Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wymiana koła w pojeździe z układem TPMS

Jeżeli z opony uszło powietrze, ostrzega o tym wskazanie w zestawie wskaźników.

W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTROŻNIE

NIGDY nie stosować żadnych środków uszczelniających przebicia w oponach (ani zestawów naprawczych). Środek uszczelniający może uszkodzić czujniki ciśnienia układu TPMS. W takim przypadku konieczna jest wymiana czujnika ciśnienia układu TPMS.

Każde koło (z wyjątkiem dojazdowego koła zapasowego) wyposażone jest w czujnik ciśnienia w oponie, znajdujący się za jej zaworem. Z tego powodu w pojazdach wyposażonych w układ TPMS można stosować wyłącznie odpowiednie obręcze kół. Serwisowanie opon należy powierzać Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Po wymianie koła na zapasowe, podczas jazdy z prędkością powyżej 25 km/h przez około 10 minut mogą występować następujące objawy:

Stanu napompowania opony nie można oceniać wyłącznie po jej wyglądzie. Do pomiaru ciśnienia należy zawsze używać wysokiej jakości mierników. Należy wiedzieć, że w oponie rozgrzanej jazdą panuje wyższe ciśnienie, niż w oponie zimnej (tzn. w oponie pojazdu, który przez ostatnie 3 godziny stał lub przejechał mniej niż 1,6 km).

Przed pomiarem ciśnienia należy poczekać na ostygnięcie opony. Przed rozpoczęciem pompowania opony do wymaganego ciśnienia należy zawsze upewnić się, że jest ona zimna.

Określenie "opony zimne" oznacza opony pojazdu, który stał przez ostatnie 3 godziny lub przejechał w tym czasie mniej niż 1,6 km.

OSTRZEŻENIE
  • Układ TPMS nie ostrzega przed poważnymi nagłymi uszkodzeniami opon, spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak gwoździe, wyrwy w jezdni lub wysokie krawężniki.
  • Jeżeli odczuwa się niestabilność pojazdu, należy natychmiast zdjąć stopę z pedału przyspieszenia, delikatnie przycisnąć pedał hamulca, wolno zjechać z jezdni i stanąć w bezpiecznym miejscu.

 

OSTRZEŻENIE

Blokowanie, modyfikowanie lub dezaktywowanie elementów układu TPMS może negatywnie wpłynąć na ostrzeganie kierowcy przed zbyt niskim ciśnieniem w oponach i/lub niesprawnością układu. Blokowanie, modyfikowanie lub dezaktywowanie elementów układu TPMS może ograniczyć gwarancję na tę część pojazdu.

 

OSTRZEŻENIE
  • Nie dokonywać w pojeździe modyfikacji, które mogą zakłócić prawidłowe działanie układu TPMS.
  • Obręcze kół dostępne poza autoryzowaną siecią sprzedaży firmy Hyundai nie są wyposażone w czujniki układu TPMS.
  • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie części zamiennych z Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.
  • W przypadku zamiaru użycia obręczy kół zakupionych poza autoryzowaną siecią sprzedaży firmy, Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai powinna zamontować w nich czujniki układu TPMS. Jeżeli pojazd nie posiada czujników układu TPMS lub jeżeli układ TPMS nie działa prawidłowo, pojazd może nie przejść obowiązkowych badań technicznych.

Wszystkie pojazdy sprzedawane
w Europie w poniższych okresach muszą być wyposażone w układ TPMS.

  • Modele nowe: od 1 listopada 2012 r.
  • Modele wcześniej wprowadzone do sprzedaży: od 1 listopada 2014 r.

    (w zależności od daty 1. rejestracji).

Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS

  W przypadku usterki układu lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez ok. 1 minutę, a następnie świeci się stale. W takim przy ...

Przebicie opony podczas jazdy (wersja z kołem zapasowym)

OSTRZEŻENIEWymiana koła może być niebezpieczna. Aby ograniczyć zagrożenie dla zdrowia lub życia podczas wymiany koła, nale ...

Zobacz tez:

Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej
(jeżeli występuje) Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej znajduje się na końcu dźwigni sterowania wycieraczkami i spryskiwaczami. Aby włączyć wycieraczkę i spryskiwacz szyby ...

System monitorowania pasa ruchu
Za pomocą kamery, która rozpoznaje linie ciągłe albo przerywane, układ wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi. Aby zapewnić bezpieczną jazdę, kamera analizuje obraz, a następnie w przypadku rozproszenia uwag ...

Klapa bagażnika
Otwieranie klapy bagażnika Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów)/selektor znajduje się w położeniu P (dwuspr ...

Instrukcje obslugi: