Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Postępowanie w przypadku awarii –> Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)

OSTRZEŻENIE

Wymiana koła może być niebezpieczna.

Aby ograniczyć zagrożenie dla zdrowia lub życia podczas wymiany koła, należy przestrzegać wytycznych podanych w niniejszym rozdziale.

 

OSTROŻNIE

Podczas używania dźwigni podnośnika zachowywać bezpieczną odległość od podstawy podnośnika. Ostre krawędzie podstawy podnośnika mogą powodować zranienia.

Wymiana koła w pojeździe z układem TPMS

Jeżeli z opony uszło powietrze, ostrzega o tym wskazanie w zestawie wskaźników. W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja O ...

Podnośnik wraz z narzędziami

Dźwignia podnośnika Podnośnik Klucz nasadowy do nakrętek Podnośnik, dźwignia podnośnika i klucz nasadowy do nakrętek kó& ...

Zobacz tez:

Kontrole
Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z planem obsługowym producenta i w zależności od silnika pojazdu. Kontrolę można wykonać w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Akumulator 12 V Akumul ...

Uchylanie okna dachowego
Otwieranie okna dachowego Przemieścić dźwignię sterowania ku górze, aż okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu. Zamykanie okna dachowego Przesunąć dźwignię okna ...

Układ regulacji ustawienia reflektorów
(jeśli jest w wyposażeniu) Regulacji ustawienia reflektorów, stosownie do liczby pasażerów i obciążenia bagażnika, dokonuje się pokrętłem regulacyjnym. Im wyższa cyfra pojawia s ...

Instrukcje obslugi: