub A5/B5 jest zabronione, ponieważ w dłuższej perspektywie w określonych warunkach eksploatacyjnych mogą one powodować uszkodzenie silnika.

Przy wyborze oleju silnikowego należy kierować się jego jakością i oznaczeniem minimalnej temperatury otoczenia.

Dodatki do oleju silnikowego

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego może doprowadzić do awarii i utraty gwarancji.

Klasy lepkości oleju silnikowego

Klasa lepkości SAE dostarcza informacji o gęstości oleju.

Olej obejmujący kilka klas lepkości jest oznaczany dwoma liczbami, np.

SAE 5W-30. Pierwsza liczba, zakończona literą W, określa lepkość oleju w niskich temperaturach, a druga - w temperaturach wysokich.

Odpowiednią klasę lepkości należy wybrać w zależności od minimalnej temperatury otoczenia.

Wszystkie zalecane klasy lepkości są odpowiednie do wysokiej temperatury otoczenia.

Płyn chłodzący i płyn niskokrzepliwy

Stosować wyłącznie płyn chłodzący o długim okresie użytkowania (LLC) z dodatkiem środka niskokrzepliwego, wyprodukowany w oparciu o technologię kwasów organicznych i dopuszczony do stosowania w tym pojeździe. Należy zwrócić się do warsztatu.

Fabrycznie układ chłodzenia jest wypełniany płynem chłodzącym o mrozoodporności około -37ÂșC i znakomitych właściwościach antykorozyjnych. Takie właściwości powinny być zachowywane przez cały rok. Stosowanie dodatków do płynu chłodzącego, które mają służyć jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne lub chronić przed niewielkimi nieszczelnościami może być przyczyną wystąpienia usterek.

Roszczenia gwarancyjne związane z efektami stosowania dodatków do płynu chłodzącego będą odrzucane.

Płyn do spryskiwaczy

Używać wyłącznie płynu do spryskiwaczy zatwierdzonego do stosowania w tym pojeździe, aby zapobiec uszkodzeniu piór wycieraczek, powłoki lakierniczej, a także elementów z tworzywa sztucznego i gumy. Należy zwrócić się do warsztatu.

Płyn hamulcowy i sprzęgłowy

Z czasem płyn hamulcowy pochłania wilgoć z otoczenia, co ogranicza wydajność układu hamulcowego. W związku z tym w określonym odstępie czasu wymagana jest wymiana płynu hamulcowego.

Pielęgnacja wizualna

Pielęgnacja nadwozia Zamki Zamki są fabrycznie zakonserwowane wysokogatunkowym środkiem smarnym. Środka rozmrażającego należy używa&# ...

Dane techniczne

Identyfikacja pojazduNumer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu może być wybity na tabliczce znamionowej i na płycie podłogowej, pod ...

Zobacz tez:

Gniazda akcesoriów
Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów Mazdy lub ich odpowiedników, o poborze mocy nieprzekraczającym 120 W (DC 12 V, 10 A). Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ACC lub ON ...

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja
Sterowanie automatyczną klimatyzacją polega wyłącznie na ustawieniu wymaganej temperatury. 1. Nacisnąć przycisk [AUTO] (3). Sterowanie trybami nawiewu, biegiem dmuchawy, dopływem powietrza/obiegiem wewn ...

Odbiór programów radiowych
Odbiór sygnału radiowego AM Sygnał radiowy AM omija przeszkody takie jak budynki, góry i odbija się od jonosfery. Dlatego dociera na dalsze odległości niż sygnał FM. Może się zdarzy ...

Instrukcje obslugi: