Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi: Układ wykrywania spadku ciśnienia w oponach

Opel Crossland X - Instrukcja Obslugi –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Układ wykrywania spadku ciśnienia w oponach

Podczas jazdy układ wykrywania spadku ciśnienia w oponach stale kontroluje prędkość obrotową wszystkich czterech kół i ostrzega o niskim ciśnieniu w oponie. W tym celu porównuje obwód toczenia opony z wartościami referencyjnymi.

Jeśli w oponie występuje ubytek ciśnienia, zapala się lampka kontrolna , a na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat ostrzegawczy.

W takiej sytuacji należy zmniejszyć prędkość, unikać ostrych skrętów i gwałtownego hamowania. Zatrzymać się, gdy tylko będzie to bezpieczne, i sprawdzić ciśnienie w oponach.

Lampka kontrolna .


Po dostosowaniu ciśnienia w oponach należy przeprowadzić inicjalizację układu, co spowoduje jego ponowne uruchomienie i wyłączenie lampki kontrolnej.

Przestroga

Układ wykrywania spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę tuż przed wystąpieniem zbyt niskiego ciśnienia powietrza i nie zastępuje regularnej obsługi opon przez kierowcę.

W przypadku usterki układu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat.

Ustawić prawidłowe ciśnienie w oponach i przeprowadzić ponowną inicjalizację układu. Jeśli komunikat o usterce nadal jest wyświetlany, skontaktować się z warsztatem.

Układ nie działa, gdy w układzie ABS lub ESC występuje usterka lub gdy używane jest dojazdowe koło zapasowe. Po zamontowaniu koła jezdnego sprawdzić ciśnienie w zimnych oponach i przeprowadzić inicjalizację układu.

Inicjalizacja układu

Inicjalizacja układu


Po skorygowaniu ciśnienia w oponach lub wymianie koła należy przeprowadzić inicjalizację układu, aby zaprogramować nowe wartości referencyjne obwodu toczenia:

1. Należy się zawsze upewnić, że ciśnienie jest prawidłowe we wszystkich czterech oponach.

2. Zaciągnąć hamulec postojowy sterowany ręcznie.

3. Nacisnąć w celu wyzerowania
układu wykrywania spadku ciśnienia w oponach.

4. Wyzerowanie jest potwierdzane przez odpowiednie wskazanie.

Po inicjalizacji układ automatycznie programuje nowe wartości ciśnienia w oponach w trakcie jazdy. Po dłuższej jeździe układ jest już skalibrowany i monitoruje nowe wartości.

Ciśnienie należy zawsze sprawdzać w zimnych oponach.

Układ wymaga ponownej inicjalizacji, gdy:

W przypadku rozerwania opony lub nagłego spadku ciśnienia układ nie wyświetla ostrzeżenia natychmiast.

Opóźnienie jest spowodowane czasem potrzebnym na wykonanie obliczeń.

Ciśnienie w oponach

Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony musz ...

Głębokość bieżnika

Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, g ...

Zobacz tez:

Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych
Zasady przewozu dzieci określone są odrębnymi przepisami danego kraju. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa należy się stosować do poniższych zaleceń: ...

Masa pojazdu
Poniżej zamieszczono wytyczne prawidłowego obciążania samochodu i/lub przyczepy, umożliwiające utrzymanie masy całkowitej pojazdu (z przyczepą lub bez) w dopuszczalnym zakresie. Prawidłowe obcią& ...

System stop-start
System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub ...

Instrukcje obslugi: