Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Układ wykrywania spadku ciśnienia w oponach

Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Układ wykrywania spadku ciśnienia w oponach

Podczas jazdy układ wykrywania spadku ciśnienia w oponach stale kontroluje prędkość obrotową wszystkich czterech kół i ostrzega o niskim ciśnieniu w oponie. W tym celu porównuje obwód toczenia opony z wartościami referencyjnymi.

Jeśli w oponie występuje ubytek ciśnienia, zapala się lampka kontrolna , a na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat ostrzegawczy.

W takiej sytuacji należy zmniejszyć prędkość, unikać ostrych skrętów i gwałtownego hamowania. Zatrzymać się, gdy tylko będzie to bezpieczne, i sprawdzić ciśnienie w oponach.

Lampka kontrolna .


Po dostosowaniu ciśnienia w oponach należy przeprowadzić inicjalizację układu, co spowoduje jego ponowne uruchomienie i wyłączenie lampki kontrolnej.

Przestroga

Układ wykrywania spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę tuż przed wystąpieniem zbyt niskiego ciśnienia powietrza i nie zastępuje regularnej obsługi opon przez kierowcę.

W przypadku usterki układu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat.

Ustawić prawidłowe ciśnienie w oponach i przeprowadzić ponowną inicjalizację układu. Jeśli komunikat o usterce nadal jest wyświetlany, skontaktować się z warsztatem.

Układ nie działa, gdy w układzie ABS lub ESC występuje usterka lub gdy używane jest dojazdowe koło zapasowe. Po zamontowaniu koła jezdnego sprawdzić ciśnienie w zimnych oponach i przeprowadzić inicjalizację układu.

Inicjalizacja układu

Inicjalizacja układu


Po skorygowaniu ciśnienia w oponach lub wymianie koła należy przeprowadzić inicjalizację układu, aby zaprogramować nowe wartości referencyjne obwodu toczenia:

1. Należy się zawsze upewnić, że ciśnienie jest prawidłowe we wszystkich czterech oponach.

2. Zaciągnąć hamulec postojowy sterowany ręcznie.

3. Nacisnąć w celu wyzerowania
układu wykrywania spadku ciśnienia w oponach.

4. Wyzerowanie jest potwierdzane przez odpowiednie wskazanie.

Po inicjalizacji układ automatycznie programuje nowe wartości ciśnienia w oponach w trakcie jazdy. Po dłuższej jeździe układ jest już skalibrowany i monitoruje nowe wartości.

Ciśnienie należy zawsze sprawdzać w zimnych oponach.

Układ wymaga ponownej inicjalizacji, gdy:

W przypadku rozerwania opony lub nagłego spadku ciśnienia układ nie wyświetla ostrzeżenia natychmiast.

Opóźnienie jest spowodowane czasem potrzebnym na wykonanie obliczeń.

Ciśnienie w oponach

Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony musz ...

Głębokość bieżnika

Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, g ...

Zobacz tez:

Sterowanie zatrzymaniem samochodu
Podczas korzystania z systemu MRCC z funkcją Stop & Go Twój samochód zatrzyma się, kiedy zatrzyma się pojazd poprzedzający go. Kiedy samochód jest zatrzymany i działa funkcja sterowania zatrzyma ...

Pilot zdalnego sterowania w kierownicy
Zestaw opcji w pojeździe może być inny niż na ilustracji. (1) MUTE (wycisz) Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie urządzenia. (2) MODE (tryb) Naciśnięcie tego przycisku pozwala prze ...

Wskazania na wyświetlaczu
Status ustawień aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go oraz warunki działania wskazywane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up. W razie wystąpienia problemu z systemem MRCC z funk ...

Instrukcje obslugi: